Universitetsstyret

Universitetsstyret er det øverste organet ved UiT. Styrets ansvar og oppgaver fremkommer av Universitets- og høgskoleloven, kapittel 9.

Medlemmer:


Leder:


Marianne Elisabeth Johnsen
(Ekstern representant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31

Medlemmer:


Aili Keskitalo
(Ekstern representant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31
Rikke Gürgens Gjærum
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31
Anders Torgeir Lind
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2020-08-01
Til: 2022-07-31
Tone Osnes
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2021-10-01
Til: 2025-07-31
Ketil Zachariassen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31
Anders Malmberg
(Ekstern representant)
Fra: 2017-08-01
Til: 2025-07-31
Christian Chramer
(Ekstern representant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31
Maren Irene Gåre Bakkevoll
(Studentrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2022-07-31
Jonas Stein
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31
Ole Andreas Myhrer Smith
(Studentrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2022-07-01

Varamedlemmer:


Petter Nikolai Rønning
(Studentrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2022-07-01
Rolf Anker Ims
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31
Margrethe Esaiassen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2017-08-01
Til: 2025-07-31
Ole-Jakob How
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31
Karoline Sveen
(Studentrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2022-07-31
Aase Tveito
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2021-10-01
Til: 2025-07-31
Trude Slettli
(Ekstern representant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31
Arve Ulriksen
(Ekstern representant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31
Fremtidige:
Avholdte: