Illustrasjonsbilde

Ledelsen


Kathrine Tveiterås – Prorektor utdanning

Foto: Christian Halvorsen / UiT


Dag Rune Olsen – Rektor

Foto: Christian Halvorsen / UiT


Bente Haug – Viserektor

Foto: UiT


Jan-Gunnar Winther – Prorektor for forskning og utvikling

Foto: UiT


Rikke Gürgens Gjærum – Viserektor

Foto: Tommy Hansen / UiT


Administrasjonen


Stig Ørsje – IT-direktør Foto: UiT
Odd Arne Paulsen – Organisasjons- og økonomidirektør Foto: UiT
Heidi Adolfsen – Fakultetsdirektør ved det Helsevitenskapelige fakultet Foto: UiT

Fakultetsledelse


Lena Aarekol – Direktør for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) Foto: UiT
Lena Aarekol – Direktør for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) Foto: UiT
Lena Aarekol – Direktør for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) Foto: UiT
Johanne Raade – Direktør ved Universitetsbiblioteket Foto: UiT