Aktiviteter

1.-2. september 2020: Ekskursjon i Harstad-Tjeldsundregionen sammen med CoastArk

  • Besøk på en rekke lokaliteter langs Tjeldsundet, Trondenes, Altevågen mm
  • Møte for videre utvikling av samarbeid mellom forskningsgruppene CoastArk, UiB og ArcArc

10.-11. august 2020: Feltarbeid; på leting etter bjørnegravlokaliteter i Kvæfjord og Lødingen kommuner i forbindelse med bjørnegravprosjektet. 

XX 2020: Undersøkelse av nausttufta på Øvergård, Bjarkøy

7.-11. september 2020: Utgravning på Sand, Tjeldøya

  • Viderføring av undersøkelsene av stornaustet på Sand

21. – 22. november 2019: Deltakelse på konferansen Sacred Place Names in Sápmi ved UiT, knyttet opp mot PoPArt med foredraget:

  • Sacred bear grave sites and place names in Sápmi: Preliminary thoughts from an ongoing study.

15-16. oktober 2019: Ekskursjon i Bergens-området sammen med CoastArk

  • Besøk på en rekke lokaliteter i Bergensområdet
  • Møte for etablering av samarbeid mellom forskningsgruppene CoastArk, UiB og ArcArc

20. – 24. juni 2019: Feltarbeid ved Tjeldsundet, knyttet opp mot PoPArt prosjektet:

  • Sand, Tjeldøya – dokumentasjon og utgraving i to naust
  • Nergården, Bjarkøy – naust dokumentert med drone
  • Altevågen, Harstad – naust dokumentert med drone
  • Sommarvika, Evenes – 3D dokumentasjon av kvernsteinsbrudd

 19.–20. november 2018: Workshop på Hurtigruta, Tromsø – Svolvær –Tromsø.

Samling som resulterte i forskningsprogrammet “Points of Passage: Articulations of Dynamics of Northern Realities” (PoPArt).

21.–22. juni 2018: Ekskursjon langs Tjeldsundet og Hålogalandsveien.

Befarte en rekke lokaliteter som vil bli berørt av utbyggingen av E 10, Hålogalandsveien. Turen gikk også innom jernalderlokaliteter langs Tjeldsundet.

6. mars 2018: Workshop, Forskningsparken, UiT.

Gruppens første felles samling der hver enkelt gjennomgikk pågående forskningsprosjekter og vi la grunnlaget for et felles prosjekt.