Seminars, lectures and workshops open to the public

Overview of past seminars, lectures and workshops open to the general public

2017

September 19 (open consultation)

09:30 - 15:45,  Guovssu (TEO-H2 2.228), Center for Sami Studies (SESAM)

Practices of Consultation with Indigenous Peoples in Indigenous / Latin America

The seminar focused on how consultation processes are carried out, or not, in different countries in Indigenous / Latin America; how consultations can become events that lead to mutual understanding and binding agreements; why consultations by one or more parties end up being considered as theater only; what the main challenges of consultation processes today are; and what successful consultations look like. These topics and questions are highly relevant as well as beyond Indigenous / Latin America as they strongly resonate in Sami / Nordic contexts.

2016

November 22  (open guest lecture)

SVHUM, UiT

Anthropologist Juan Javier Rivera Andía "Negotiating conflict of the environment in the Andes: Indigenous worlds and politics of extractivism in Canaris (Northern Peruvian Highlands)"

October 19 (open guest lecture)

SESAM, UiT
Greg Johnson: "Higher Ground: Mixed Lessons from Mauna Kea about the Intersection of Advocacy and Scholarship."

October 16, 2016 (roundtable)
11:15 - 15:00, 
Árdna, UiT Campus
Metodologías indígenas contextuales: acercamientos bribris

August 17, 2016 (open guest lecture)
Lower gazebo auditorium, UiT
Marisol de la Cadena (University of California, Davis): "The possibilities of translation in politics: gathering around and interest in common that is not the same interest". 

February 17, 2016 (lecture)
14:00
Musesalen, Tromsø Museum
Arkotong Longkumer, Historian of religion (University of Edinburgh, member of INREL): 
"Artifact, memory and prophecy: The" Gaidinliu notebooks "and the afterlives of material objects"

one must pay attention to the sonority of sound that manifests the words of the notebooks in song. Finally, these issues point to significant ways in which we understand the relationship between history, language and experience.

February 2016 (Lunsjforedrag)

11:00-13:30
Árdna, UiT Campus
Joik som påkallelse - Noen personlige og språkfilosofiske betraktninger ved Nils Oskal.

Nils Oskal sier følgende om foredraget: 
Med utgangspunkt i opptak av joik, diskuterer jeg i presentasjonen ulike etiske og eksistensielle sider ved joiking. Spørsmål om selvgransking og oppriktighet (autensitet), forbudet mot å joike seg selv, joik som synd i religiøs forstand og joiking av personer som utforming av krav om relasjoner og joik som forsøk på å lokke frem og artikulere sider ved omverdenen, blir tatt opp. I forskjellige kontekster for joiking aktiviseres ulike mulighetsdannende og begrensende vilkår for samhandling. Videre bruker jeg opptakene som eksempler og et utgangspunkt for å reflektere over regulerende og dannende regler for denne typen bruk av språk. 

Nils Oskal er professor II ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved UiT,  professor ved Samisk høgskole, og medlem av forskergruppen INREL.

2015

October 15, 2015  (seminar)
11:15 - 16:00
Tromsø, Lower Lysthus, aula / room 06
Tradiciones indígenas, ambientalismos y religions en las luchas por recursos en Talamanca, Costa Rica