Ønsker å gi studenter penger!

Er du student og har du en spennende idé du går rundt og tenker på? Nå kan du få hjelp til å starte opp ditt prosjekt.  

Bludd, Ellen Kathrine
Published: 12.04.19 11:35 Updated: 12.04.19 13:29

Teamet bak underholdningsplattformen PAZZING fikk tidlig støtte til sitt prosjekt via Entreprenørskapsfondet, de har seinere fått en million kroner fra Norges forskningsråd. Foto: PAZZING

Entreprenørskapsfondet er et lavterskel-fond rettet mot studenter ved UIT med mål om at det skal bidra til at flere studenter "kommer i gang" med sine potensielle startup-prosjekter. Fondet er finansiert av Sparebank1 Nord-Norge  og administreres av Handelshøgskolen ved UiT. Allerede har de delt ut 475.000 kr til 18 spennende startups!

Hvis du har lyst til å være gründer, burde du bare gjøre det, mener Martin Mathisen. Du må ikke tenke at du ikke er god nok og at alle andre er bedre enn deg.

− Det er ikke farlig, og i verste fall sitter du igjen med en morsom opplevelse, sier gründeren. 

Fikk tidlig støtte

Martin Mathisen på scenen under en pitch, der han forteller om ideen bak Pazzing. Foto: Idegeneratoren

− Da vi søkte på Entreprenørskapsfondet var vi ikke kommet langt, vi var fortsatt på idé-stadiet, forteller prosjektleder i PAZZING, Martin Mathisen.

PAZZING er en underholdningsplattform som kombinerer geolokasjon og utvidet virkelighet (Augmented Reality) for smarttelefoner og nettbrett. Spillere aktiviseres gjennom oppgaver og opplevelser som utfordrer kognitive egenskaper på en underholdende måte med interaksjon på tvers av den virkelige- og fiktive verden. Krysningen av dette resulterer i en unik spillopplevelse.

− Vi legger vekt på at det er en opplevelse du gjør sammen med andre, forteller Mathisen. Han beskriver spillet som et digitalt rebusløp, der man løser oppgaver, før man går videre til neste lokalitet. 

Fikk 1 million fra Forskningsrådet

PAZZING har fått støtte gjennom Entreprenørskapsfondet to ganger. De har seinere fått hjelp av Idegeneratoren, innovasjonsprogrammet som står bak Entreprenørskapsfondet, til å videreutvikle ideen sin. PAZZING fikk i 2018 videre støtte fra STUD-ENT programmet til Norges forskningsråd på en million kroner. − Entreprenørskapsfondet bidro med noen av de første midlene vi fikk, det er viktig med slik lavterskelstøtte, mener Mathisen. 

Entreprenørskapsfondet bidrar til at det blir et større entreprenørmiljø på UiT, det hyller jeg, sier Martin Mathisen. 

Håvar Brattli og Alexander Utne fra Idegeneratoren hjelper deg i gang med ditt prosjekt. Foto: Idegeneratoren

− Selvfølgelig er det vanvittig kult for oss å se et selskap som PAZZING, som altså fikk sine første penger fra oss, få millioner i videre støtte og nå se ut til å skyte fart framover, men det er faktisk like givende å se studenter som ikke «traff» helt på første forsøk komme tilbake med nye ideer neste søknadsrunde, sier Håvar Brattli, en av initiativtakerne bak Idegeneratoren.

− Nesten halvparten av de som har søkt har fått penger, noe som svarer til vårt opprinnelige mål med fondet som var å bidra til at flere studenter «kommer i gang» med sine prosjekter, forteller Brattli.

Søknadsfrist 1.mai

− Alle studenter som går rundt med en ide de tror kan ha kommersielt potensial burde absolutt søke på Entreprenørskapsfondet, sier Brattli. Sammenlignet med andre finansieringsmuligheter er dette tilbudet desidert mest «lav-terskel» i form av at du ikke må ha kommet spesielt langt i arbeidet med ideen din, og man trenger heller ikke legge ned utrolig mye innsats for å få penger av oss. Videre tar vi heller ingen som helst eierandeler i ideene, så dette er «rene» penger direkte til deg og ditt prosjekt, forteller han.

− De 25.000kr skal være en «gulrot» for studentene til å utforske sine ideer videre, og det viktigste for oss er ikke nødvendigvis om studentene «lykkes» med ideene eller ikke, men at flere og flere studenter får øynene opp for entreprenørskap som en mulig karrierevei og at vi skaper en bedre kultur for dette på UiT.

For å si det rett ut så ØNSKER vi altså å gi deg som student penger! Det er store muligheter for å få litt penger til å utforske ideen din videre, og du vil uansett lære masse på veien, sier Håvar Brattli.

Så hvis du går å grubler på om du skal starte opp med den kule idéen din... Du trenger ikke gruble lengre! Gjør som Martin og PAZZING teamet: Skriv ned idéen din og send inn søknad før 1.mai, 2019. 

Søk her: www.idegeneratoren.com/penger

Bludd, Ellen Kathrine
Published: 12.04.19 11:35 Updated: 12.04.19 13:29