Mer informasjon
" /> Mer informasjon
" />

Mohammad Belal Aljabri disputerer 26.mai 2011

Kandidaten vil forsvare avhandlingen ”Angiotensin II and heart remodelling. Role of ischemia, gender and pregnancy”. Deler av avhandlingen har blitt til i sammarbeid med Forskningsgruppe - Kvinneshelse og perinatologi. Mer informasjon


Songstad, Nils Thomas
Published: 18.05.11 00:00 Updated: 18.05.11 23:19

Songstad, Nils Thomas
Published: 18.05.11 00:00 Updated: 18.05.11 23:19
We can recommend