Prosjekter

Forskningsgruppens medlemmer har flere pågående forskningsprosjekter, men alle deltar i et overordnet forskningsprosjekt - PoPArt. 

Points of Passage - Articulations of Dynamic Northern Realities

Prosjektet ser på hvordan materielle uttrykk for kontakt og kommunikasjon med den omkringliggende verden artikuleres innenfor en nordlig kontekst.

Vi har valgt Tjeldsundet med omkringliggende region som case. Det store sundet mellom Hinnøya og fastlandet har til alle tider vært ett av de sentrale landskapstrekkene for kommunikasjon og trygg ferdsel til sjøs mellom områdene fra Lofoten og sørover og Midt- og Nord-Troms, og mellom ytterkyst og fastland/innland.

PoPArt omfatter en rekke delprosjekter, der følgende tema for nordlige artikuleringer er primære: 1) sosial identitet og sosiale relasjoner og 2) landskaps- og klimabetingelser.


Miljøendring og demografi i steinalderen


 

Utvikling av nordlig båtteknologi i jernalder og mellomalder


 

Bjørnegraver i nord: gravenes romlige organisering, alder og sosiale relasjoner i det samiske landskapet.