Events and News

The research group Narrating the Postcolonial North: Travel, Writing, Performance organizes and contributes in a number of different seminars, workshops, and events.

 

2023

-Lesegruppe: Sted. Torsdag 14. desember, Haldde & Hybrid (13.15-15.00) (Kjell Olsen)
Navaro-Yashin, Yael (2009). Affective spaces, melancholic objects: ruination and the production of anthropological knowledge. Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S.), 15, 1-18. https://rai.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/j.1467-9655.2008.01527.x 
Napolitano, Valentina (2015) Anthropology and traces. Anthropological Theory, 15(1): 47–67. https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/1463499614554239 

-Åpent forskningsseminar om minoritets- og majoritetsrelasjoner. Onsdag 6. desember, Aud Seiland (10.15-12.00)
Charlotte Hyltén-Cavallius (Institutet för språk och folkminnen):
”Vi lämnade en kolonial situation” – reflektioner över rötter, gränser, transformering och dekolonisering bland samiskättade amerikaner
Carola Kleemann (UiT) og Kristin Nicolaysen (Nicolaysen Film/Alta museum): Overføring av kvensk mellom generasjoner.
Hans-Jakob Ågotnes (Universitetet i Bergen): Ulikhet på norsk med utgangspunkt i endringar i stemmerettsreglar 1814-1914.
Arrangør av seminaret er Campus Alta i samarbeid med forskningsgruppa Narrating the Postcolonial North

-Lesegruppe: Sted. Torsdag 30. november, Haldde & Hybrid (13.15-15.00) (Alessia Marzano-Paulsen)
Kirsten Simonsen (2008). Place as Encounters: Practice, Conjunction and Co-existence. In Bærenholdt, Jørgen Ole, and Brynhild Granås (eds) Mobility and Place: Enacting Northern European Peripheries, Taylor & Francis Group.
Endres, Danielle & Samantha Senda-Cook (2011) Location Matters: The Rhetoric of Place in Protest. Quarterly Journal of Speech, 97(3): 257-282.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00335630.2011.585167 

-Disputas og prøveforelesning. Tirsdag 5.desember, Aud 1042 (12:15-17:30)
Gyrid Øyen disputerer  for ph.d.-graden ved UiT Norges arktiske universitet med avhandlingen "Kvensk kulturarv og museumsformidling. Strategier, spenninger og kulturelle betydninger." Samme dag holder Gyrid Øyen prøveforelesning over følgende emne: «På hvilke måter kan museer med spesiell innretning som minoritetsinstitusjoner virke som samfunnsaktører i en flerkulturell kontekst?»

-Seminar. Fredag 3. november, Haldde & Teams (12.15-14.00)
Body, Land, and Cyberspace: Sámi Digital Sovereignty and Intergenerational Activist Media Pedagogy Around the Fosen Case.
Alessia Marzano

-Seminar. Fredag 13. oktober, Kista & Teams (13.15-15.00)
A regenerative nature-based tourism framework: the dynamics between tour guides and stakeholders.
Frida Marie Omma

-Seminar. Fredag 6 oktober, Haldde (12.15-14.00)
Pasts and paths of Nenets heritage
Karina Lukin, Helsinki University

-Seminar. Fredag 2 juni, Haldde (12.15-14.00)
Friluftsliv og ansvarlig turisme.
Bjørn-Andreas Berg

-Seminar. Fredag 12 mai, Haldde & Teams (12.15-14.00)
Dilemmas of tourism mobilities and climate change: The perspectives of Norwegian tourists.
Bente Heimtun og Arvid Viken

-Seminar. Fredag 5 mai, Haldde (12.15-14.00)
Building up Events from Place to County Space. Dogs, animals, nature, people, local societies in the Arctic.
Kari Jæger

-Seminar. Fredag 21 april, Haldde & Teams (12.15-14.00)
Å skitt – tanker om å avkolonisere et stykke Vesterålsk matjord med et par hvite joggesko.
Ellen-Johanne Kvalsvik

-Seminar og markering av Kvenfolkets dag. Onsdag 15.mars og torsdag 16. mars
Onsdag
Internseminar for inviterte forskere og fagfolk.
Ordstyrer prodekan for utdanning HSL John McNicol
Torsdag
Mulighetene for kvensk tilhørighet i et flerkulturelt samfunn. Foredragsholder: Førsteamanuensis Elisabeth Stubberud, NTNU. A103 Magerøya
anelsamtale om behovet i det kvenske samfunnet, hvordan UiT kan bidra og hva som må til for at UiT skal kunne oppfylle sitt samfunnsansvar og sin forpliktelse gjennom Eallju – Drivkaft i nord 2022-2030. Med representant fra UiTs ledelse, Kathrine Tveiterås; representant fra Kvääninuoret, Kaisa Nicolaysen Sundelin; leder Norske kveners forbund, Kai Petter Johansen og førsteamanuensis ved UiT, Ketil Zachariassen. Ledes av Bente Haug. Kafe Tamsøy
Litteratursamtale. Silje Solheim Karlsen fra UiT bokbader forfatter Ingeborg Arvola

 

2022

-Seminar, Fredag 2. desember, Teams (13.15-15.00)
Travelling Post-Corona - Revisiting Guests & Hosts
Bente Heimtun og Arvid Viken

-Lesegruppe, Torsdag 1. desember, Haldde (13.15-15.00): Et første skritt fra teori til metode? (Nina Smedseng)
Kapittel 1: The Decolonial For. Resurgences, Shifts, and Movements. I Walter D. Mignolo et Catherine E. Walsh, On Decoloniality: Concepts, Analytics, Praxis: Durham et Londres, Duke University Press, 2018

-Seminar, Torsdag 17. november, Haldde & Teams (13.15-15.00)
More than road trips and bucket list destinations? Vanlife landscapes: the messy realities of dwelling on the move
Tarja Salmela

-Seminar, Fredag 11. november, Haldde & Teams (13.15-15.00)
Responsible Slow Adventures in Post-Pandemic Tourism
Bjørn Berg, UiT

-Seminar (Samarbeid m/ forskningsgruppa IVO), Fredag 4. november, Brattholmen & Teams (12.15-14.00).
«Nye» professorer gir sine tiltredelsesforelesninger:
Eva Josefsen: Samisk selvbestemmelse i det politiske Norge
Stine A. Sand: Ytringsfrihet og posisjonering i en (post)kolonial kontekst

-Lesegruppe, Torsdag 3. november, Haldde (13.15-15.00): Mahmood Mamdani revisited II (Kjell Olsen)
Evri, Y. & Kotef, H. (2022). When does a native become a settler? (With apologies to Zreik and Mamdani). Constellations, 29(1): 3-18.

Kapittel 5 The Israel / Palestine Question. I Mamdani, M. (2020). Neither Settler nor Native: The Making and Unmaking of Permanent Minorities. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Zreik, R. (2016) When does a settler become a native? (With apologies to Mamdani). Constellations, 23(3): 351-364.

-Seminar, Fredag 28. oktober, Haldde & Teams (13.15-15.00)
To rette og en vrang. Refleksjoner rundt eierskap og makt i tilbakeføring av samisk kulturarv (Foreløpig tittel)
Eva D. Johansen, Alta museum

-Lesegruppe, Torsdag 27. oktober, Haldde (13.15-15.00): Mahmood Mamdani revisited I (Eva Josefsen)
Kapittel 1. The Indian Question in the United States. I Mamdani, M. (2020). Neither Settler nor Native: The Making and Unmaking of Permanent Minorities. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

-Lesegruppe, Torsdag 6. oktober, Haldde (13.15-15.00): Narratives and Coloniality: (Stein R. Mathisen)
Briggs, Charles L. & Naithani, Sadhana 2012: The Coloniality of Folklore: Towards a Multi-Genealogical Practice of Folkloristics. Studies in History 28 (2), pp. 231-270.
Keskitalo, Alf Isak 1980: Om möjligheten av folklore som ett hinder i en etnisk inkorporasjonsprocess. (On the Negative Influence of Folklore on Ethnic Incorporation.) Tradisjon. Tidsskrift for folkeminnevitskap 10, Oslo, pp. 97-101.

-Lesegruppe, Torsdag 1. september, Haldde (13.15-15.00): Fennoscandia and Settler colonialism? (Kjell Olsen)
Keskitalo, E. Carina H. (2019). Conclusion. The “Old North” – or quite simply the developed northern Europe, in E. Carina H. Keskitalo (ed.) The Politics of Arctic Resources. Change and Continuity in the “Old North” of Northern Europe, 242-262. London: Routledge.
Kuokkanen, Rauna (2020) The Deatnu Agreement: a contemporary wall of settler colonialism. Settler Colonial Studies, 10(4): 508-528.
Additional readings:
Gjessing, Gutorm (1973). Norge i Sameland. Oslo: Gyldendal.
Homme, Lina R., (1969) Nordisk nykolonialisme: Samiske problem i dag. Oslo: Det norske samlaget.
Junka-Aikio, Laura (2022) Whose settler colonial state? Arctic Railway, state transformation and settler self-indigenization in Northern Finland. Postcolonial Studies, AHEAD-OF-PRINT, 1-23, https://doi.org/10.1080/13688790.2022.2096716
Kuokkanen, Rauna (2020) Reconciliation as a Threat or Structural Change? The Truth and Reconciliation Process and Settler Colonial Policy Making in Finland. Human Rights Review, 21(3): 293–312.
Lehtola, Veli-Pekka (2015) Sámi Histories, Colonialism, and Finland. Arctic Anthropology, 52,2, 22-36.
Naum, Magdalena and Jonas M. Nordin (2013) Introduction: Situating Scandinavian Colonialism. In Naum, M. and J. Nordin (eds.) Scandinavian Colonialism and Rise of Modernity. Small Time Agents in a Global Arena. New York: Springer.
Naum, Magdalena (2016) Between Utopia and Dystopia: Colonial Ambivalence and Early Modern Perception of Sápmi. Itinerario, 40,3, 489–521
Otnes, Per (1970). Den samiske nasjon. Oslo: Pax.
Whitaker, Ian (1981) Ohthere's Account Reconsidered. Arctic Anthropology, 18, 1, 1-11
Whitaker, Ian (1983) Settler and Nomad in the Northern Torne Lappmark. Polar Record, 21, 133, 329-344

-Seminar, 16.juni, Haldde (13:15-15:00)
Proximatizing research
Presenter: Outi Rantala, University of Lapland, Finland

-Seminar, Friday 3.june, Kista (13.15-15.00)
Greenlandic Frames: A Study of Screen Production in and about Greenland
Presenter: Anders Grønlund, Københavns universitet

-Seminar, 20.mai, Haldde (13:15-15:00)
Tourism Development Discourses and Community Resilience in Coastal Communities in Northern Norway :
A PhD Project Presentation

Presenter: Eman Udaya
Commentator: Sveinung Eikeland

-Del av Lesegruppe Decoloniality, torsdag 12.mai, Haldde (13:15-15:00)
An African Perspective?
Innleder: Kjell Olsen
Litteratur:
Mamdani, Mahmood (2020). Neither Settler nor Native: The Making and Unmaking of Permanent Minorities. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. (Introduction)
Additional readings:
Mamdani, Mahmood (2020). Neither Settler nor Native: The Making and Unmaking of Permanent Minorities. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

-Seminar, fredag 6.mai, Haldde (13:15-15:00)
Samisk reiselivsforskning - en involverende og sam-skapende forskningsprosess
Innleder: Nina Smedseng
Kommentator: Nina Hermansen

-Del av Lesegruppe Decoloniality, torsdag 21.april, Haldde (13:15-15:00)
The Coloniality of Power
Innleder: Stein R. Mathisen
Litteratur:
Quijano, Anibal 2007: Coloniality and Modernity/Rationality. Cultural Studies 21 (2-3), 168-178.
Additional readings:
Chakrabarty, Dipesh 2000: Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
Dussel, Enrique 1995: The Invention of the Americas. Eclipse of “the Other” and the Myth of Modernity. New York: Continuum.
Fanon, Frantz 1967: The Wretched of the Earth. Harmondsworth: Penguin Books.
Mignolo, Walter D. 2000: Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Mignolo, Walter D. 2011: The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options (Latin America Otherwise). Durham and London: Duke University Press
Mignolo, Walter and Walsh, Catherine E. 2018: On Decoloniality. Concepts, Analytics, Praxis. Durham and London: Duke University Press.
Spivak, Gayatri Chakravorty 1988: Can the Subaltern Speak? In: Cary Nelson and Lawrence Grossberg (eds): Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana: University of Illinois Press, pp. 271-313.

-Seminar, fredag 25.mars, Haldde (13.15-15.00)
Samiske perspektiv i forskning
Innledere: Eva Josefsen, Stine Sand & Helge C. Pedersen

-Del av Lesegruppe Decoloniality, torsdag 17.mars, Haldde (13:15-15:00)
Settler Colonialism
Innleder: Kjell Olsen
Litteratur:
Tuck, Eve & Yang, K. Wayne (2012). Decolonization is not a metaphor. Decolonization: Indigeneity, Education & Society, 1(1):1-40.
Wolfe, Patrick (2006). Settler colonialism and the elimination of the native. Journal of Genocide Research, 8(4): 387-409
Additional readings:
Iyengar, Malathi Michelle (2014). Not mere abstractions: Language policies and language ideologies in U.S. settler colonialism. Decolonization: Indigeneity, Education & Society, 3(2): 33-59.
Morgensen, Scott Lauria (2011) The Biopolitics of Settler Colonialism: Right Here, Right Now. Settler Colonial Studies, 1(1): 52-76.
Veracini, Lorenzo (2011). Introducing, Settler Colonial Studies. Settler Colonial Studies, 1(1): 1-12,
Wolfe, Patrick (2013). Recuperating Binarism: a heretical introduction. Settler Colonial Studies, 3(3-4): 257-279.

-Seminar (metodologi), torsdag 4.mars, Haldde (13:15-15:00)
Reprise på oppfordring!
Urfolksmetodologiske betraktninger på egen forskning om samisk språk og identitet blant unge voksne i Alta
Innleder: Nina Hermansen

-Tiltredelsesforelesninger for professorene Silje Solheim Karlsen og Trine Kvidal-Røvik,
fredag 18. februar, Aud 1042 (13.15-15.00)
Forskningsgruppen Narrating the Post-Colonial North arrangerer (koronaforsinkede) tiltredelsesforelesninger for professorene Silje Solheim Karlsen (ILP) og Trine Kvidal-Røvik (IRNS)
13.15-13.30       Velkommen og kort innledning
13.30-14.00      Silje Solheim Karlsen: Å se ut i periferien, til det som ikke har en plass i kanon: Om å etablere og definere dybde og bredde i forskningen, og litt om det å skrive opprykksøknad
14.00-14.15        Pause
14.15-14.45        Trine Kvidal-Røvik: Populærkulturens anti-hegemoniske potensial. Om å ta det trivielle seriøst
14.45-15.00        Spørsmål til foreleserne

-Del av Lesegruppe Decoloniality, torsdag 10.februar, Haldde (13:15-15:00)
Latin American perspectives on Coloniality/Modernity
Innleder: Stein R. Mathisen
Litteratur: Mignolo, Walter D. 2007: Delinking. The Rhetoric of Modernity, the Logic of Coloniality and the Grammar of De-Coloniality. Cultural Studies 21 (2-3), 449-514.
Additional reading:
Dussel, Enrique 1998: Beyond Eurocentrism: The World-System and the Limits of Modernity. In: The Cultures of Globalization. Ed. Fredric Jameson & Masao Miyoshi, 3-31. Durham, N.C.: Duke University Press.

-Filmvisning "Koftepolitiet" og seminar, 3. februar, Studenthuset (18:30-20:00)
UiT i Alta viser Egil Pedersens kortfilm «Koftepolitiet» i samarbeid med Alta filmklubb. Etter visningen blir det en samtale om filmen mellom regissør Egil Pedersen og UiT-professor Stine Sand.

 

2021

-Seminar (metodologi), fredag19.november, Zoom (9:00-10:30)
Øvelser i sameksistens: Kunstneriske fellesskaps(for)handlinger på kulturfestivaler i Sápmi
Innledere: Mathias Danbolt, Britt Kramvig og Hanna Ellen Guttorm
Respondenter: Nina Hermansen og Stein Roar Mathisen

-Seminar (metodologi), fredag 5.november, digitalt (13:00-14:30)
Urfolksmetodologiske betraktninger på egen forskning om samisk språk og identitet blant unge voksne i Alta
Innleder: Nina Hermansen  

-Åpent seminar, fredag 29.oktober, A203, Aud. Seiland (13:00-14:30)
"Halloween og døde sjeler: Skremmende opplevelser i koloniale kontaktsoner."
Presenter: Stein R. Mathisen

-Research seminar, Friday October 15th, Zoom (13:00-14:30)
Allemannsrettens omstridte natur: – Reforhandlinger av lokale sedvaner i lag med småbrukere i periferilandskap (LOCUS). Presenter: Brynhild Granås

-Åpent seminar, Fredag 3. september, Universitetsbiblioteket Campus Tromsø (10:00-12:00)
Program

  • Innledende betraktninger og velkomst ved Britt Kramvig og Sigbjørn Skåden
  • Henning Hansen og Marianne Kaldager; Universitetsbiblioteket: «Omfang, innhold og UBs arbeid med Knut Lundearkivet»
  • Agnete E. Kristoffersen, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) «Hva vet vi om bruk av helbredere i de nordlige områder i dag?»
  • Dag Eirik Lunde, Knut Lundes barnebarn: «Knut Lundes bidrag til folkehelsen»
  • Katarina Pirak Sikku, kunstner «Arkivstudier som kunstnerisk praksis»

-Research seminar, Thursday March 19th, Zoom (14:30-16:00)
Challenging Settler Colonial Stories with Digital Data, Archaeology, and Communication.
Presenter: Ashley Cordes (University of Utah)

-Work in progress seminar, Friday March 12th, Zoom (13:00-15:00)
Contamination and Visuality in Stefan Jarl’s The Menace
Presenter: Stefan Holander.  Comments by: Søren Mosgaard Andreasen and Trine Kvidal-Røvik

-Research seminar, Friday February 19th, Zoom (13:00-15:00)
Om prosjektet Arktis – medan isen smälter
Presenter: Lotten Gustafsson Reinius
 
-Work in progress seminar, Monday February 1st, Zoom (13:00-15:00)

Ecological and cultural sustainability in nature-based tourism: Nature guides’ expressions and practices.
Presenter: Frida Marie Omma Jørgensen Comments by: Brynhild Granås and Kjell Olsen

-Research seminar, Friday January 29th, Zoom (13:00-15:00)
Presentasjon av Trucom-prosjektet med Eva Josefsen, Kjell Olsen og Stein Roar Mathisen

-Work in progress seminar, Friday January 22nd, Zoom (13:00-15:00)
Encountering spatial stories, memories and naming-practices through the contemporary practice of ski touring. Presenter: June Anthonsen Røsbø. Comments by: Ellen-Johanne Kvalsvik and Stein Roar Mathisen

2020

-Work in progress seminar, Monday December 14th, Zoom (14:00-16:00)
“We have a responsibility to clean up – before third world war starts …” Mapping Audience Engagements with Norwegian Far-right Media. Presenter: Søren Mosgaard Andreasen. Comments by: Elin Johansen and Stine A. Sand

-Work in progress seminar in collaboration with PhD-students' network, Friday November 27th, Zoom (09:30-11:30)
Starten på et PhD-prosjekt: The Embodied Adventures of Multiple Natures in Arctic Tourism: When A Gaze is Not Enough. Presenter: Ellen-Johanne Kvalsvik. Comments by Nina Smedseng and Kjell Olsen

-Research seminar, Friday October 2nd, Haldde (13:00-15:00)
Liminality at the Finnish Rock Art Sites: Building a  Relationship with the Landscape. Presenter: Ulla-Marja Valovesi (University of Turku)

-PhD Course: Sustainable opportunities in Northern Tourism, March 18-20, Alta Campus
Contact: Britt Kramvig

-Research seminar, Monday January 27th, Seiland A203 (13:15-15:00)
Sannhetskommisjonen og dekning av urfolk i media. Presenter: Eli Skogerbø (UiO).

-Open seminar: "FeFo til nå. Karasjokrapporten som prøvestein." Wednesday January 15th, Haldde (13:15-15:00)
Introduction by: Bente Haug. (Karasjokrapporten can be downloaded)

2019

-Work in progress seminar, Friday December 13th, Haldde (13:00-15:00)
Starten på et PhD-prosjekt: Sustainable Sami Tourism. Presenter: Nina Smedseng. Comments by Eva Johansen and Stein R. Mathisen.

-Work in progress seminar, Friday October 18th, Haldde (13:00-15:00)
An invisible Kven spring: A cultural analysis of Kven minority culture in tourism marketing.
Presenters: Trine Kvidal-Røvik og Kjell Olsen. Commentators: Søren Mosgaard Andreasen og Nina Smedseng

-Lørdagsuniversitetet: Hvilken betydning kan arrangementer ha for lokalsamfunn og turismeutvikling?
Foredrag, lørdag 21.september på Halti næringshage i Nordreisa  (13:00-14:00)
Foredrag med festivalforsker Kari Jæger. Les mer om arrangementet her.

-Åpent seminar: Fortellinger som utgangspunkt for reiselivsopplevelser og destinasjonsutvikling: Seminar om fortellinger med Inger Birkelund, næringslivsmentor og gründer, fredag 6.september i Aud 203 Seiland (12:15-15:00)
12.15-12.30   Velkommen,  Bente Haug leder ved Institutt for reiseliv og nordlige studier.
12.30-13.00   Erfaringer fra samarbeid med mentor fra næringslivet, med Stein R. Mathisen og Per Kåre Jakobsen ved Institutt for reiseliv og nordlige studier.
13.00-14.00     Hvorfor fortellinger? med Inger Birkelund. Siden etableringen av Ihana! as i 2011, har fortellinger vært gjennomgripende i bedriftens forretningsmodell – i overordnet strategi og markedsføring, og som verktøy for prosjektutvikling og produksjon av opplevelser.
14.00-14.15     Kaffepause
14.15-14.45     De psykologiske ingrediensene i fortellingenes lim, med Tove I. Dahl. Hvordan limes ideer sammen til levende historier, og hvordan kan de samme prinsippene brukes for å binde sammen og levendegjøre en hel region? Dahl presenterer noen svar fra psykologi og INTERREG-prosjektet Our Stories som er utviklet i samarbeid med Ihana! og Birkelund.
14.45-15.00     Q&A og oppsummering

-Work in progress seminar, Friday June 14th, Haldde (13:00-15:00)
Presenter: Søren Andreasen. Commentators: Stein R. Mathisen and Kjell Olsen

-Del av Seminarrekke i vitenskapsfilosofi, tirsdag 21.mai, Haldde (13:00-15:00)
Kritisk teori med Trine Kvidal-Røvik

-Research seminar, Friday May 10th, Magerøy A103 (12:30-14:30)
From sleeping bodies to more-than-human relationalities: How feminist new materialisms came to shape the journey of an organizational scholar? Presenter Tarja Salmela

-Del av Seminarrekke i vitenskapsfilosofi, fredag 10.mai, Magerøy A103 (12:30-14:30)
Human/non-human relations med Brynhild Granås. Vi leser:
-Massey, D. (1994). Introduction. In Space, Place, and Gender (pp. 19-24). University of Minnesota Press. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/10.5749/j.cttttw2z.5
-Granås, Brynhild. Fra stedsteori til teori om sammenkastethet: Materialitet, historie og geografi i lesninger av hundekjøring i Norge. Fagbokforlaget 2015, 299 - 315.

- Work in progress seminar, Friday April 26th, Haldde (13:00-15:00)
Etiske dilemma ved forskning på Facebook. Presenter: Gyrid Øyen. Commentators: Elin Johansen and Brynhild Granås

-Del av Seminarrekke i vitenskapsfilosofi, torsdag 11.april, Haldde (13:00-15:00)
Decolonialization and restorative justice practices med Jan Erik Henriksen. Vi leser:
-Jan Erik Henriksen (2016). From housing campaign to multicultural understanding:The development of professional social work in Sámi areas in Norway. International Social Work 59(5) 587–599.
-Chris Cunneen (2005) Colonialism and Historical Injustice: Reparations for Indigenous Peoples, Social Semiotics, 15:1, 59-80.

-Del av Seminarrekke i vitenskapsfilosofi, fredag 29.mars, Haldde (13:00-15:00)
Fra strukturalismen til i dag, med Stein R. Mathisen. Vi leser:
- Richard Bauman and Charles L. Briggs: “Poetics and Performance as Critical Perspectives on Language and Social Life.” Annual Review of Anthropology, Vol. 19 (1990), pp. 59-88.
-Stein R. Mathisen: “Contextualizing Exhibited Versions of Sami Noaidevuohta.” 191-213 in: Siv Ellen Kraft, Trude Fonneland and James R. Lewis (eds): Nordic Neoshamanisms. New York: Palgrave macmillan 2015.

-Del av Seminarrekke i vitenskapsfilosofi, fredag 22.mars, Haldde (13:00-15:00)
Historisk materialisme, med Kjell Olsen. Vi leser:
-Alf Hornborg (2017) Dithering while the planet burns: Anthropologists’ approaches to the Anthropocene, Reviews in Anthropology, 46:2-3, 61-77.
-Alf Hornborg (2018) Relationism as revelation or prescription? Some thoughts on how Ingold's implicit critique of modernity could be harnessed to political ecology, Interdisciplinary Science Reviews, 43:3-4, 253-263.

-Kvenfolkets dag, Nordreisa (Kulturscenen, Halti), 16.mars (12:30-13:30)
Kvener, kulturarv og turisme
Innlegg ved Kjell Olsen, Trine Kvidal-Røvik og Stein R. Mathisen

-Del av Seminarrekke i vitenskapsfilosofi, mandag 4.mars, Haldde (10:00-12:00)
A conversation about ANT, med Britt Kramvig og John Law. Vi leser:
- Law, J. & Joks, S. (2018). Indigeneity, Science, and Difference: Notes on the Politics of How. Science, Technology, & Human Values, 1-24.
- Østmo, L. & Law, J. (2018). Mis/translation, Colonialism, and Environmental Conflict. Environmental Humanities, 10(2) (November), 349-369.

-Lørdagsuniversitetet: Finnmarksløpet – livet bak hundesleden.
Foredrag og film, lørdag 2.mars på Alta bibliotek  (13:00-14:30)
Foredrag med førsteamanuensis Brynhild Granås, som har forsket på hundekjøringskulturen i Finnmark. Filmen Finnmarksløpet for første gang,  laget av førsteamanuensis og filmskaper Stine Sand, vises for første gang i Alta. Les mer om arrangementet her.

-Del av Seminarrekke i vitenskapsfilosofi, torsdag 28.februar, Gabo, pav 163 (10:00-12:00)
Grounded theory and feminist theory, med Bente Heimtun. Vi leser:
- Clarke, A. E. (2012). Feminism, Grounded Theory, and Situational Analysis Revisited. In S. N. Hesse-Biber (ed.): Handbook of Feminist Research: Theory and Praxis, pp. 388-412. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Charmaz, C. (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis. London: Sage Publications. (kap. 1).

-Åpent forskningsseminar, fredag 15.februar, Magerøy Aud 103 (13:00-15:00)
Festivaler, turisme og samfunn, Kari Jæger presenterer de viktigste funnene fra doktorgradsavhandlingen «Tourists and communities in rural festival encounters. A mutually beneficial relationship?»
Kommentarer: Stine Sand og Stein Roar Mathisen
Les mer om Karis disputas.

-Jubileumsseminar Arvid Viken 70 år: MAKT OG MOTMAKT I REISELIVET, torsdag 31.januar i Aud 1042 (12:45-16:40)
Simone Abram, Durham University
Rasjonalitet og romantisisme i reiseliv. En uhåndterlig ambivalens?
Dieter Müller, Umeå universitetet
Var har makten tagit vägen? Några tankar kring turismutveckling i Norr och den vetenskapliga betraktelsen av denna
Kjell Olsen, UiT Norges arktiske universitet
Turisme og behovet for forskjell: Om kvensk turisme
Torill Nyseth, UiT Norges arktiske universitet
The Good, the Bad and the Ugly! Kampen om legitimitet i forvaltningen av det arktiske nord
Anniken Førde, UiT Norges arktiske universitet
No camping here. Å ta folks uro på alvor
Arvid Viken, UiT Norges arktiske universitet
Innleder til paneldebatt: Makt og motmakt i reiselivet
Paneldebatt med Frigg Jørgensen, Simone Abram, Dieter Müller, Kjell Olsen, Torill Nyseth, Anniken Førde og Arvid Viken. Moderator: Bente Haug
Avslutning ved Bente Heimtun

2018

-Research seminar, December 18th, Haldde (10:00-12:00)
Joik som lørdagsunderholdning. Stine A. Sand presenterer. Innlegget er basert på artikkelutkastet «How to make indigenous television for the majority? A discussion of NRK Sápmi’s entertainment series Muitte mu - Remember me.” Eva Josefsen og Trine Kvidal-Røvik kommenterer.

-Film seminar, November 20th, Skogerøy (11:30)
Lukket lunsjvisning av kortfilmen Søring nordover (Regi: Erik Løchen). Denne filmen er fra 1976 og er en av Løchens siste filmer. Dette er en reisefilm til Nordkapp, gjort i Løchens sedvanlige modernistiske stil. En liten perle som fortjener mer oppmerksomhet enn den har fått tidligere. Filmen varer 20 minutter.

-Research seminar, November 7th, Magerøy A103 (10:00-12:00)
Inger T. Pedersen (NTNU) presenterer fra sitt doktorgradsprosjekt med arbeidstittelen: Livshistorier om hverdagsliv, lokal kunnskap og identitet i tre generasjoner i et sjøsamisk samfunn ved fjorden. Respondent: Stein R. Mathisen, UiT

-Reading seminar, October 16th, Haldde (9:00-11:30)
Leseseminar i vitenskapsteori. Vi leser og diskuterer kapittel 2 (Post-)Positivism, social constructionism, critical realism: Three reference points in the philosophy of science, fra Alvesson, M. & Sjöldberg, K. (2009). Reflexive methodology. New vistas for qualitative research. London: Sage.

-Film seminar, October 9th, Skogerøy (11:30)
Lunsjvisning av kortfilmen Of Biblical Proportions (Regi Patrik Eklund). Filmen ble vist i Film fra Nord-programmet på TIFF i 2016 og senere sendt på turné i et eget Film fra nord-program.
Her er TIFFs omtale: http://tiff.no/program/2016/biblical-proportions.Filmen varer 29 minutter.

-Research seminar, October 9th, Haldde (13:00-15:00)
Starten på et PhD-prosjekt: Representasjon av den kvenske/norskfinske minoritetens kulturarv – forvaltning og forflytning. Presenter: Gyrid Øyen.

-International research conference, September 24-26, 2018, Alta Campus
Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research: Tourism Implications and Dilemmas

-PhD Course: Critical Approaches to Tourism Dilemmas, September 27-28, Alta Campus
Organizing committe: Professor Arvid Viken and associate professor Dr. Brynhild Granås.

-Research seminar, Thursday June 7th, Haldde (09:00-10:30)
Kan forskeren bidra? Erfaringer som ´dialogpartner´ i et prosjekt blant Finnmarks-kommuner om stedsutvikling og folkehelse. Presenter: Brynhild Granås. Seminar arranged in collaboration with the research project «Sami entrepreneurs and research collaboration.»

- Work in progress seminar, Friday April 27th, Haldde (13:00-15:00)
Offering sites and the landscape: On traffic- and other relations in Circum Polar Europe. Presenter Kjell Olsen. Comments by Eva Johansen and Stein R. Mathisen.

 

2017

- Research seminar
Prosjektidémyldring. December 7th, 2017.

- Futures of Indigenous Tourism, Open Seminar, Alta, October 17.
Tourism. Reclaiming the Narrative
, Helen Jennings, UiT; Sámi Entrepreneurs and Research Collaboration: Socio-cultural Dimensions of Entrepreneurs’ Scope of Action, Hilde Bjørkli, Visit Northern Norway, and Line Mathisen, NORUT; What is Indigenous Tourism?, Kjell Olsen, UiT.

- Work in progress seminar
Na, maid dál? Our Sámi cultural heritage heading home. Presenter Eva Dagny Johansen, Alta Museum. Alta campus, September 26th.

- Research seminar
The historiography of the Alta dam conflict. Presenter Helge Hiram Jensen, Kristiania University College. Alta, August 14th.

Work in progress seminar
New Northern Playgrounds. Presenter research group PhD research fellow June Antonsen Røsbø, UiT. Alta, June 16th.

- Research seminar
Film and/in Research. Main presenter Kristin Nicolaysen with the film "Veien til Arktisk glasstudio". Additional presentations from Beate Bursta, Trine Kvidal, Ragnhildur Asvalds and Kari Jæger. Alta, April 6th.

- Research seminar
From Alta to Standing Rock, and Back.  Presenter Siv Ellen Kraft, AHR Dep., UiT. Alta, February 17th.

 

2016

- Seminar
Development patterns in tourism and industry-research cooperation. Introductions by Arne Trengereid, VRI-professor UiT, and Gaute Svensson, UiT, Alta, November 23rd, 2016.

Writing seminar
With professor emerita Sissel Lie, NTNU, Alta, Ocotber 27th, 2016.

- Research seminar
Sami Children Voices. Presenters Torun Ekeland, UiT, Kirsten Stien, UiT, and Ylva Jannok Nutti, Sámi allaskuvla. Alta, October 12th, 2016.

- Research seminar
Children’s Literature and Imaginaries of the North. Presenters Silje Solheim Karlsen, UiT,  “The Arctic as Education – Coming-of-Age through Svalbard Adventures” and JoAnn Conrad, California State University, East Bay, “Voyages of Discovery into the Already Known: Edgar and Ingri d’Aulaires’ “Picturebook Ethnographies” and “Picturebook Histories”. Alta, September 2nd, 2016.

- Reading seminar
The colonialization of the Norwegian North? Introductions to discussion by Stefan Holander and Kjell Olsen, Alta, June 3, 2016.

 - Seminar (in cooperation with the research group Mangfold og marginalisering)
New understanding of nature and animals. Should we, and if so, how to safeguard indigenous traditional hunting and trapping culture? Introduction by Jan Erik Henriksen, presentation by Vera Metcald (director of The Eskimo Walrus Commission, Alaska), Britt Kramvig The Return of the whales. A companion worth fighting for? and Eva Josefsen (Center for Sami Studies, UiT) Implementing indigenous land rights. The Finnmark Act as an example?, Alta, May 22th, 2016.

- Work in progress seminar
Gender and dog-sledding. An enthnographic investigation of human-animal interactions. Brynhild Granås, Alta, May 13.

- Open Tourism Seminar: Places We Travel to, Places We Live In, April 27th, Alta
A Varanger story: Building a world class birding destination, Tormod Amundsen, Biotope;
From Vadsø with love, Trine Kvidal-Røvik, UiT;
Home and Away: Notes on the ethics and poetics of travelling, Anniken Greve, UiT.

- Work in progress seminar
New use of old nature. A successfull PhD proposal. June Anthonsen Røsbø, Alta, April 8, 2016.

- Film seminar (closed event)
Sume - The Sound of a Revolution. Introduction to discussion by Stefan Holander, Alta, March 30, 2016.

- Reading seminar
Remote and edgy? The Arctic in Past, Present and Future. Introduction to discissuion by Kjell Olsen and Brynhild Granås, Alta, February 26, 2016.

- Work in progress seminar
Does film Production in the periphery imply diversity? Stine Sand Eira, Alta, February 5, 2016.

- Arctic Frontiers side event: Post-petroleum futures: Knowledges, narratives and policies (with UiO, North University and Northern research institute), Tromsø, January 24-29.

 

2015

- Research Workshop
Histories of Science and Tourism in the Arctic. Workshop, Alta, November 11-12, 2015.

- Research Workshop, in cooperation with the research group Place, Power, and Mobility (ISS).
Knowledge and Renewal in Post-Oil Norway, Ongajokk, October 31, 2015
With visiting professor Michael Bravo.

- Open Tourism Seminar: The Guide in the Theatre of Nature Based Tourism, Alta, April 29, 2015. T
he art of guiding in nature based adventure tourism
, Arild Røkenes, UiT; 
The wide way or the high way. Constructing nature in guiding, Thomas Vold, NIH;
Ski and mountain guiding in Finnmark, Tore Karlstrøm, Bred og vandring AS.

 

2014

- Open Tourism Seminar: When the Wonders of Nature Meet Tourism, Alta, October 23, 2014.
Inspired by natur. The lifestyle project of working with nature based tourism, Sølvi Monsen, Gargia fjellstue;
Sleeping out. Learning about nature tourism while doing sleep, Outi Rantala, UiT;
Our secret places “out there”. Ambivalences of sharing nature experiences in tourism, Gaute Svensson, UiT.

- Open Tourism Seminar: When Stories Change Hands, Alta, May 8, 2014.
Thoughts on storytelling, Anne Britt Flemmen, UiT;
Finnmarksvidda – a ski adventure through Sapmi, Stein P. Aasheim, adventurer.

- Research Workshop: 2.0 Ongoing Conversations on Ethnographies, Storytelling and Ethics in Arctic Research, Alta, October 7-8, 2014. 
With visiting professor John Law and professor Helen Verran.

- Research Workshop: 2.1 Ongoing Conversations on Ethnographies, Storytelling and Ethics in Arctic Research, Alta, March 19, 2014.
Including guest lecturer M.J. Barrett, University of Saskatchewan, Canada.

 

2013

- Open Tourism Seminar: Ideas of the Cold and Outdoor Life, Alta, November 7, 2013.
The last of the first skiers, presentation and introduction to the film: Timeless skiers of the Altai, Ayiken Jiashan, master student UiT:
Polar masculinities between fact and fiction, Silje Solheim Karlsen, UiT; 
The balancing art of guiding, June Antonsen Røsbø, UiT.

- Open Tourism Seminar: Doing the Arctic, Selling the North. People and Nature at Display, May 30, 2013.
Intro. to the film Last Days of the Arctic, Ragnhildur Asvalds, UiT, Film: Last Days of the Arctic (M. V. Sigurðsson, 2011),;T
he “Arctic-fication” of the North: Images, Identities and Politics;
Willy Guneriussen, UiT;
Faces like Landscapes,Stefan Holander, UiT.

Media Stories:

27.11.2023
Hun skal forsvare kvensk doktorgradavhandling

16.12.2022
Pris til artikkel om kvensk kulturarv

5.12.2022
"Jeg vil være en stemme for de som sjelden høres"

18.2.2022 
Viktige tips til kommende professorer

7.10.2021
Stipendiat i naturbasert reiseliv tilknyttet prosjektet "LOCUS"

1.10.2021
Reiselivet etter korona – hvor vil turistene og hva gjør destinasjonene?

26.8.2021
Nytt kvenmuseum i Vadsø

3.8.2021
Utlysning: Stipendiat i prosjektet "Reiseliv under og etter covid-19: Den reisendes perspektiv"

3.8.2020
Utlysning: Stipendiat innen kreative næringer og turisme

6.7.2020
Kvensk teater får støtte fra universitet

25.9.2019
En ihanaa-feiring av næringslivsmentor Inger Birkelund

10.9.2019
Institutt for reiseliv og nordlige studier bruker reiselivsaktører i undervisningen

3.6.2019
Utlysning: Stipendiat innen naturbasert reiseliv

11.4.2019
Elleve nye forskningsprosjekt om kunstens rolle i samfunnet

8.2.2019
Brått ble prosjektet veldig aktuelt

 

5.2.2019
Kvensk for lite synlig

 

4.2.2019
Ser identitetskrise

 

28.1.2019
Traff blink med kvenprosjekt

 

2.1.2019
Disputas om festivaler og utvikling av lokalsamfunn

 

2.1.2019
Festivaler er viktige for lokalsamfunn

 

1.9.2018
Gyrid Øyen ansatt som stipendiat i prosjektet Ingtangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage

 

27.6.2018
Inger Birkelund er ny næringslivsmentor i Nord-Troms

 

27.6.2018   

Etiske spørsmål med etnisk næring
Forskningsnode Nord-Troms holdt seminaret «Etnisk kultur som næring?» på Halti i forbindelse med Paaskiviikko 2018. Her tok professor Stein R. Mathisen for seg problemstillinger som kan oppstå med å knytte næring og etnisitet.

 

20.6.2018
Utlysning: Stipendiat innen bærekraftig urfolksturisme

 

1.9.2017    
PhD position available: Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage

 

10.8.2017
Disputerer på regionale film – og TV-selskaper

31.12.2015
Hva driver en som holder på med ekstremsport?