Møte 16. sep. 2021 kl. 09:00 – 13:00

Sted: Digitalt møte på Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte ved Helsefak 16. september 2021. Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte ved Helsefak 16. september 2021.


Behandlinger:


FS 22/21:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 23/21:
Møtereferat fra Fakultetsstyremøte 21. juni 2021

OS 14/21:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 15/21:
Fullmakt saker i perioden 15. juni til 8. september 2021

OS 16/21:
Endringer i emneporteføljen for vårsemesteret 2022

FS 24/21:
Endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2022/2023

FS 25/21:
Rapport forskning 2020 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 26/21:
Ansettelse av instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM)
Unntatt offentlighet

Present at meeting:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Ida Løken Killie (MEDL)
Bente Morseth (VARA)
Oddgeir Friborg (VARA)