Overraskende mange unge bærer gule stafylokokker

Hele sju av ti 15-16-åringer i Tromsø og Balsfjord går rundt med gule stafylokokker i halsen, mens rundt 50 prosent har bakterien i nesen. - En ugunstig utvikling, mener forskere.
Øvreberg, Elisabeth
Published: 15.02.12 00:00 Updated: 22.03.18 14:19

stafylokokker 1 -72.jpg (Bredde: 560px)
Lisa Albrigtsen ser gule stafylokokker i mikroskopet, bakterien
vi har i nese og hals. Gule stafylokokker kan være direkte livstruende
hvis man ikke klarer å behandle dem. Plansjen bak viser et bilde
av et operasjonssår som har blitt angrepet av bakteriene.
Foto: Gunnar Graff

– Dette er dramatiske størrelser, selv om de fleste bærere av gule stafylokokker ikke blir syke. Det betyr at vi har et stort smittereservoar, og at flere personer med immunsvekkelser risikerer å bli syke.

Det sier førsteamanuensis Anne-Sofie Furberg ved Helsefak,  Universitetet i Tromsø, til forskning.no.

Sammen med blant andre professor Johanna Sollid viser Furberg at det finnes bakteriestammer av stafylokokker som nå har spesialisert seg på å kolonisere kroppene til ungdom, menn og kvinner.

– Vi må rett og slett gjøre oss mindre avhengige av antibiotika for å slåss bedre mot stafylokokkene, påpeker de to.

Les også: Undersøker "snørrunger"

Bekymret for spredning

Gule stafylokokker er på folkemunne best kjent som sykehusbakterien, som er forbundet med økt sykelighet og død hos pasienter på sykehus.

– Flere bærere ute i samfunnet kan øke smittepresset, gi flere sykdomstilfeller, øke antibiotikabruken og resistensproblemet, sier Sollid.

Ungdomsundersøkelsen Fit Futures

Totalt har 1 000 elever fra videregående skoler i Tromsø og Balsfjord deltatt i undersøkelsen, som viser at mange ungdommer har gule stafylokokker i nese og hals.

Undersøkelsen heter Fit Futures og er en utvidelse av Tromsøundersøkelsen. De resterende resultatene skal offentliggjøres på et senere tidspunkt.

Vil bryte samspillet mellom bærer og vert

De ferske resultatene som blant annet viser at 70 prosent av ungdommene har stafylokokker i halsen, bekymrer Sollid og Furberg.

Samtidig har funn i en annen studie Furberg og kolleger publiserte i desember, vist at en av fire voksne (25 prosent) var bærere av den fryktede bakterietypen.

I denne studien, publisert i Journal of Clinical Microbiology, deltok 4 000 individer fra den sjette Tromsøundersøkelsen.

Les hele artikkelen hos forskning.no

Les også: Unik undesøkelse av ungdoms helse

Fakta om gule stafylokokker

  • Mer enn 75 prosent av alle gule stafylokokker er resistente mot penicillin, og kan også være motstandsdyktig mot andre typer antibiotika.
  • 20-30 prosent av voksne er bærere av gule stafylokokker uten at de har symptomer på infeksjon.
  • Hos friske voksne vil bærerskap med gule stafylokokker vanligvis ikke føre til sykdom. En infeksjon forårsaket av gule stafylokokker er imidlertid forbundet med økt sykelighet og dødelighet.
  • I arbeidet mot multiresistente gule stafylokokker er det et hovedmål å hindre at stammer etablerer seg i norske helseinstitusjoner.
Kilde: Folkehelseinstituttet
Øvreberg, Elisabeth
Published: 15.02.12 00:00 Updated: 22.03.18 14:19