Instagram & Facebook" /> Instagram & Facebook" />

News

 

Marbio in the News and Public:

 

Follow us on Instagram & Facebook

 

News:

Fra havets bunn til sykehuset

Fiskeribladet

HOTBIO, a new EU - ETN - Project at Marbio starting in 2022 

Et UiT-koordinert EU-prosjekt skal bidra i arbeidet med å utvikle legemidler fra mikroorganismer som lever i havet.

 

Innlegg: Nye legemidler fra havet?

Under et forskningstokt i Barentshavet samlet vi inn noen små bunnlevende dyr som er i slekt med maneter, og ekstrakter av disse dyrene viste seg å drepe enkelte typer kreftceller. (Dagens Næringsliv)

 

Molekyl fra havet dreper brystkreftceller (Norwegian)

Forskere ved UiT Norges arktiske universitet har funnet et helt nytt molekyl som dreper brystkreftceller. Molekylet stammer fra et lite arktisk havdyr og kan bli medisin mot den mest aggressive formen for brystkreft. (Forsking.no)

 

TV and Online Media:

NRK-TV (Norwegian)

Forskingsdag for elvene på Hansnes skole.

NRK-TV (English)

Hunt for the good life

NRK-TV (Norwegian)

Bakterietrusselen

CNN-TV (English)

Search for next generation antibiotics