Events and News

The research group Narrating the Postcolonial North: Travel, Writing, Performance organizes and contributes in a number of different seminars, workshops, and events.

 

2021

-Research seminar, Friday February 19th, Zoom 13:00-15:00
Om prosjektet Arktis – medan isen smälter
Presenter: Lotten Gustafsson Reinius
 

-Research seminar, Thursday February 11th, Zoom 14:30-16:00
Challenging Settler Colonial Stories with Digital Data, Archaeology, and Communication.
Presenter: Ashley Cordes (University of Utah)

 

-Work in progress seminar, Monday February 1st, Zoom (13:00-15:00)
Ecological and cultural sustainability in nature-based tourism: Nature guides’ expressions and practices.
Presenter: Frida Marie Omma Jørgensen Comments by: Brynhild Granås and Kjell Olsen

-Research seminar, Friday January 29th, Zoom (13:00-15:00)
Presentasjon av Trucom-prosjektet med Eva Josefsen, Kjell Olsen og Stein Roar Mathisen

-Work in progress seminar, Friday January 22nd, Zoom (13:00-15:00)
Encountering spatial stories, memories and naming-practices through the contemporary practice of ski touring. Presenter: June Anthonsen Røsbø. Comments by: Ellen-Johanne Kvalsvik and Stein Roar Mathisen

2020

-Work in progress seminar, Monday December 14th, Zoom (14:00-16:00)
“We have a responsibility to clean up – before third world war starts …” Mapping Audience Engagements with Norwegian Far-right Media. Presenter: Søren Mosgaard Andreasen. Comments by: Elin Johansen and Stine A. Sand

-Work in progress seminar in collaboration with PhD-students' network, Friday November 27th, Zoom (09:30-11:30)
Starten på et PhD-prosjekt: The Embodied Adventures of Multiple Natures in Arctic Tourism: When A Gaze is Not Enough. Presenter: Ellen-Johanne Kvalsvik. Comments by Nina Smedseng and Kjell Olsen

-Research seminar, Friday October 2nd, Haldde (13:00-15:00)
Liminality at the Finnish Rock Art Sites: Building a  Relationship with the Landscape. Presenter: Ulla-Marja Valovesi (University of Turku)

-PhD Course: Sustainable opportunities in Northern Tourism, March 18-20, Alta Campus
Contact: Britt Kramvig

-Research seminar, Monday January 27th, Seiland A203 (13:15-15:00)
Sannhetskommisjonen og dekning av urfolk i media. Presenter: Eli Skogerbø (UiO).

-Open seminar: "FeFo til nå. Karasjokrapporten som prøvestein." Wednesday January 15th, Haldde (13:15-15:00)
Introduction by: Bente Haug. (Karasjokrapporten can be downloaded)

2019

-Work in progress seminar, Friday December 13th, Haldde (13:00-15:00)
Starten på et PhD-prosjekt: Sustainable Sami Tourism. Presenter: Nina Smedseng. Comments by Eva Johansen and Stein R. Mathisen.

-Work in progress seminar, Friday October 18th, Haldde (13:00-15:00)
An invisible Kven spring: A cultural analysis of Kven minority culture in tourism marketing.
Presenters: Trine Kvidal-Røvik og Kjell Olsen. Commentators: Søren Mosgaard Andreasen og Nina Smedseng

-Lørdagsuniversitetet: Hvilken betydning kan arrangementer ha for lokalsamfunn og turismeutvikling?
Foredrag, lørdag 21.september på Halti næringshage i Nordreisa  (13:00-14:00)
Foredrag med festivalforsker Kari Jæger. Les mer om arrangementet her.

-Åpent seminar: Fortellinger som utgangspunkt for reiselivsopplevelser og destinasjonsutvikling: Seminar om fortellinger med Inger Birkelund, næringslivsmentor og gründer, fredag 6.september i Aud 203 Seiland (12:15-15:00)
12.15-12.30   Velkommen,  Bente Haug leder ved Institutt for reiseliv og nordlige studier.
12.30-13.00   Erfaringer fra samarbeid med mentor fra næringslivet, med Stein R. Mathisen og Per Kåre Jakobsen ved Institutt for reiseliv og nordlige studier.
13.00-14.00     Hvorfor fortellinger? med Inger Birkelund. Siden etableringen av Ihana! as i 2011, har fortellinger vært gjennomgripende i bedriftens forretningsmodell – i overordnet strategi og markedsføring, og som verktøy for prosjektutvikling og produksjon av opplevelser.
14.00-14.15     Kaffepause
14.15-14.45     De psykologiske ingrediensene i fortellingenes lim, med Tove I. Dahl. Hvordan limes ideer sammen til levende historier, og hvordan kan de samme prinsippene brukes for å binde sammen og levendegjøre en hel region? Dahl presenterer noen svar fra psykologi og INTERREG-prosjektet Our Stories som er utviklet i samarbeid med Ihana! og Birkelund.
14.45-15.00     Q&A og oppsummering

-Work in progress seminar, Friday June 14th, Haldde (13:00-15:00)
Presenter: Søren Andreasen. Commentators: Stein R. Mathisen and Kjell Olsen

-Del av Seminarrekke i vitenskapsfilosofi, tirsdag 21.mai, Haldde (13:00-15:00)
Kritisk teori med Trine Kvidal-Røvik

-Research seminar, Friday May 10th, Magerøy A103 (12:30-14:30)
From sleeping bodies to more-than-human relationalities: How feminist new materialisms came to shape the journey of an organizational scholar? Presenter Tarja Salmela

-Del av Seminarrekke i vitenskapsfilosofi, fredag 10.mai, Magerøy A103 (12:30-14:30)
Human/non-human relations med Brynhild Granås. Vi leser:
-Massey, D. (1994). Introduction. In Space, Place, and Gender (pp. 19-24). University of Minnesota Press. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/10.5749/j.cttttw2z.5
-Granås, Brynhild. Fra stedsteori til teori om sammenkastethet: Materialitet, historie og geografi i lesninger av hundekjøring i Norge. Fagbokforlaget 2015, 299 - 315.

- Work in progress seminar, Friday April 26th, Haldde (13:00-15:00)
Etiske dilemma ved forskning på Facebook. Presenter: Gyrid Øyen. Commentators: Elin Johansen and Brynhild Granås

-Del av Seminarrekke i vitenskapsfilosofi, torsdag 11.april, Haldde (13:00-15:00)
Decolonialization and restorative justice practices med Jan Erik Henriksen. Vi leser:
-Jan Erik Henriksen (2016). From housing campaign to multicultural understanding:The development of professional social work in Sámi areas in Norway. International Social Work 59(5) 587–599.
-Chris Cunneen (2005) Colonialism and Historical Injustice: Reparations for Indigenous Peoples, Social Semiotics, 15:1, 59-80.

-Del av Seminarrekke i vitenskapsfilosofi, fredag 29.mars, Haldde (13:00-15:00)
Fra strukturalismen til i dag, med Stein R. Mathisen. Vi leser:
- Richard Bauman and Charles L. Briggs: “Poetics and Performance as Critical Perspectives on Language and Social Life.” Annual Review of Anthropology, Vol. 19 (1990), pp. 59-88.
-Stein R. Mathisen: “Contextualizing Exhibited Versions of Sami Noaidevuohta.” 191-213 in: Siv Ellen Kraft, Trude Fonneland and James R. Lewis (eds): Nordic Neoshamanisms. New York: Palgrave macmillan 2015.

-Del av Seminarrekke i vitenskapsfilosofi, fredag 22.mars, Haldde (13:00-15:00)
Historisk materialisme, med Kjell Olsen. Vi leser:
-Alf Hornborg (2017) Dithering while the planet burns: Anthropologists’ approaches to the Anthropocene, Reviews in Anthropology, 46:2-3, 61-77.
-Alf Hornborg (2018) Relationism as revelation or prescription? Some thoughts on how Ingold's implicit critique of modernity could be harnessed to political ecology, Interdisciplinary Science Reviews, 43:3-4, 253-263.

-Kvenfolkets dag, Nordreisa (Kulturscenen, Halti), 16.mars (12:30-13:30)
Kvener, kulturarv og turisme
Innlegg ved Kjell Olsen, Trine Kvidal-Røvik og Stein R. Mathisen

-Del av Seminarrekke i vitenskapsfilosofi, mandag 4.mars, Haldde (10:00-12:00)
A conversation about ANT, med Britt Kramvig og John Law. Vi leser:
- Law, J. & Joks, S. (2018). Indigeneity, Science, and Difference: Notes on the Politics of How. Science, Technology, & Human Values, 1-24.
- Østmo, L. & Law, J. (2018). Mis/translation, Colonialism, and Environmental Conflict. Environmental Humanities, 10(2) (November), 349-369.

-Lørdagsuniversitetet: Finnmarksløpet – livet bak hundesleden.
Foredrag og film, lørdag 2.mars på Alta bibliotek  (13:00-14:30)
Foredrag med førsteamanuensis Brynhild Granås, som har forsket på hundekjøringskulturen i Finnmark. Filmen Finnmarksløpet for første gang,  laget av førsteamanuensis og filmskaper Stine Sand, vises for første gang i Alta. Les mer om arrangementet her.

-Del av Seminarrekke i vitenskapsfilosofi, torsdag 28.februar, Gabo, pav 163 (10:00-12:00)
Grounded theory and feminist theory, med Bente Heimtun. Vi leser:
- Clarke, A. E. (2012). Feminism, Grounded Theory, and Situational Analysis Revisited. In S. N. Hesse-Biber (ed.): Handbook of Feminist Research: Theory and Praxis, pp. 388-412. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Charmaz, C. (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis. London: Sage Publications. (kap. 1).

-Åpent forskningsseminar, fredag 15.februar, Magerøy Aud 103 (13:00-15:00)
Festivaler, turisme og samfunn, Kari Jæger presenterer de viktigste funnene fra doktorgradsavhandlingen «Tourists and communities in rural festival encounters. A mutually beneficial relationship?»
Kommentarer: Stine Sand og Stein Roar Mathisen
Les mer om Karis disputas.

-Jubileumsseminar Arvid Viken 70 år: MAKT OG MOTMAKT I REISELIVET, torsdag 31.januar i Aud 1042 (12:45-16:40)
Simone Abram, Durham University
Rasjonalitet og romantisisme i reiseliv. En uhåndterlig ambivalens?
Dieter Müller, Umeå universitetet
Var har makten tagit vägen? Några tankar kring turismutveckling i Norr och den vetenskapliga betraktelsen av denna
Kjell Olsen, UiT Norges arktiske universitet
Turisme og behovet for forskjell: Om kvensk turisme
Torill Nyseth, UiT Norges arktiske universitet
The Good, the Bad and the Ugly! Kampen om legitimitet i forvaltningen av det arktiske nord
Anniken Førde, UiT Norges arktiske universitet
No camping here. Å ta folks uro på alvor
Arvid Viken, UiT Norges arktiske universitet
Innleder til paneldebatt: Makt og motmakt i reiselivet
Paneldebatt med Frigg Jørgensen, Simone Abram, Dieter Müller, Kjell Olsen, Torill Nyseth, Anniken Førde og Arvid Viken. Moderator: Bente Haug
Avslutning ved Bente Heimtun

2018

-Research seminar, December 18th, Haldde (10:00-12:00)
Joik som lørdagsunderholdning. Stine A. Sand presenterer. Innlegget er basert på artikkelutkastet «How to make indigenous television for the majority? A discussion of NRK Sápmi’s entertainment series Muitte mu - Remember me.” Eva Josefsen og Trine Kvidal-Røvik kommenterer.

-Film seminar, November 20th, Skogerøy (11:30)
Lukket lunsjvisning av kortfilmen Søring nordover (Regi: Erik Løchen). Denne filmen er fra 1976 og er en av Løchens siste filmer. Dette er en reisefilm til Nordkapp, gjort i Løchens sedvanlige modernistiske stil. En liten perle som fortjener mer oppmerksomhet enn den har fått tidligere. Filmen varer 20 minutter.

-Research seminar, November 7th, Magerøy A103 (10:00-12:00)
Inger T. Pedersen (NTNU) presenterer fra sitt doktorgradsprosjekt med arbeidstittelen: Livshistorier om hverdagsliv, lokal kunnskap og identitet i tre generasjoner i et sjøsamisk samfunn ved fjorden. Respondent: Stein R. Mathisen, UiT

-Reading seminar, October 16th, Haldde (9:00-11:30)
Leseseminar i vitenskapsteori. Vi leser og diskuterer kapittel 2 (Post-)Positivism, social constructionism, critical realism: Three reference points in the philosophy of science, fra Alvesson, M. & Sjöldberg, K. (2009). Reflexive methodology. New vistas for qualitative research. London: Sage.

-Film seminar, October 9th, Skogerøy (11:30)
Lunsjvisning av kortfilmen Of Biblical Proportions (Regi Patrik Eklund). Filmen ble vist i Film fra Nord-programmet på TIFF i 2016 og senere sendt på turné i et eget Film fra nord-program.
Her er TIFFs omtale: http://tiff.no/program/2016/biblical-proportions.Filmen varer 29 minutter.

-Research seminar, October 9th, Haldde (13:00-15:00)
Starten på et PhD-prosjekt: Representasjon av den kvenske/norskfinske minoritetens kulturarv – forvaltning og forflytning. Presenter: Gyrid Øyen.

-International research conference, September 24-26, 2018, Alta Campus
Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research: Tourism Implications and Dilemmas

-PhD Course: Critical Approaches to Tourism Dilemmas, September 27-28, Alta Campus
Organizing committe: Professor Arvid Viken and associate professor Dr. Brynhild Granås.

-Research seminar, Thursday June 7th, Haldde (09:00-10:30)
Kan forskeren bidra? Erfaringer som ´dialogpartner´ i et prosjekt blant Finnmarks-kommuner om stedsutvikling og folkehelse. Presenter: Brynhild Granås. Seminar arranged in collaboration with the research project «Sami entrepreneurs and research collaboration.»

- Work in progress seminar, Friday April 27th, Haldde (13:00-15:00)
Offering sites and the landscape: On traffic- and other relations in Circum Polar Europe. Presenter Kjell Olsen. Comments by Eva Johansen and Stein R. Mathisen.

 

2017

- Research seminar
Prosjektidémyldring. December 7th, 2017.

- Futures of Indigenous Tourism, Open Seminar, Alta, October 17.
Tourism. Reclaiming the Narrative
, Helen Jennings, UiT; Sámi Entrepreneurs and Research Collaboration: Socio-cultural Dimensions of Entrepreneurs’ Scope of Action, Hilde Bjørkli, Visit Northern Norway, and Line Mathisen, NORUT; What is Indigenous Tourism?, Kjell Olsen, UiT.

- Work in progress seminar
Na, maid dál? Our Sámi cultural heritage heading home. Presenter Eva Dagny Johansen, Alta Museum. Alta campus, September 26th.

- Research seminar
The historiography of the Alta dam conflict. Presenter Helge Hiram Jensen, Kristiania University College. Alta, August 14th.

Work in progress seminar
New Northern Playgrounds. Presenter research group PhD research fellow June Antonsen Røsbø, UiT. Alta, June 16th.

- Research seminar
Film and/in Research. Main presenter Kristin Nicolaysen with the film "Veien til Arktisk glasstudio". Additional presentations from Beate Bursta, Trine Kvidal, Ragnhildur Asvalds and Kari Jæger. Alta, April 6th.

- Research seminar
From Alta to Standing Rock, and Back.  Presenter Siv Ellen Kraft, AHR Dep., UiT. Alta, February 17th.

 

2016

- Seminar
Development patterns in tourism and industry-research cooperation. Introductions by Arne Trengereid, VRI-professor UiT, and Gaute Svensson, UiT, Alta, November 23rd, 2016.

Writing seminar
With professor emerita Sissel Lie, NTNU, Alta, Ocotber 27th, 2016.

- Research seminar
Sami Children Voices. Presenters Torun Ekeland, UiT, Kirsten Stien, UiT, and Ylva Jannok Nutti, Sámi allaskuvla. Alta, October 12th, 2016.

- Research seminar
Children’s Literature and Imaginaries of the North. Presenters Silje Solheim Karlsen, UiT,  “The Arctic as Education – Coming-of-Age through Svalbard Adventures” and JoAnn Conrad, California State University, East Bay, “Voyages of Discovery into the Already Known: Edgar and Ingri d’Aulaires’ “Picturebook Ethnographies” and “Picturebook Histories”. Alta, September 2nd, 2016.

- Reading seminar
The colonialization of the Norwegian North? Introductions to discussion by Stefan Holander and Kjell Olsen, Alta, June 3, 2016.

 - Seminar (in cooperation with the research group Mangfold og marginalisering)
New understanding of nature and animals. Should we, and if so, how to safeguard indigenous traditional hunting and trapping culture? Introduction by Jan Erik Henriksen, presentation by Vera Metcald (director of The Eskimo Walrus Commission, Alaska), Britt Kramvig The Return of the whales. A companion worth fighting for? and Eva Josefsen (Center for Sami Studies, UiT) Implementing indigenous land rights. The Finnmark Act as an example?, Alta, May 22th, 2016.

- Work in progress seminar
Gender and dog-sledding. An enthnographic investigation of human-animal interactions. Brynhild Granås, Alta, May 13.

- Open Tourism Seminar: Places We Travel to, Places We Live In, April 27th, Alta
A Varanger story: Building a world class birding destination, Tormod Amundsen, Biotope;
From Vadsø with love, Trine Kvidal-Røvik, UiT;
Home and Away: Notes on the ethics and poetics of travelling, Anniken Greve, UiT.

- Work in progress seminar
New use of old nature. A successfull PhD proposal. June Anthonsen Røsbø, Alta, April 8, 2016.

- Film seminar (closed event)
Sume - The Sound of a Revolution. Introduction to discussion by Stefan Holander, Alta, March 30, 2016.

- Reading seminar
Remote and edgy? The Arctic in Past, Present and Future. Introduction to discissuion by Kjell Olsen and Brynhild Granås, Alta, February 26, 2016.

- Work in progress seminar
Does film Production in the periphery imply diversity? Stine Sand Eira, Alta, February 5, 2016.

- Arctic Frontiers side event: Post-petroleum futures: Knowledges, narratives and policies (with UiO, North University and Northern research institute), Tromsø, January 24-29.

 

2015

- Research Workshop
Histories of Science and Tourism in the Arctic. Workshop, Alta, November 11-12, 2015.

- Research Workshop, in cooperation with the research group Place, Power, and Mobility (ISS).
Knowledge and Renewal in Post-Oil Norway, Ongajokk, October 31, 2015
With visiting professor Michael Bravo.

- Open Tourism Seminar: The Guide in the Theatre of Nature Based Tourism, Alta, April 29, 2015. T
he art of guiding in nature based adventure tourism
, Arild Røkenes, UiT; 
The wide way or the high way. Constructing nature in guiding, Thomas Vold, NIH;
Ski and mountain guiding in Finnmark, Tore Karlstrøm, Bred og vandring AS.

 

2014

- Open Tourism Seminar: When the Wonders of Nature Meet Tourism, Alta, October 23, 2014.
Inspired by natur. The lifestyle project of working with nature based tourism, Sølvi Monsen, Gargia fjellstue;
Sleeping out. Learning about nature tourism while doing sleep, Outi Rantala, UiT;
Our secret places “out there”. Ambivalences of sharing nature experiences in tourism, Gaute Svensson, UiT.

- Open Tourism Seminar: When Stories Change Hands, Alta, May 8, 2014.
Thoughts on storytelling, Anne Britt Flemmen, UiT;
Finnmarksvidda – a ski adventure through Sapmi, Stein P. Aasheim, adventurer.

- Research Workshop: 2.0 Ongoing Conversations on Ethnographies, Storytelling and Ethics in Arctic Research, Alta, October 7-8, 2014. 
With visiting professor John Law and professor Helen Verran.

- Research Workshop: 2.1 Ongoing Conversations on Ethnographies, Storytelling and Ethics in Arctic Research, Alta, March 19, 2014.
Including guest lecturer M.J. Barrett, University of Saskatchewan, Canada.

 

2013

- Open Tourism Seminar: Ideas of the Cold and Outdoor Life, Alta, November 7, 2013.
The last of the first skiers, presentation and introduction to the film: Timeless skiers of the Altai, Ayiken Jiashan, master student UiT:
Polar masculinities between fact and fiction, Silje Solheim Karlsen, UiT; 
The balancing art of guiding, June Antonsen Røsbø, UiT.

- Open Tourism Seminar: Doing the Arctic, Selling the North. People and Nature at Display, May 30, 2013.
Intro. to the film Last Days of the Arctic, Ragnhildur Asvalds, UiT, Film: Last Days of the Arctic (M. V. Sigurðsson, 2011),;T
he “Arctic-fication” of the North: Images, Identities and Politics;
Willy Guneriussen, UiT;
Faces like Landscapes,Stefan Holander, UiT.