Strategy and Funding

Strategy 2019-2021

  • HAS jobber med sykdomsfortellinger spesielt med pasient- og pårørendeperspektivet (patografier). Narrativene kan være erfaringsbaserte og fiktive, formidlet av pasienter, pårørende og helsepersonell, gjennom tekst og andre kunstneriske uttrykk.
  • HAS er en radikalt tverrfaglig gruppe med nasjonal og internasjonal rekkevidde. HAS vil bidra med ulike faglige perspektiver på sykdomsfortellinger innen forskning, formidling og undervisning.
  • HAS prioriterer ph.d.-studentenes arbeid og trivsel. HAS skal supplere stipendiatens individuelle veilederteam og tilby et sterkt faglig-sosialt miljø for stipendiatene.
  • HAS jobber for å introdusere humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiv i undervisningstilbudet ved medisin- og helsefag.  HAS ønsker særlig å styrke kompetansen innen feltet narrativ medisin.
  • HAS skal publisere i anerkjente internasjonale tidsskrift og forlag. HAS er en arena for intern fagfellevurdering av gruppemedlemmenes kommende publikasjoner

Submitted applications HAS

June 2019: Application for smaller resources for the interdisciplinary project PHRONESIS from Institute of language and Culture. Application granted (50 000,-)

June 2019: Application for smaller resources from Faculty of Humanities, Social Sciences and Education. Application declined.

June 2018: Application to UiT thematic prioritations (tematiske satsninger). Application not granted.

May 2018: Application for smaller resources from Faculty of Humanities, Social Sciences and Education. Application declined.  

March 2017: Application for funding for symposium at the Norwegian Univeristy Centre in Paris September 2018. Application granted. 

May 2017: Application for smaller resources from Faculty of Humanities, Social Sciences and Education (NOK 55 000). Application granted.  

December 2016:  Application for scholarship to cover research stay at the Norwegian University Centre in Paris. Application granted. 

October 2016: Application for funding for developing master's theses into publication on behalf of HAS member Lise-Mari Lauritzen. Application granted.

May 2016: Application for funding from Faculty of Humanities, Social Sciences and Education for international conferences  (amount applied for NOK 93 000). Application granted

May 2016: Application for smaller resources from Faculty of Humanities, Social Sciences and Education. Application declined.

February 2015: Application for scholarship to cover research stay at the Norwegian University Centre in Paris. Application granted.

February 2015: Application for network funding from Søknad Letterstedtska föreningen. Application declined.

May 2015: Application for scholarship to master's student and HAS member Lise-Mari Lauritzen from the Education Fund (Utdanningsfondet) at Faculty of Humanities, Social Sciences and Education, UiT. (NOK 30 000) Application granted.  

November 2014: Application for funding for network meeting/international coference from RCN's SAMKUL project (NOK 135 000). Application granted.  

March 2014: Application for funding of PhD position at Faculty of Humanities, Social Sciences and Education, UiT (NOK 15 000). Application granted.