News

Få innblikk i det komplekse problemet med lakselus fra to forskjellige faglige ståsteder! Forsker i fiskehelse/fiskepatologi, Tore Seternes, vil gi oss et innblikk i hvordan lakselusa lever, fungerer og påvirker laksen, mens juridisk forsker, Irene Vanja Dahl, vil fortelle oss hvilke muligheter regelverket gir til å bekjempe den.