Aktiviteter

 

6. mars 2018: Workshop, Forskningsparken, UiT.

Gruppens første felles samling der hver enkelt gjennomgikk pågående forskningsprosjekter og vi la grunnlaget for et felles prosjekt.

 

21.–22. juni 2018: Ekskursjon langs Tjeldsundet og Hålogalandsveien.

Befarte en rekke lokaliteter som vil bli berørt av utbyggingen av E 10, Hålogalandsveien. Turen gikk også innom jernalderlokaliteter langs Tjeldsundet.

19.–20. november 2018: Workshop på Hurtigruta, Tromsø – Svolvær –Tromsø.

Samling som resulterte i forskningsprogrammet “Points of Passage: Articulations of Dynamics of Northern Realities” (PoPArt).

20. – 24. juni 2019: Feltarbeid ved Tjeldsundet, knyttet opp mot PoPArt prosjektet:

  • Sand, Tjeldøya – dokumentasjon og utgraving i to naust
  • Nergården, Bjarkøy – naust dokumentert med drone
  • Altevågen, Harstad – naust dokumentert med drone
  • Sommarvika, Evenes – 3D dokumentasjon av kvernsteinsbrudd

 

21. – 22. november 2019: Deltakelse på konferansen Sacred Place Names in Sápmi ved UiT, knyttet opp mot PoPArt med foredraget:

  • Sacred bear grave sites and place names in Sápmi: Preliminary thoughts from an ongoing study.
  • .