Ekspertliste: Sámi álbmotbeaivi - samenes nasjonaldag 6. februar


Er du journalist og lurer på noe angående sámi álbmotbeaivi - samenes nasjonaldag - 6. februar? Her finner du en liste over UiTs eksperter på samerett, samisk historie, kultur, politikk og mye mer.

Finn en ekspert:

Samisk historie, politikk og samfunn

Førsteamanuensis Bård A. Berg, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Telefon: + 47 77 64 43 30
Mobil: 95057501 
Epost: bard.a.berg@uit.no
Forskning: Samisk historie/reindriftens historie

Postdoktor Camilla Brattland, Senter for samiske studier
Telefon: + 47 77 64 69 09
Mobil: 918 02 188
Epost:  camilla.brattland@uit.no
Forskning: sjøsamisk kultur, ressursforvaltning, fiskerikunnskap

Professor emerita Bjørg Evjen, Senter for samiske studier
Telefon: + 47 77 64 43 51
Epost: bjorg.evjen@uit.no
Forskning: Samisk historie, urfolks- og minoritetshistorie

Førsteamanuensis Roald E. Kristiansen, Institutt for historie og religionsvitenskap
Telefon: + 47 77 64 55 33
Mobil: 95755024
Epost: roald.kristiansen@uit.no
Forskning: Nordnorsk og samisk religionshistorie

Førsteamanuensis i historie, Ketil Zachariassen, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og utdanning
Telefon: + 47 77 64 42 58
Mobil: 414 22 530
Epost: ketil.zachariassen@uit.no
Forskning: Samisk historie etter 1850, etnopolitisk mobilisering

Førsteamanuensis Ivar Bjørklund, seksjon for kulturvitenskap, TMU
Telefon: + 47 77 64 52 74
Mobil: 90622651
Epost: ivar.bjorklund@uit.no
Forskning: Fornorskningsfasen og konsekvenser for det samiske mellom 1850-1950.

Førsteamanuensis Stine Sand, Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT i Alta
Telefon: +47 78 45 01 27
Epost: stine.sand@uit.no
Forskning: Samer i media og på film 

Professor Lars Ivar Hansen, Institutt for historie og religionsvitenskap
Telefon: + 47 77 64 43 58
Epost: lars.ivar.hansen@uit.no
Forskning: Samisk historie, kultur og rettssituasjon: samiske rettigheter til land og vann i historisk perspektiv

Instituttleder Niklas Labba, Senter for samiske studier
Telefon: + 47 77 64 45 66
Mobil: + 47 911 67 138
Epost: niklas.labba@uit.no
Forskning: Reindrift

Professor Hans-Kristian Hernes, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
Telefon: + 47 77 64 56 02
Epost: hans-kristian.hernes@uit.no
Forskning: Globalisering, demokrati og rettigheter.

Førsteamanuensis Eva Josefsen, Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Telefon: + 47 78 45 03 32
Epost: eva.josefsen@uit.no 
Forskning: statlig, fylkeskommunal og kommunal samepolitikk, Sametingene i Norge, Sverige og Finland, sametingsvalg, landrettigheter og ressursforvaltning. Finnmarkseiendommen, kjønn og likestilling

 

Samisk språk og litteratur

Professor Øystein Vangsnes, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 77 64 57 42
Epost:  oystein.vangsnes@uit.no 
Forskning: Språklig revitalisering, språkstimulering, flerspråklighet, språklig mangfold, språkholdninger, nordnorske språkforhold

Forsker Lene Antonsen, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 77 64 65 19
Mobil: 410 21 011
Epost:  lene.antonsen@uit.no
Forskning: Utvikling av morfologiske og syntaktiske analysatorer for samiske språk

Førsteamanuensis Lill Tove Fredriksen, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 77 64 63 42 
Epost:  lill.tove.fredriksen@uit.no
Forskning: Samisk samtidslitteratur, prosa, samisk folklore og historisk kontekst

Førsteamanuensis Harald Gaski, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 77 64 42 59
Epost:  harald.gaski@uit.no
Forskning: Samisk litteratur, Nils-Aslak Valkeapää, estetisk terminologi på nord og sørsamisk

Professor Trond Trosterud, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 77 64 47 63
Mobil: 950 70 140
Epost:  trond.trosterud@uit.no
Forskning: Samisk språkteknologi

Professor Laura A. Janda, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 77 64 56 80
Epost: laura.janda@uit.no
Forskning: Samisk språk, lingvistikk. 

Professor Hilde Sollid, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Telefon: + 47 77 64 61 75
Epost: hilde.sollid@uit.no
Forskning: Flerspråklighet og språklig mangfold,nordnorske språkforhold i og utenfor klasserommet

 

Samisk helse/pleie, omsorg og sosialt arbeid

Førstelektor Else Målfrid Boine, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT i Alta
Telefon: + 47 776 23271 
Mobil:  +47 95803144
Epost: else.malfrid.boine@uit.no
Forskning: Mannlige verdier og strategier i oppdragelse og framgangsmåter i samiske sammenhenger, kulturorientert barnevern og sosialt arbeid

Førsteamanuensis Berit Andersdatter Bongo, Sykepleie UiT i Hammerfest
Telefon: + 47 78 45 02 38
Mobil: 907 98 055  
Epost: berit.a.bongo@uit.no
Forskning: Samisk pleie og omsorg

Forsker Ann Ragnhild Broderstad, Senter for samisk helseforskning (SSHF)
Mobil jobb/privat: +47 959 70 559
Epost: ann.ragnhild.broderstad@uit.no
Forskning: Folkehelse i nord med fokus på den samiske og norske befolkning (SAMINOR helse og levekårsundersøkelsen), helse og levekår i samisk og inuittisk befolkning i Norge, Sverige, Grønland og Alaska

Førsteamanuensis Ketil Lenert Hansen, RKBU Nord
Telefon: +77 62 32 73
Mobil: +47 907 91 116
Epost: ketil.lenert.hansen@uit.no
Forskning: Diskriminering, mobbing, hatytringer og mental helse i samisk befolkning, samer med funksjonsnedsettelse, vold i nære relasjoner, psykisk helse blant samisk ungdom

Dosent Jan Erik Henriksen, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT i Alta
Telefon: + 47 78 45 02 84   
Epost: jan.e.henriksen@uit.no
Forskning: samisk sosialt arbeid, flerkulturell forståelse

Instituttleder Merete Saus, RKBU Nord
Telefon: +47 77 62 32 74
Epost: merete.saus@uit.no
Forskning: Flerkulturelt barnevern, samiskrelatert forskning

Universitetslektor Reidunn Håøy Nygård, RKBU Nord
Telefon: + 47 77 64 58 77
Epost: reidunn.h.nygard@uit.no
Forskning: Familie- og velferdssosiologi

Førstelektor Gunn-Tove Minde, Institutt for vernepleie
Telefon: + 47 77 05 83 51
Epost: gunn-tove.minde@uit.no
Forskning: Eldre

Førsteamanuensis Line Melbøe, Institutt for vernepleie
Telefon: + 47 77 05 83 42
Epost: line.melboe@uit.no
Forskning: Samer og funksjonshemming

 

Samisk arkeologi, kunst og kultur

Postdoktor Cathrine Baglo, Tromsø museum
Telefon: + 47 77 64 62 41
Epost: cathrine.baglo@uit.no
Forskning: samer i utstilling

Stipendiat Kajsa Kemi Gjerpe, Senter for samiske studier
Telefon: + 47 77 62 33 33
Epost: kajsa.k.gjerpe@uit.no 
Forskning: samisk identitet

Professor Trude A. Fonneland, Tromsø museum
Telefon: + 47 77 64 66 30
Epost: trude.fonneland@uit.no
Forskning: Samisk nysjamanisme, religion og turisme, nyreligiøsitet og samtidsreligion

Professor Bjørnar J. Olsen, Institutt for arkeologi og sosialantropologi
Telefon: + 47 77 64 55 97
Epost: bjornar.olsen@uit.no
Forskning: Nord-Skandinavias forhistorie, samisk kulturhistorie. Norges eneste professor i samisk arkeologi.

Førsteamanuensis Torjer Olsen, Senter for samiske studier
Mobil: +47 416 38 224
Epost: torjer.olsen@uit.no
Forskning: Samiske og urfolksrelaterte tema i skole og utdanning, kjønn og mangfold

Førsteamanuensis Marianne Skandfer, Tromsø museum
Telefon: + 47 77 64 50 64
Mobil:  995 06 234
Epost:  marianne.skandfer@uit.no
Forskning: Samisk kulturhistorie, kulturminneforvaltning

Amanuensis Dikka Storm, Tromsø museum
Telefon: + 47 77 64 50 20 
Epost: dikka.storm@uit.no
Forskning: Ressursutnytting og identitetsforvaltning i samiske bygder i Sør-Troms. Reindrift i kystsamiske områder 1700-1900. Forskningshistorie i samisk forskning. Kvinner i reindrift – kunnskap og erfaringer. Et kulturhistorisk perspektiv på duodji.

Stipendiat Irene Snarby, Institutt for kultur og litteratur
Epost: irene.snarby@uit.no
Forskning: Samisk kunst

Førsteamanuensis Hanna Horsberg Hansen, Kunstakademiet
Telefon: + 47 77 66 07 33
Mobil: + 47 934 46 990
Epost: hanna.horsberg.hansen@uit.no
Forskning: Samisk kunst. Medlem i forskergruppen samisk og urfolksforskning

Professor Ola Graff, seksjon for kulturvitenskap
Telefon: + 47 77 64 50 42
Mobil: +47 41 12 85 57
Epost: ola.graff@uit.no
Forskning: Ansvar for innsamling, ivaretaking, utforsking og formidling av norsk. finsk/kvens og samisk tradisjonsmusikk fra Nord-Norge og arktiske egne.

Professor Torill Nyseth, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
Telefon: + 47 77 64 43 72
Mobil: + 47 971 83 090
Epost: torill.nyseth@uit.no
Forskning: Urban samisk identitet i Skandinavia. Hvordan forstå de urbane trekk ved vår kultur og hvilke konsekvenser har dette for nordområdene.

Forsker Ingrid Sommerseth, Tromsø Museum
Telefon: + 47 77 62 07 99
Epost: ingrid.sommerseth@uit.no
Forskning: Samisk kulturhistorie, Bergkunst og kulturminneforvaltning

 

Samerett

Professor Øyvind Ravna, Det juridiske fakultet
Mobil: 97186706 
Epost: oyvind.ravna@uit.no
Forskning: Reindriftsrett, samerett, folkerett. 

Professor Gunnar Eriksen, Det juridiske fakultet
Telefon: + 47 77 644555
Mobil: 97186706 
Epost: gunnar.eriksen@uit.no
Forskning: Hevd og alders tids bruk,

Førsteamanuensis Ánde Somby, Det juridiske fakultet
Telefon: + 47 77 644558
Epost: ande.somby@uit.no
Forskning: Samerett, rettsfilosofi, juridisk retorikk, rettsinformatikk

Førsteamanuensis Jon Matthias Åhren, Det juridiske fakultet
Telefon: + 47 77 646915
Epost: jon.m.ahren@uit.no
Forskning: Samerett, menneskerettigheter, folkerett

På Twitter   #norgesarktiske