UiT har tilsett ny viserektor i Sør-Troms/Nordland

Førstelektor ved Handelshøgskolen UiT, Bård Borch Michalsen, er tilsett som ny viserektor ved UiT. Han har kontorsted i Harstad og skal dekka Sør-Troms og Nordland.

Rolland, Tomas
Published: 29.05.20 08:56 Updated: 08.06.20 11:12

UiT har to viserektorar, i Alta sitt Sveinung Eikeland medan Kriss Rokkan Iversen hadde same rolle i Sør-Troms inntil ho nyleg vart vald som nestleiar i det politiske partiet MDG og avslutta engasjementet sitt som viserektor.

Portrett
Førstelektor Bård Borch Michalsen er tilsett i stillinga frå 1. juni 2020 og skal følgja åremålsperioden til rektor Anne Husebekk, som går frem til 31. juli 2021. Foto: Tomas Rolland, UiT
– Eg er svært glad for at Bård blir tilsett i universitetsleiinga som viserektor for Sør-Troms og Nordland. Bård får ei viktig rolle i å binda saman studiestadene, arbeidslivet og aktiviteten regionalt og dessutan å bidra til gode avgjerder i heile UiT, seier Anne Husebekk, rektor ved UiT Noregs arktiske universitet.

Kjem frå UiT Handelshøgskolen

Michalsen jobbar ved UiT Handelshøgskolen i Harstad og underviser primært i leiing, prosjektleiing og kommunikasjon. Han har i tillegg lang erfaring som journalist og redaktør for ulike mediehus i landet, mellom anna i Harstad tidende kvar han var ansvarleg redaktør i perioden 2004–2012.

– Eg er begeistra for UiT som institusjon – som ei drivkraft i nord, og eg gleder meg over at eg får høve til å bidra til ei framleis positiv utvikling av UiT og til eit endå tettare samspill med samfunns- og næringsliv i Sør-Troms og Nordland, seier Bård Borch Michalsen.

Som viserektor skal han bidra til å løfta fram UiTs satsingar innan forsking og utdanning. Stillinga er ein fagleg leiarfunksjon, og har på vegner av rektor ansvar for UiT sin verksemd som regional utviklingsaktør og for å gjera tydeleg og forsterka UiTs samla innsats på dette området.

Kontaktpersonar:

  • Anne Husebekk, tlf. 481 41 286
  • Bård Borch Michalsen, tlf. 476 09 911
Rolland, Tomas
Published: 29.05.20 08:56 Updated: 08.06.20 11:12