Publikasjoner

PUBLIKASJONER FRA LAIDUA-PROSJEKTET

Film

Seljevold, Sirkka. 2013. Språkfølelser / Language Emotions. Etnografisk dokumentarfilm. 33 min.

Artikler

Johansen, Åse Mette & Sirkka Seljevold. 2014. «Det er sånne ting som berører» – flerspråklighet og emosjoner i en etnografisk filmsekvens. I Alhaug, G., T. Bull & A.-K. Pedersen (red.): Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Oslo: Novus. 233–257.

Konferansebidrag og andre presentasjoner

Johnsen, Ragni Vik & Maria Antonina Obojska: 'We tried speaking Norwegian to practice but that we've given up' – linguistic mudes in transnational families in Norway. Konferanse: International Symposium on Bilingualism (ISB11). University of Limerick. 11.–15. juni 2017.

Sætermo, Monica Simonsen: En dialektmasketest i en nordnorsk kontekst, presentasjon av metode. Seminar: Masketester i nordiske språksamfunn. UiB. 15. februar 2017.

Sætermo, Monica SimonsenA verbal guise test in a Northern Norwegian context. Workshop: From micro to macro – attitudes and ideologies in family and society. MultiFam/LAIDUA, UiO. 6.–7. februar 2017.

Sætermo, Monica Simonsen: Dialect and identity encounters in Tromsø. Workshop: From micro to macro – attitudes and ideologies in family and society. MultiFam/LAIDUA, UiO. 6.–7. februar 2017.

Sætermo, Monica Simonsen: Attitudes towards dialect use and dialect change among Norwegian internal migrants in Tromsø. Konferanse: NoSlip (Norwegian Graduate Student conference in Linguistics and Philology). LingPhil, NTNU. 5.–7. oktober 2016.

Johnsen, Ragni Vik: Multilingual families in Tromsø Ideologies, practice and identity. Konferanse: NoSlip (Norwegian Graduate Student conference in Linguistics and Philology). LingPhil, NTNU. 5.–7. oktober 2016.

Johnsen, Ragni Vik: Adolescents in Russian and Latin American families in Tromsø. Workshop: Language diversity in private life and in the workplace. UiT Norges arktiske universitet. 20. mai 2016.

Sætermo, Monica Simonsen: Attitudes towards dialect use and dialect change among Norwegian internal migrants in Tromsø. Workshop: Language diversity in private life and in the workplace. UiT Norges arktiske universitet. 20. mai 2016.

Johansen, Åse Mette: LAIDUA-prosjektet: Ny sosiolingvistisk forskning på språk- og identitetsmøter i Tromsø. Innlegg på instituttseminar for Institutt for arkeologi og sosialantropologi. UiT Norges arktiske universitet. 18. september 2015.

Johansen, Åse Mette & Sirkka Seljevold: Videoetnografi i flerspråklighetsforskning – et eksempel. SONE-konferansen 2015. Multiling/SONE, UiO. 9.–10. april 2015.

Johansen, Åse Mette & Sirkka Seljevold: Workshop: Language diversity on screen: the empowering potential of research-based filmmaking. Konferanse: Tromsø International Conference on Language Diversity. UiT Norges arktiske universitet. 6.–8. november 2013.

LAIDUA i media

Dialekt og tilhørighet blant innflyttere i Tromsø. Blogginnlegg av Monica Sætermo på nordiskbloggen Språkprat (UiB), 12. oktober 2017.

LAIDUA/MultiFam-workshop: From micro to macro – attitudes and ideologies in family and society. Sak på MultiLings nettside om ph.d.-organisert workshop med bl.a. Ragni Vik Johnsen & Monica Sætermo. 9. februar 2017.

Monica forsker på tromsødialekta. Intervju med Monica Simonsen Sætermo i iTromsø. 1. juli 2014.

Forskar på språk med film. Intervju med Sirkka Seljevold & Åse Mette Johansen i Labyrinten, 2013, nr. 3.


ØVRIGE PUBLIKASJONER AV LAIDUA-FORSKERE (2012–dags dato)

Bøker

Alhaug, Gulbrand, Tove Bull & Aud-Kirsti Pedersen (red.). 2014. Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Oslo: Novus.


Artikler og bokkapitler

Bull, Tove. 2015. Nordnorsk i 200 år. I Sandøy, H. (red.): Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk. Oslo: Novus. 243–266.

Bull, Tove. 2015. Grunnloven og språket. I Niemi, E.A. & Allern, T.-H. (red.): Nord-Norge og 1814 – med eller utenfor? Stamsund: Orkana. 285–299.

Hiss, Florian. 2015.  Fraud and Fairy Tales: Storytelling and Linguistic Indexicals in Scam E-mails. International Journal of Literary Linguistics. Vol. 4 (1). 1–23.

Hiss, Florian. 2015. Engagement in Sámi language revitalization: Responsibility management in a research interview. Pragmatics and Society 2015. Vol. 6 (1). 22–42.

Lindgren, Anna-Riitta. 2015.  Samisk blant samer i Helsingfors. I Nyseth, T. & P.H. Pedersen (red.): City-Saami: Same i byen eller bysame? Skandinaviske byer i et samisk perspektiv. Karasjok: ČálliidLágádus. 237–260.

Lindgren, Anna-Riitta. 2015. Personnavn på tre språk i Nordreisa. I Alhaug, G. & Pedersen, A.-K. (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg. Oslo: Novus. 217–238.

Bull, Tove. 2014. Kjønn som variabel eller konstruksjon? I Alhaug, G., T. Bull & A.-K. Pedersen (red.): Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Oslo: Novus. 175–194.

Hiss, Florian. 2014. Flerspråklighetens rolle på det nordnorske arbeidsmarkedet: En stikkprøve. I Alhaug, G., T. Bull & A.-K. Pedersen (red.): Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Oslo: Novus. 211–232.

Junttila, Jorid Hjulstad. 2014. "Det e jo det at det forsvinn viss dæm ikke bruke det språket". Val av språk over tid i tre tospråklege familiar. I Alhaug, G., T. Bull & A.-K. Pedersen (red.): Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Oslo: Novus. 259–280.

Lindgren, Anna-Riitta. 2014. Kvinner og menn i det fennomanske språkskiftet. I Alhaug, G., T. Bull & A.-K. Pedersen (red.): Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Oslo: Novus. 281–304.

Sollid, Hilde. 2014. Deklarative hovedsetninger i nordnorsk. I Alhaug, G., T. Bull & A.-K. Pedersen (red.): Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Oslo: Novus. 303–338.

Sollid, Hilde. 2014. Hierarchical Dialect Encounters in Norway. Acta Borealia. Vol. 31 (2). 111–130.

Sollid, Hilde, Philipp Conzett & Åse Mette Johansen. 2014. Gender and noun inflection: The fate of 'vulnerable' categories in Northern Norwegian. I Braunmüller, K., S. Höder & K. Kühl (ed.): Stability and Divergence in Language Contact. Factors and Mechanisms. Studies in Language Variation, Vol. 16. Amsterdam: John Benjamins. 179–205. [Preprint-versjon tilgjengelig her.]

Bull, Tove. 2013. Linguistic emancipation and the linguistic market place. Sociolinguistic Studies 2013. Vol. 7 (1&2). 33–55.

Bull, Tove. 2013. Mens vi ventar på språkloven. I Askeland, N., E. Maagerø & B. Aamotsbakken (red.): Læreboka: studier i ulike læreboktekster. Trondheim: Akademika. 273–287.

Hiss, Florian. 2013. Tromsø as a "Sámi Town"? Language ideologies, attitudes, and debates surrounding bilingual language policies. Language Policy. Vol. 12 (2). 177–196.

Johansen, Åse Mette. 2013. Overcoming silence: Language emancipation in a coastal Sámi-Norwegian community. Sociolinguistic Studies 2013. Vol. 7 (1&2). 57–77.

Lindgren, Anna-Riitta. 2013. What is language emancipation? Norwegian and other Nordic experiences. Sociolinguistic Studies 2013. Vol. 7 (1&2). 11–32.

Sollid, Hilde. 2013. Ethnolects and language emancipation in Northern Norway. Sociolinguistic Studies 2013. Vol. 7 (1&2). 79–96.

Sollid, Hilde. 2013. Ethnolects in Northern Norway: From national negligence to local linguistic pride. I Siemund, P., I. Gogolin, M.E. Schulz & J. Davydova (eds.): Multilingualism and Language Diversity in Urban Areas: Acquisition, identities, space, education. Hamburg Studies in Linguistic Diversity, Vol. 1. Amsterdam: John Benjamins. 63–94.

Hiss, Florian. 2012. Managing Sociolinguistic Challenges: Storytelling about Language Loss and Continuity in the Case of Sámi. I: Knudsen, K.J.L., H.P. Petersen & K. Rógvi (eds.): 4 or more languages for all: Language policy challenges for the future. Oslo: Novus. 36–54.

Hiss, Florian. 2012. Tromsø som samisk by? Språkideologier og medienes rolle i språkdebatten. Nordlit. Vol. 30. 111–127.

Hiss, Florian. 2012. Sosiale roller og lokale og globale interesser i vurderingen av språksituasjonerNordlyd. Vol. 39 (2). 1–16.

Johansen, Åse Mette & Tove Bull. 2012. Språkpolitikk og (u)synleggjering i det semiotiske landskapet på Universitetet i Tromsø. Nordlyd. Vol. 39 (2). 17–45.


Konferansebidrag og andre presentasjoner

Johnsen, Ragni Vik: Relativt bra norsk – ungdommers forståelse av og holdninger til norsk med utenlandsk aksent. Språk og samfunn-seminar. ISK, UiT, 5. april 2016.

Hiss, Florian: Språkmangfold rundt Nord-Norges første storindustri. Språk og samfunn-seminar. ISK, UiT, 16. mars 2016.

Bull, Tove: Eit sosiolingvistisk blikk på funn og metodar. Konferanse: Kognitive effektar av tospråklegheit. Høgskulen i Sogn og Fjordane og Universitetet i Bergen, Sogndal, 25.–26. februar 2016.

Johansen, Åse Mette: Dialektene i Nord-Norge. Kjennetegn og forskjeller, status og bruk. Arbeidsseminar om dialektrøkt i NRK. Marienlyst, Oslo, 20. oktober 2015.

Hiss, Florian: Traditional and new multilingualism in regional economy: Resources, diversity, and professional practices. Konferanse: Multilingual perspectives on professional discourse in Europe. Ghent University, Ghent, 10.–11. september 2015.

Hiss, Florian: Order out of chaos. Developing business ideas in linguistic collaboration. Konferanse: 14th International Pragmatics Conference. University of Antwerp, Antwerpen, 26.–31. juli 2015.

Junttila, Jorid Hjulstad: Når språk blir brukt, lever det. Forsvinn det om det ikkje blir brukt? Val av språk over tid i tre tospråklege familiar. Den 12. nordiske forskningskonferansen om nordiske språk som andre- og fremmedspråk (NORDAND 12). Høgskolen i Hedmark / Multiling, UiO, Hamar, 11.–13. juni 2015.

Hiss, Florian: Linguistic and cultural diversity at work: Perspectives from Northern Norway. Konferanse: Multilingualism in Baltic-Sea Europe. Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz, 13.–15. april 2015.

Hiss, Florian: Traditional and new multilingualism in work and economy: Perspectives from Northern Norway. Konferanse: iMean4. University of Warwick, Coventry, 9.–11. april 2015.

Hiss, Florian: Språklig og kulturelt mangfold i arbeid. Forskerseminar på Nordica. Helsingfors Universitet, Helsingfors, 4. februar 2015.

Hiss, Florian: Linguistic and Cultural Diversity at Work. Språk og samfunn-seminar. IS, UiT. 21. januar 2015.

Hiss, Florian: New speakers, old minorities, and the workplace. Perspectives from the High North. Konferanse: New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges. Institutet for Catalan Studies, Barcelona. 20.–22. november 2014.

Conzett, Philipp, Hilde Sollid & Åse Mette Johansen: Gender and noun inflection in Northern Norwegian. Workshop: The North Germanic Noun Phrase. UiT Norges arktiske universitet. 22.–23. mai 2014.

 


Formidling og mediebidrag

Johansen, Åse Mette. 2015. Når skrømt skal skremmes – et sosiolingvistisk blikk på den sjøsamiske våren. RISS: magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap i Trondheim. 2015 (1). 200–209.

Slik utvikler tromsødialekten seg. Intervju med Hilde Sollid i iTromsø. 30. mars 2015.

Ingen bannemetropol. Intervju med Hilde Sollid og Tove Bull i iTromsø. 25. juli 2014.