Alumni

2019

 • Sebastian Reidar Barriteau Siiri. Supervisor: Tor Haug. Sebastian was a MSc student in our research group undertaking research on secondary metabolites from arctic marine invertebrates. Sebastian worked towards discovering new bioactive molecules with anti-bacterial properties.

2018

 • Lande, Unni Louise. Supervisor: Blencke, Hans-Matti.  2018
 • Løvdahl, Thomas. Veiledere: Strøm, Morten Bøhmer (IFA); Haug, Tor. Solid phase peptide synthesis and structure activity relationship study of a marine peptide from Synoicum turgens. 2018.

2017

 • Martinsen, Lindsey Leigh Beecher. Veiledere: Haug, Tor; Stensvåg, Klara. Antimikrobielle forbindelser i kongsnegl (Buccinum undatum) og neptunsnegl (Neptunea despecta). 2017.
 • Bentdal, Solveig. Veiledere: Stensvåg, Klara; Hira, Jonathan. Mikrobiota hos grønn kråkebolle, Strongylocentrotus droebachiensis - Fokus på identifikasjon av bakteriestammer. 2017.
 • Karlsen, Eskil André. Veiledere: Strøm, Morten Bøhmer (IFA); Haug, Tor; Paulsen, Marianne Hagensen. Solid-phase peptide synthesis of antimicrobial peptide analogues of a marine peptide from Echinus esculentus and cyclic peptides with unnatural β2,2-amino acids incorporated. 2017.

2016

 • Hagestad, Ole Christian. Veiledere: Stensvåg, Klara; Rauø, Jaran; Haug, Tor; Whitaker, Ragnhild.Increasing the value of marine rest raw material. Bioactive molecules from rest raw material of snow crab, Chionoecetes opilio. 2016.
 • Johansen, Cecilie. Veiledere: Strøm, Morten Bøhmer (IFA); Haug, Tor; Solstad, Runar Gjerp. Synthesis and structure-activity-studies of short antimicrobial peptides isolated from Echinus esculentus. 2016.

2015

 • Rødum, Inger Kristine. Veiledere: Haug, Tor; Li, Chun; Stensvåg, Klara. Antimikrobielle peptider i O-skjell, Modiolus modiolus. 2015.
 • Jørstad, Torunn Johansen. Veiledere: Stensvåg, Klara; Olsen, Ragnar Ludvig; Abrahamsen, Hogne. Mikrobiell stabilitet og kjemisk sammensetning i hydrolysat fra Calanus finmarchicus. 2015.

2014

 • Øverleir, Ida Maylen. Veiledere: Landfald, Bjarne; Nguyen, Tan Thi. Effekter på bakteriesamfunn av boreslamdeponering på havbunnen. 2014.
 • Steinsholm, Silje. Veiledere: Stensvåg, Klara; Lindberg, Diana; Myrnes, Bjarne. From Lab to Industry – Enzymes from Undifferentiated Marine Rest Raw Material. 2014.

2013

 • Wiik, Sandra Danielsen. Veiledere: Haug, Tor; Solstad, Runar Gjerp; Stensvåg, Klara. Antimikrobielle forbindelser i makroalger. 2013.
 • Tranung, Morten. Veiledere: Strøm, Morten Bøhmer (IFA); Haug, Tor; Paulsen, Marianne Hagensen. Synthesis of short proline-rich cationic peptides based on the antimicrobial peptide Hyasin from the spider crab Hyas araneus. 2013.
 • Osvik, Renate Døving. Veiledere: Stensvåg, Klara; Haug, Tor; Eilertsen, Hans Christian. Antimikrobielle forbindelser i marine diatomeer (kiselalger). 2013.
 • Bjørsvik, Magnus Støback. Veiledere: Stensvåg, Klara; Blencke, Hans-Matti. Design av en transkripsjonssensor i Escherichia coli: til deteksjon av virkningsmåten til nyoppdagede antimikrobielle peptider. 2013.

2011

 • Hansen, Ida Kristine. Veiledere: Haug, Tor; Stensvåg, Klara; Andersen, Jeanette Hammer. Antimikrobielle forbindelser fra de to subarktiske sjøpungene: Synoicum turgens og Synoicum incrustatum. 2011.
 • Solstad, Runar Gjerp. Veiledere: Haug, Tor; Stensvåg, Klara; Svenson, Johan. Bioaktive forbindelser i svampen Geodia barretti og sjøpungen Halocynthia pyriformis. 2011.
 • Wedø, Charlotte. Veiledere: Haug, Tor; Landfald, Bjarne. Påvisning av sekundærmetabolitter i marine bakterieisolater. 2011.

2009

 • Vaagsfjord, Lena Christine. Veiledere: Stensvåg, Klara; Haug, Tor; Vasskog, Terje. Antimicrobial activity of the marine sponge Mycale sp. A comparison of three extraction methods. 2009.
 • Jacobsen, Espen. Veiledere: Haug, Tor; Stensvåg, Klara. Antibakteriell aktivitet i uer (Sebastes marinus). 2009.
 • Ngo, Thong Huu. Veiledere: Jensen, Einar (IFA); Haug, Tor. Isolering og karakterisering av antibakterielle forbindelser i sjøstjernene: Urasterias linckii, Solaster endeca og Crossaster papposus. 2009.

2008

 • Singdahlsen, Janitha Ormøy. Veiledere: Haug, Tor; Stensvåg, Klara. Antimikrobiell aktivitet i skinn hos fisk. 2008.
 • Edvinsen, Guro Kristine. Veiledere: Haug, Tor; Stensvåg, Klara. Antimicrobial activity in tissues from Paralithodes camtschatica (red king crab) og Lithodes maja (Norway king crab) – a comparison of two different extraction methods. 2008.
 • Eilertsen, Steinar. Veiledere: Olsen, Ragnar Ludvig; Styrvold, Olaf Bay. Islagring av torsk (Gadus morhua) og brosme (Brosme brosme). Har brosme spesiell lang holdbarhet? 2008.

2007

 • Dahlmo, Håkon. Veileder: Landfald, Bjarne. Produksjonsmessige og kvalitetsmessige aspekter ved tilvirkning og kjølelagring av boknafisk. 2007.
 • Lillevoll, Ragnar. Veileder: Landfald, Bjarne. Dynamikken i nedbrytningen av ATP i post mortem torskemuskel (Gadus morhua L.) og K-verdi som ferskhetsindikator. 2007.
 • Løvmo, Lisbeth. Veiledere: Ringø, Einar; Myklebust, Reidar. In vitro eksponering av torsketarm. Histologiske og bakteriologiske forandringer som følge av eksponering av Carnobacterium maltaromaticum og Vibrio anguillarum. 2007.

2006

 • Hansen, Kathrine Beate. Veiledere: Haug, Tor; Stensvåg, Klara. Antibakteriell aktivitet i mage-/tarmsystemet til torsk (Gadus morhua). 2006.
 • Paulsen, Victoria. Veiledere: Stensvåg, Klara; Haug, Tor. Antibacterial activity of hyasin 2, an antimicrobial peptide isolated from the spider crab (Hyas araneus). 2006.
 • Soleng, Olga. Veiledere: Haug, Tor; Stensvåg, Klara. Antimikrobielle peptider i fiskeskinn. 2006.

2005

 • Mozumder, Mohammad Mojibul Hoque. Veiledere: Stensvåg, Klara; Sørum, Unn. Antibacterial activity in fish mucus from farmed fish. 2005.
 • Rode, Tone Mari. Veiledere: Stensvåg, Klara; Sperstad, Sigmund. Characterisation of cDNA sequences of antimicrobial peptides in spider crab (Hyas araneus) and red king crab (Paralithodes camtschatica). 2003.
 • Lindland, Guro. Veiledere: Jensen, Einar (IFA); Styrvold, Olaf Bay; Haug, Tor. Isolering og karakterisering av antibakterielle forbindelser i skall fra Strongylocentrotus droebachiensis og Asterias rubens. 2003.
 • Strandskog, Guro. Veiledere: Stensvåg, Klara; Styrvold, Olaf Bay. Antimikrobielle forbindelser i kongekrabbe (Paralithodes camtschatica). Etablering av et cDNA bibliotek og forsøk på å isolere gener som koder for antimikrobielle peptider. 2003.

2002

 • Klausen, Henning Øverby. Veiledere: Stensvåg, Klara; Styrvold, Olaf Bay. Antibacterial activity in four marine seaweed from northern Norway. 2002.

1999

 • Hjelmevoll, Stig Ove. Veiledere: Sandsdalen, Erling (Nofima); Haug, Tor. Antimikrobielle forbindelser i skinn fra sjøpølse (Cucumaria frondosa). 1999.