Finn en forsker: Sámi álbmotbeaivi – samenes nasjonaldag 6. februar

Er du journalist og lurer på noe angående sámi álbmotbeaivi – samenes nasjonaldag – 6. februar? Her finner du en liste over UiTs forskere på samerett, samisk historie, kultur, utdanning, politikk og mye mer.

Det samiske flagget
Lørdag 6. februar feires den samiske nasjonaldagen. Photo: UiT
Published: 03.02.20 08:00 Updated: 31.01.21 15:38
Arctic Health Arts and culture Society Indigenous people

Finn en forsker

Samisk historie, politikk og samfunn

Førsteamanuensis Bård A. Berg, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Telefon: + 47 77 64 43 30
Mobil: 95057501
E-post: bard.a.berg@uit.no
Forskning: Samisk historie/reindriftens historie.

Førsteamanuensis Camilla Brattland, Institutt for samfunnsvitenskap
Telefon: + 47 77 64 69 09
Mobil: 918 02 188
E-post: camilla.brattland@uit.no
Forskning: Sjøsamisk kultur, ressursforvaltning, fiskerikunnskap.

Professor emerita Bjørg Evjen, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Telefon: + 47 77 64 43 51
E-post: bjorg.evjen@uit.no
Forskning: Samisk historie, urfolks- og minoritetshistorie.

Førsteamanuensis i historie, Ketil Zachariassen, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Telefon: + 47 77 64 42 58
Mobil: 414 22 530
E-post: ketil.zachariassen@uit.no
Forskning: Samenes historie etter 1850, etnopolitisk mobilisering, Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Førsteamanuensis Stine Sand, Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT i Alta
Telefon: +47 78 45 01 27
E-post: stine.sand@uit.noForskning: Samer i media og på film.

Professor emeritus Lars Ivar Hansen, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Telefon: + 47 77 64 43 58
E-post: lars.ivar.hansen@uit.no
Forskning: Samisk historie, kultur og rettssituasjon: samiske rettigheter til land og vann i historisk perspektiv.

Professor Hans-Kristian Hernes, Institutt for samfunnsvitenskap
Telefon: + 47 77 64 56 02
E-post: hans-kristian.hernes@uit.no
Forskning: Globalisering, demokrati og rettigheter.

Førsteamanuensis Eva Josefsen, Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Telefon: + 47 78 45 03 32
E-post: eva.josefsen@uit.no
Forskning: statlig, fylkeskommunal og kommunal samepolitikk, Sametingene i Norge, Sverige og Finland, sametingsvalg, landrettigheter og ressursforvaltning. Finnmarkseiendommen, kjønn og likestilling.

Universitetslektor Kajsa Kemi Gjerpe, Senter for samiske studier
Telefon: + 47 77 62 33 33
E-post: kajsa.k.gjerpe@uit.no
Forskning: Samisk skole, samisk og urfolksutdanning, samisk innhold i læreplaner og lærebøker.

Postdoktor Velina Ninkova, Senter for samiske studier
Telefon: + 47 77 64 59 04
E-post: velina.ninkova@uit.no
Forskning: Urfolk og utdanning i Namibia.

Professor Else Grete Broderstad, Senter for samiske studier
Telefon: +47 77 64 69 08
E-post: else.g.broderstad@uit.no
Forskning: Samepolitikk, møtepunktet Sápmi/industri/myndigheter, sannhets- og forsoningskommisjonen

Stipendiat Eva Fjellheim, Senter for samiske studier
Telefon: +47 77 64 55 36
E-post: eva.m.fjellheim@uit.no
Forskning: Vindkraft og konsekvensen for samisk reindrift.

Stipendiat Kristin Evju, Senter for samiske studier
Telefon: +47 77 64 69 00
E-post: kristin.evju@uit.no
Forskning: Samisk tematikk i skolen

Førsteamanuensis Jonathan Crossen, Senter for samiske studier
Telefon: +47 77 64 5751
E-post: jonathan.crossen@uit.no
Forskning: Historien til den internasjonale urfolksbevegelsen

Professor Anne Birgitte Fyhn, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Telefon: + 47 77 66 02 43
E-post: anne.fyhn@uit.no
Samisk matematikkundervisning/etnomatematikk

Stipendiat Siv Ingrid Nordkild, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Telefon: +47 77 66 07 46
E-post: siv.i.nordkild@uit.no
Forskning: Samisk matematikkundervisning

Professor Ivar Bjørklund, Norges arktiske universitetsmuseum
Telefon: +47 77 64 52 74
E-post: ibj001@uit.no
Forskning: Etnisk historie i nordområdene og samisk reindrift

Samisk språk og litteratur

Førsteamanuensis Lill Tove Fredriksen, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 77 64 63 42
E-post: lill.tove.fredriksen@uit.no
Forskning: Samisk samtidslitteratur, prosa, samisk folklore og historisk kontekst.

Professor II Harald Gaski, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 971 91 628
E-post: harald.gaski@uit.no
Forskning: Samisk litteratur, samenes nasjonalsang, Nils-Aslak Valkeapää, urfolksforskning.

Professor Øystein A. Vangsnes, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 77 64 57 42
E-post: oystein.vangsnes@uit.no
Forskning: Språk i utdanning, språklig revitalisering, språkstimulering, flerspråklighet, språklig mangfold, språkholdninger, nordnorske språkforhold.

Førsteamanuensis Lene Antonsen, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 77 64 65 19
Mobil: 410 21 011
E-post: lene.antonsen@uit.no
Forskning: Samiske språk og dialekter, samisk språkteknologi

Professor Trond Trosterud, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 77 64 47 63
Mobil: 950 70 140
E-post: trond.trosterud@uit.no
Forskning: Samisk språkteknologi

Professor Laura A. Janda, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 77 64 56 80
E-post: laura.janda@uit.no
Forskning: Samisk språk, lingvistikk.

Professor Hilde Sollid, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 77 64 61 75
E-post: hilde.sollid@uit.no
Forskning: Flerspråklighet og språklig mangfold, nordnorske språkforhold i og utenfor klasserommet

Samisk helse/pleie, omsorg og sosialt arbeid

Professor Ketil Lenert Hansen, RKBU Nord
Telefon: +77 62 32 73
Mobil: +47 907 91 116
E-post: ketil.lenert.hansen@uit.no
Forskning: Diskriminering, mobbing, hatytringer og mental helse i samisk befolkning, samer med funksjonsnedsettelse, vold i nære relasjoner, psykisk helse blant samisk ungdom

Forsker Ann Ragnhild Broderstad, Senter for samisk helseforskning (SSHF)
Mobil jobb/privat: +47 959 70 559
E-post: ann.ragnhild.broderstad@uit.no
Forskning: Folkehelse i nord med fokus på den samiske og norske befolkning (SAMINOR helse og levekårsundersøkelsen), helse og levekår i samisk og inuittisk befolkning i Norge, Sverige, Grønland og Alaska

Dosent Jan Erik Henriksen, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT i Alta
Telefon: + 47 78 45 02 84
E-post: jan.e.henriksen@uit.no
Forskning: Samisk sosialt arbeid, flerkulturell forståelse, konflikthåndtering og gjenopprettende praksis

Førsteamanuensis Merete Saus, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Telefon: +47 77 62 32 74
E-post: merete.saus@uit.no
Forskning: Flerkulturelt barnevern og samiskrelatert forskning

Førstelektor Gunn-Tove Minde, Institutt for vernepleie
Telefon: + 47 77 05 83 51
E-post: gunn-tove.minde@uit.no
Forskning: Eldre

Førsteamanuensis Line Melbøe, Institutt for vernepleie
Telefon: + 47 77 05 83 42
E-post: line.melboe@uit.no
Forskning: Samer og funksjonshemming

Samisk arkeologi, kunst og kultur

Utreder Cathrine Baglo, Sannhets- og forsoningskommisjonen
Telefon: + 47 77 64 62 41
E-post: cathrine.baglo@uit.no
Forskning: Samisk kulturhistorie, samisk museologi.

Professor Trude A. Fonneland, Norges arktiske universitetsmuseum
Telefon: + 47 77 64 66 30
E-post: trude.fonneland@uit.no
Forskning: Samisk nysjamanisme, religion og turisme, nyreligiøsitet og samtidsreligion.

Professor Bjørnar J. Olsen, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Telefon: + 47 77 64 55 97
E-post: bjornar.olsen@uit.no
Forskning: Nord-Skandinavias forhistorie, samisk kulturhistorie. Norges eneste professor i samisk arkeologi.

Professor og senterleder Torjer Olsen, Senter for samiske studier
Mobil: +47 416 38 224
E-post: torjer.olsen@uit.no
Forskning: Samiske tema i skole og utdanning, kjønn i Sápmi, religion i samiske samfunn, urfolks situasjon i verden.

Professor Marianne Skandfer, Norges arktiske universitetsmuseum
Telefon: + 47 77 64 50 64
Mobil: 995 06 234
E-post: marianne.skandfer@uit.no
Forskning: Samisk kulturhistorie, kulturminneforvaltning.

Seniorforsker Dikka Storm, Norges arktiske universitetsmuseum
Telefon: + 47 77 64 50 20
E-post: dikka.storm@uit.no
Forskning: Ressursutnytting og identitetsforvaltning i samiske bygder i Sør-Troms. Reindrift i kystsamiske områder 1700-1900. Forskningshistorie i samisk forskning. Kvinner i reindrift – kunnskap og erfaringer. Et kulturhistorisk perspektiv på duodji.

Stipendiat Irene Snarby, Institutt for språk og kultur
E-post: irene.snarby@uit.no
Forskning: Samisk kunst.

Førsteamanuensis Hanna Horsberg Hansen, Kunstakademiet
Telefon: + 47 77 66 07 33
Mobil: + 47 934 46 990
E-post: hanna.horsberg.hansen@uit.no
Forskning: Samisk kunst. Medlem i forskergruppen samisk og urfolksforskning.

Professor Ola Graff, Norges arktiske universitetsmuseum
Telefon: + 47 77 64 50 42
Mobil: +47 41 12 85 57
E-post: ola.graff@uit.no
Forskning: Ansvar for innsamling, ivaretaking, utforsking og formidling av norsk. finsk/kvens og samisk tradisjonsmusikk fra Nord-Norge og arktiske egne.

Professor Torill Nyseth, Institutt for samfunnsvitenskap
Telefon: + 47 77 64 43 72
Mobil: + 47 971 83 090
E-post: torill.nyseth@uit.no
Forskning: Urban samisk identitet i Skandinavia. Hvordan forstå de urbane trekk ved vår kultur og hvilke konsekvenser har dette for nordområdene.

Forsker Ingrid Sommerseth, Norges arktiske universitetsmuseum
Telefon: + 47 77 62 07 99
E-post: ingrid.sommerseth@uit.no
Forskning: Samisk kulturhistorie, Bergkunst og kulturminneforvaltning.

Førstelektor Monica Grini, Institutt for språk og kultur/ Giela ja kultuvrra instituhtta
Telefon: + 47 77 64 51 71 / +47 934 58 925
E-post: monica.grini@uit.no
Forskning: Fremstillinger av samisk kunst og duodji innenfor nasjonal historieskriving og museumspraksis.

Førsteamanuensis Hanne Hammer Stien, Kunstakademiet
Telefon: +47 77 62 33 61
E-post: hanne.hammer.stien@uit.no
Forskning: Samisk kunst

Stipendiat Eli-Anita Schøning, Norges arktiske universitetsmuseum
Telefon: +47 77 64 55 38
E-post: eli-anita.schoning@uit.no
Forskning: Samiske museer

Førsteamanuensis Rossella Ragazzi, Norges arktiske universitetsmuseum
Telefon: +47 77 64 55 78
E-post: rossella.ragazzi@uit.no
Forskning: Barndom og utdanning, mobilitet og migrasjon, transkulturell kino, urfolk/samiske museer, kritisk kulturarv.

Samerett

Professor Gunnar Eriksen, Det juridiske fakultet
Telefon: + 47 77 644555
Mobil: 97186706
E-post: gunnar.eriksen@uit.no
Forskning: Hevd og alders tids bruk

Professor Øyvind Ravna, Det juridiske fakultet
Mobil: 97186706
E-post: oyvind.ravna@uit.no
Forskning: Reindriftsrett, samerett, folkerett

Førsteamanuensis Kristina Labba, Det juridiske fakultet
Telefon: +47 77 62 09 50
E-post: kristina.labba@uit.no
Forskning: Samerett

Stipendiat Aila Selfors, Det juridiske fakultet
Telefon: +47 77 62 08 69
E-post: aila.b.selfors@uit.no
Forskning: Samerett

Published: 03.02.20 08:00 Updated: 31.01.21 15:38
Arctic Health Arts and culture Society Indigenous people