Research Projects

Ongoing research and develoment projects

 • Travelling Post-corona – Revisiting Guests & Hosts (Project lead)
  Koronaviruset har påminnet oss om vår globale avhengighet og vår sårbarhet. Dette prosjektet skal skape kunnskap om måter denne pandemien endrer fremtidige reisemønster, hvem gjestene vil være og hvilke preferanser de kommer til å ha. I tillegg bidrar prosjektet med kunnskap om hvordan reiselivet kan bidra til lokal verdiskapning og trygge arbeidsplasser og understøtte sosial, kulturell og økonomisk gjenreising av nordlige destinasjoner. Prosjektet består av to pilarer. I den første pilaren vil det settes søkelys på hva turistene gjør etter koronaen og hvordan de tenker rundt egen feriemobilitet. I den andre pilaren vil vi være opptatt av destinasjonsutvikling.

 • Tuulessa - I vinden (Project lead)
  Vandreutstilling med lokal forankring.
  Funded by: Forskningsrådet, SAMKUL-programmet

 • Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in Fields of Family, Museums, and Culture Industry (Project lead)
  This project deals with contemporary Kven heritage and revitalization processes that take place in the intersection between commodification, political and institutional boundary making of different scale in Northern Norway today.
  Funded by: Forskningsrådet, SAMKUL-programmet

 • The contested nature of Allemannsretten: Renegotiating local customs and small-scale farming in periphery landscapes

  This project explores local customs, understood as an informal «law» that determines «good behaviour» within the frames of Allemannsretten. With reference cases outside Oslo, Norway, and in Finland and Iceland, we ask how local customs may be renegotiated and what may be at stake for humans, floras and faunas in such negotiations. Along the way, we consider local customs as collective “assemblages” where different knowledges and understandings of nature intersect and entangle.
  Funded by: Forskningsrådet

 • FUGLAN VEIT – safeguarding diversity in a time of climate change and biodiversity loss (project partner)
  The main objectives of FUGLAN VEIT are to generate new knowledge and public awareness about seabirds as part of coastal heritage, and to improve and safeguard the nesting situation for red-listed and endangered coastal seabirds, through new alliances and collaboration between scientific experts and local knowledge-holders in traditional seabird practices that centres on more-than-human approaches.
  Funded by: Forskningsrådet

 • The New Sámi Renaissance: Nordic Colonialism, Social Change and Indigenous Cultural Policy (Project partner)
  This project seeks to strengthen Sámi self-determination and cultural revitalization through better understanding of the complex social, political and economic forces which are reshaping the politics of indigeneity within Nordic countries (project leader: Laura Aikio, Tromsø Museum).
  Funded by: Forskningsrådet

 • Taking back the Museum - Opening the Space of Community Museums
  to Recover the Art of Indigenous People
  (project partner)

  This project aims at working with both indigenous communities in Sápmi and Mexico to engage with strengthening local ownership and community (project leader Prof. Lea Kantonen, University of Helsinki)
  Funded by: Kone foundation

 • Mediating Arctic Geographies (project partner)
  This interdisciplinary project that explores the poetics and politics of Arctic geographies in contemporary fiction and art.
  Funded by: The Academy of Finland

 • TRUCOM: Forventninger, sannhet og forsoning i en demokratisk velferdsstat (project partner)

  Forskningsprosjektet TRUCOM skal etablere kunnskap om hvordan den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen som ble opprettet av Stortinget i 2018, fortolker og iverksetter sitt mandat.
  Funded by: Forskningsrådet

 • Okta: Kunst og friksjonsfylte fellesskap i Sápmi (Research Partner)
  Forskningsprosjektet Okta: Kunst og friksjonsfylte fellesskap i Sápmi undersøker hvordan kunst inngår i og virker på møtesteder for den samiske minoritet og de nordiske majoritetsbefolkninger. Med utgangspunkt i analyser av kunstens rolle og funksjon på kulturfestivaler i Sápmi søker prosjektet å arbeide frem ny kunnskap om hvordan kunst kan skape friksjon og sprekker som åpner for at samisk kulturkunnskap og kunstneriske uttrykk kan artikuleres og forhandles i felles offentligheter.
  Funded by: Kulturrådet - Arts Council Norway

 • Sustainability: Arctic Tourism in Times of Change (Research Partner)
  The project focuses on three specific issues in order to enhance the sustainability of Arctic tourism: 1) seasonality of Arctic tourism, 2) urban tourism in the Arctic and 3) overtourism in the Arctic. These three core issues relate closely to the recent rapid growth of tourism in Northern areas and need to be addressed in order to balance the growth and in order to enable sustainable prosperity of the area.
  Funded by: Nordic Council of Ministers.

 

Completed research and development projects

 • WhaleFeast - Ecological, commercial and social challenges of the recent extreme winter arrivals of whales in Northern Norway. Funded by: Norges forskningsråd (2018-2020)
 • Arctic Encounters: Contemporary Travel/Writing in the European High North.
  Funded by: HERA (2013-2016)
 • Dark Ecology
  Funded by: BarentsKult, Public Art Norway, Arts Council Norway, Creative Industries Fund NL, Creative Europe Programme of the European Union, PNEK, Mondriaan Fund, Paradiso, Arts Council Norway - The Audio Visual Fund, Finnmark County Municipality, Bergen Municipality, Norwegian Visual Artists Association, Nordland County Council, City of Bergen and Troms County Council (2013-2016)