Illustrasjonsbilde

Ledelsen


Dag Rune Olsen – Rektor

Foto: Christian Halvorsen / UiT


Camilla Brekke – Prorektor forskning og utvikling / Professor

Foto: Christian Halvorsen / UiT


Bård Borch Michalsen – Viserektor

Foto: Tomas Rolland / UiT


Kathrine Tveiterås – Prorektor utdanning

Foto: Christian Halvorsen / UiT


Sveinung Eikeland – Viserektor

Foto: UiT


Administrasjonen


Heidi Adolfsen – Direktør forskning, utdanning og formidling Foto: UiT
Erland Loso – Direktør Bygg og eiendom Foto: UiT
Stig Ørsje – IT-direktør Foto: UiT
Odd Arne Paulsen – Organisasjons- og økonomidirektør Foto: UiT

Fakultetsledelse


Johanne Raade – Direktør ved Universitetsbiblioteket Foto: UiT