Digital undervisning og eksamen ut vårsemesteret

All undervisning og de fleste eksamener ved UiT blir gjennomført digitalt resten av dette semesteret. Alle fysiske arrangementer, konferanser og samlinger avlyses i samme periode.

Bludd, Ellen Kathrine
Published: 06.04.20 14:00 Updated: 06.04.20 14:11

Det har ledelsen ved UiT Norge arktiske universitet besluttet.

– Det er viktig å bidra til forutsigbarhet for våre studenter og ansatte, og derfor fortsetter vi med digital undervisning ut dette semesteret. Alle fysiske arrangementer, konferanser og samlinger frem mot sommerferien er også avlyst av samme grunn, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

Eksamen som krever fysisk oppmøte i universitetets lokaler får nye eksamensformer, der dette er mulig: Skriftlig skoleeksamen omgjøres til hjemmeeksamen, og muntlig eksamen arrangeres via digitale løsninger eller blir endret til hjemmeeksamen.

Kan åpne campus på kort varsel
Alle UiT sine studiesteder er stengt, men dersom myndighetene beslutter å lempe på noen av de iverksatte tiltakene kan det bli aktuelt å legge til rette for en delvis åpning av byggene. 

– Vi har ikke fått noen signaler om dette, men dersom helsemyndighetene vurderer en delvis åpning som forsvarlig, vil vi raskt gi våre studenter tilgang til studiestedet for forberedelse til eksamen og oppgaveskriving, sier Husebekk.

En krevende situasjon
Husebekk understreker at universitetsledelsen har stor forståelse for at situasjonen vi står i oppleves som krevende. Hun forsikrer alle om at det legges stor vekt på å sørge for at hverdagen til både studenter og ansatte blir så god som mulig:

– Digital undervisning og gjennomføring av alle planlagte eksamener er en felles prioritert oppgave. De fleste av våre ansatte jobber hjemmefra og overgangen til et virtuelt arbeidsfellesskap har gått overraskende bra. Det viktigste for oss nå er å bidra til at studentene våre opprettholder sin studieprogresjon i en krevende tid.

I den grad det er praktisk mulig vil noen av de planlagte arrangementene, konferansene og samlingene gjennomføres digitalt. 

Rektor Anne Husebekk ber studenter og ansatte om å følge med på www.uit.no/korona for oppdatert informasjon.

Kontaktperson:
Rektor Anne Husebekk
Telefon: 77644988/ mob: 48141286
E-post: anne.husebekk@uit.no

 

 

Bludd, Ellen Kathrine
Published: 06.04.20 14:00 Updated: 06.04.20 14:11