Strategy 2019-2021

  • HAS jobber med sykdomsfortellinger spesielt med pasient- og pårørendeperspektivet (patografier). Narrativene kan være både erfaringsbaserte og fiktive, og de kan være formidlet av pasienter, pårørende og helsepersonell. Narrativene kan være manifestert både som tekst og ved hjelp av andre kunstneriske uttrykk.
  • HAS er en radikalt tverrfaglig gruppe med nasjonal og internasjonal rekkevidde. HAS vil bidra med ulike faglige perspektiver på sykdomsfortellinger innen forskning, formidling og undervisning.
  • HAS prioriterer ph.d.-studentenes arbeid og trivsel. HAS skal supplere stipendiatens individuelle veilederteam og tilby et sterkt faglig-sosialt miljø for stipendiatene.
  • HAS jobber for å introdusere humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiv i undervisningstilbudet ved medisin- og helsefag.  HAS ønsker særlig å styrke kompetansen innen feltet narrativ medisin.
  • HAS skal publisere i anerkjente internasjonale tidsskrift og forlag. HAS er en arena for intern fagfellevurdering av gruppemedlemmenes kommende publikasjoner

Submitted applications HAS

June 2019: Application for smaller resources for the interdisciplinary project PHRONESIS from Institute of language and Culture. Application granted (50 000,-)

June 2019: Application for smaller resources from Faculty of Humanities, Social Sciences and Education. Application declined.

June 2018: Application to UiT thematic prioritations (tematiske satsninger). Application not granted.

May 2018: Application for smaller resources from Faculty of Humanities, Social Sciences and Education. Application declined.  

March 2017: Application for funding for symposium at the Norwegian Univeristy Centre in Paris September 2018. Application granted. 

May 2017: Application for smaller resources from Faculty of Humanities, Social Sciences and Education (NOK 55 000). Application granted.  

December 2016:  Application for scholarship to cover research stay at the Norwegian University Centre in Paris. Application granted. 

October 2016: Application for funding for developing master's theses into publication on behalf of HAS member Lise-Mari Lauritzen. Application granted.

May 2016: Application for funding from Faculty of Humanities, Social Sciences and Education for international conferences  (amount applied for NOK 93 000). Application granted

May 2016: Application for smaller resources from Faculty of Humanities, Social Sciences and Education. Application declined.

February 2015: Application for scholarship to cover research stay at the Norwegian University Centre in Paris. Application granted.

February 2015: Application for network funding from Søknad Letterstedtska föreningen. Application declined.

May 2015: Application for scholarship to master's student and HAS member Lise-Mari Lauritzen from the Education Fund (Utdanningsfondet) at Faculty of Humanities, Social Sciences and Education, UiT. (NOK 30 000) Application granted.  

November 2014: Application for funding for network meeting/international coference from RCN's SAMKUL project (NOK 135 000). Application granted.  

March 2014: Application for funding of PhD position at Faculty of Humanities, Social Sciences and Education, UiT (NOK 15 000). Application granted.