70 jenter kommer på tekno-dag på UiT

12. desember arrangeres “Girls Day in Tech” på UiT. Da skal 70 jenter få prøve
og utforske mulighetene innen realfag og teknologi. – Vi trenger alle kloke
hoder for framtidas utfordringer, spesielt jenter, sier direktør i Microsoft.

Moe, Trude Haugseth
Published: 10.12.19 13:00 Updated: 10.12.19 13:13

Mange tror fortsatt teknologi passer best for gutter. Det stemmer absolutt ikke, ifølge arrangørene av Girls Day in Tech. De har derfor invitert 70 jenter fra Kvaløya og Tromsdalen videregående skole til en tekno-dag for jenter.

Girls Day in Tech skal inspirere flere jenter til å velge R-matte (realfags-matte) i videregående skole, og til å gå videre med en utdanning innen teknologi og realfag.

Girls Day in Tech

Tid: Torsdag 12.desember, kl 10.30-14.15

Sted: UiT Norges arktiske universitet, Teknologibygget

Arrangører: Nasjonalt senter for realfagsrekruttering i samarbeid med Microsoft, Equinor og UiT Norges arktiske universitet.

Deltakere: 70 jenter fra 

Mange elever lurer på hva man bruker teknologi og realfag til i arbeidslivet. Og mange jenter tror at teknologi passer best for gutter. UiT Norges Arktiske universitet, Microsoft og Equinor er med for å vise teknologi i praksis – og for å vise at disse fagene er like aktuelle for både jenter og gutter.

De inviterer til Girls Day in Tech Tromsø 12.desember 2019, på UiT - Norges Arktiske Universitet, for å vise frem noen av mulighetene som finnes når man velger en teknologisk eller realfaglig utdanning. 

Trenger alle kloke hoder

«Vi trenger alle kloke hoder med utdanning innen realfag og teknologi, og spesielt jenter. For skal vi lede den teknologiske utviklingen må vi ha jentene med oss fra start», sier direktør for myndighetskontakt Kristine Beitland i Microsoft.

«Det haster, kraftfull teknologi som kunstig intelligens må reflektere mangfoldet i samfunnet på en klok og etisk måte uten forutinntatte meninger og fordommer om vi skal tørre å ta det i bruk», sier Beitland. 

Får møte teknologibedrifter

Gjennom Girls Day in Tech inviterer vi jenter som tar t-matte på videregående skole til å møte teknologibedrifter for lære om hva de gjør og hva de jobber med. Jentene får møte kvinnelige rollemodeller, prøve seg på koding og praktiske oppgaver som viser eksempler på hvordan man bruker realfag og teknologi i arbeidslivet.

«I Equinor er vi opptatt av mangfold og inkludering fordi vi ser at det har positiv effekt på innovasjon, samhandling og forretningsresultater. Vi ønsker å samarbeide med Girls Day in Tech for å være med å styrke fokuset på kvinner i teknologi», sier Åshild Hanne Larsen, CIO og SVP IT i Equinor.

«For oss som selskap og for meg personlig er det viktig å kunne bidra til å inspirere og skape interesse for teknologi hos jenter, og å synliggjøre flere kvinnelige rollemodeller i IT-bransjen».

Vi trenger både kvinner og menn til framtidas utfordringer

«UiT - Norges arktiske universitet har som samfunnsoppdrag å sørge for kvalitet i forskning og utdanning. Nord-Norge står overfor omstillinger som det grønne skiftet og digitalisering av samfunnet, og disse omstillingene vil ikke kunne skje uten mennesker med kompetanse til å forstå og bidra i de teknologiske prosessene. For å finne de beste løsningene er det behov for at flere jenter velger realfaglige og teknologiske utdanninger. Det er behov for sammensatte og tverrfaglige team som speiler samfunnet vi lever i, også med hensyn på kjønn,» sier Annfrid Sivertsen, prodekan for utdanning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi på UiT Norges Arktiske Universitet.

«UiT gir mange muligheter til å velge utdanninger med høy kvalitet innenfor realfag og teknologi, og vi har fokus på at studentene våre skal lykkes med sine utdanningsvalg”, sier Sivertsen.

Samfunnet vårt står overfor store sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer. For å kunne løse disse trenger vi altså flere med kunnskap innen realfag og teknologi som kan være kreative og tenke nytt. Presse er også hjertelig velkommen på Girls Day in Tech i Tromsø!

 

Program: 

10.30 - 10.50 Velkommen og introduksjon Prodekan for utdanning, Annfrid Siversten, UiT Norges Arktiske Universitet Direktør myndighetskontakt, Kristine Beitland, Microsoft Efficient workday manager, Trine Svendsen Høyvik, Equinor

10.50 – 11.15 Inspirasjonsforedrag: Henriette Marie Tveitnes Trollvik Avdelingsingeniør på institutt for fysikk og teknologi, UiT Norges Arktiske Universitet

11.15 – 12.00 Temastasjoner og inndeling i grupper (Jentene deles i 4 grupper, får være med på 3 stasjoner) Gruppe 1: HoloLens/VR, Equinor Gruppe 2: Koding i Minecraft, Microsoft Gruppe 3: Skipssimulator, UiT Norges Arktiske Universitet Gruppe 4: Programmering i Scratch, UiT Norges Arktiske Universitet

12.00 – 12.30 Felles lunsj

12.30 – 13.00 Temastasjoner forts.

13.00 – 13.30 Temastasjon forts. 13.30 – 14.15 Avslutning og oppsummering. Rollemodell Natalie Elting Johnson: Erfaringer fra utdanningsvalg og arbeidslivet ENT3R: Gratis leksehjelp i realfag. Kahoot

Kontakt, Leder for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering:

Morten Sørlie Tlf: 924 14 223 E-post: morten.sorlie@realfagsrekruttering.no

Kontakt, Leder for Girls Day in Tech:

Ida Alice Høyland Tlf: 900 80 586

E-post: ida.a.hoyland@realfagsrekruttering.no

Kontakt, Prodekan utdanning, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT – Norges arktiske universitet

Annfrid Sivertsen Tlf: 907 71 813

E-post: annfrid.sivertsen@uit.no

 

Begrepsforklaringer:  P- og T matematikk: Praktisk og teoretisk matte i førsteklasse på videregående skole. Etter T-matte kan elevene gå videre med R-matte som gjerne kreves for å komme inn på realfaglige og teknologiske studier.

Moe, Trude Haugseth
Published: 10.12.19 13:00 Updated: 10.12.19 13:13