Stone Age Demographics. Field reports.

All field reports from the project will be available open access.

2022

Septentrio Reports no 3 (2022) DOI: https://doi.org/10.7557/sr.2022.3

Jørgensen, E.K. Neighboring houses: Report from an archaeological trench at Store Sandvika, Hasvik, Finnmark. 

2021

Septentrio Reports no. 3: Stone Age Demographics. DOI: https://doi.org/10.7557/sr.2021.3

Damm, C., Skandfer, M. & Vollan, K.W.B. 2021. Rapport fra befaring og registrering på Fella, Vatnan og Gåshopen i Hammerfest kommune, Finnmark fylke 2019 

Damm, C. & Skandfer, M. 2021. Rapport fra befaring på Seiland, Slettnes og langs Vargsundet i 2018 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics»

Henriksen, J.E. 2021. Rapport om tidlig marin ressursutnyttelse i Altafjord-området basert på tidlige historiske kilder

Sjøgren, P. 2021. An overview of Holocene climate reconstructions in northernmost Fennoscandia. A contribution to the Stone Age Demographics project

2020

Damm, C. & Skandfer, M. 2020.  Dokumentasjon av kulturminneområdet på ID 27272 Taborshamn, Hasvik kommune, Finnmark i 2018 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics». Septentrio Reports nr. 10, 2020.  DOI:  https://doi.org/10.7557/7.5714

Skandfer, M., Vollan, K.W.B. & Damm, C. 2020. Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2017, under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics» Feltrapport. Septentrio Reports No 7, 2020 DOI: https://doi.org/10.7557/7.5641

Gjerde, J.M. 2020. Arkeologiske undersøkingar i 2017 i samband med forskingsprosjektet Stone Age Demographics multi-scale exploration of population variations and dynamics. Synfaring på Årøya, Alta Kommune, Finnmark Fylkeskommune. Septentrio Reports nr 3, 2020. DOI: https://doi.org/10.7557/sr.2020.3

2019

Skandfer, M. & Damm, C. 2019. Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2016 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics». Feltrapport. Septentrio Reports nr 5, 2019. DOI: https://doi.org/10.7557/sr.2019.5

Jørgensen, E. K., Jordan, P. & Vollan, K.W. 2019. Archaeological field survey of the Dønnesfjord Basin, Outer Sørøya
2017. Septentrio Reports, nr 7, 2019. DOI: https://doi.org/10.7557/sr.2019.7