Historiske opptakstall ved UiT – og psykologistudiet har landets lengste venteliste

UiT Norges arktiske universitet har aldri gitt så mange tilbud om studieplass som i år. Hele 7602 får tilbud om å studere ved UiT i år. Dette er en økning på 16,7 prosent fra i fjor. Så mange som 2419 søkere står på venteliste på psykologistudiet, noe som gjør den til landets lengste.

Solhaug, Randi Merete
Published: 24.07.20 12:10 Updated: 03.08.20 11:14

I vår var det knyttet en del spenning til hvordan koronasituasjonen ville påvirke søkertallene til høyere utdanning. Resultatet fra Samordna opptak viste en rekordstor økning i søkere til UiT, på hele 25 prosent. Nå viser opptakstallene at rekordmange også får tilbud om studieplass ved UiT.

– Dette er fantastiske tall. Kunnskap er nøkkelen til å få verden på fote igjen når korona-pandemien er over, og vi er svært glade for å kunne tilby høyere utdanning til stadig flere ved UiT, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT.

Psykologi har lengst venteliste i landet

Husebekk har spesiell grunn til å juble over profesjonsstudiet i psykologi, som ligger i Tromsø. Det hadde rekordhøye søkertall i vår, og har nå landets lengste venteliste for studiet, på så mange som 2416 personer. Poengsnittet for å komme inn på psykologistudiet ved UiT er hele 64,2.

Både Universitetet i Oslo, NTNU og Universitetet i Bergen tilbyr samme type utdanning. I vår måtte disse universitetene se seg slått av UiT i antall søkere til studiet. Resultatet etter opptaket viser også at UiT har flest på venteliste av alle landets universiteter.

– Det er veldig gledelig at så mange vil utdanne seg til psykolog ved UiT. Det viser at enda flere har fått øynene opp for den høye kvaliteten på studiet her og Nord-Norge som et attraktivt studiested, mener rektor Husebekk.

Et studium blir ikke populært uten grunn, og psykologistudiene ved UiT har lenge gjort det bra på Studiebarometeret til NOKUT, der studentene oppgir hvor fornøyde de er med studiekvaliteten.

UiT har størst økning

Også prorektor for utdanning ved UiT, Wenche Jakobsen, er fornøyd med både søkertall og at UiT gir flere studietilbud enn noen gang.

– Årets opptakstall er fabelaktige nyheter for landsdelen og for UiT. Av de store universitetene i Norge har UiT størst økning i antall søkere per studieplass, og det er hyggelig å kunne tilby enda flere utdanning hos oss, sier Jakobsen.

“Koronaplasser”

Det er flere grunner til at flere får tilbud om studieplass ved UiT gjennom Samordna opptak i år. Én er at flere av studieprogrammene i år er løftet fra lokale opptak til Samordna opptak.

En annen grunn er at UiT fikk tildelt midler fra regjeringen til 372 ekstra studieplasser på grunn av koronasituasjonen. Disse studieplassene er fordelt utover mange forskjellige fagområder, blant annet teknologiske fag, helse- og sosialfag og økonomisk- og administrative fag.

Sykepleier har flere kvalifiserte søkere

Enda en grunn til et høyt opptak, er at flere søkere er kvalifiserte til opptakskravene på studiet de søker på. Her utmerker sykepleierstudiet seg. Etter at regjeringen i fjor innførte krav om minst karakteren tre i norsk og matematikk, var færre søkere kvalifiserte i fjor.

I år gikk det heldigvis bedre.

– I år har nok søkerne forberedt seg på kravene, så flere er kvalifiserte, og det er flott å se. Alle sykepleierprogrammene våre er i år fylt opp; alle har ventelister og flere av dem er lange, sier prorektor Jakobsen.

UiT tilbyr sykepleierstudiet på fire av sine ti studiesteder; i Narvik, Harstad, Tromsø og Hammerfest og har i tillegg desentralisert utdanning i Bardufoss, Finnsnes, Storslett og Alta. De gir i år tilbud til 425 studenter på sykepleie, versus 330 i fjor.

Nedgang i antall søkere til lærerutdanning

Et lite skår i gleden er at nedgangen i antallet søkere til lærerutdanningen fortsetter.
På lærerutdanninga i Tromsø får alle kvalifiserte søkere plass på studiet, mens i Alta er det fortsatt noen ledige studieplasser.

– Vi vet at behovet for nye lærere er stort, derfor er vi bekymret for at det ikke er flere som søker til lærerutdanningene. Vi vil jobbe med å gjøre å gjøre utdanninga da mer attraktiv, og så må vi som samfunn jobbe med å gjøre yrket enda mer ettertraktet, sier Jakobsen.

Utdanninger innenfor naturvitenskap, ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT har også langt flere søkere enn tidligere år. Fakultet for naturvitenskap og teknologi i Tromsø har en økning på 28,8% i antall søkere, noe som er større enn den totale økningen for UiT på 25%. Master i luftfart har 83 søkere på 15 studieplasser, der 80 av søkerne har dette som førsteprioritet.

Jus og medisin populære “som vanlig”

Som mange tidligere år, er det også i år lange ventelister for de populære studiene medisin og rettsvitenskap (jus), og her er også karaktersnittene høye. For å komme inn på medisin, må du i år ha et poengsnitt på 67,6 og på rettsvitenskap 60,3. Det står 1729 på venteliste på medisin, og 1539 på rettsvitenskap.

Også samlingsbasert barnehagelærerutdanning er populært: I Alta står 15 på venteliste, i Tromsø 49, i Harstad 37, på Finnsnes 7 og i Narvik 5.

Vi har et bredt og godt studietilbud og en spennende landsdel som gjør at rekordmange ønsker å studere hos oss. Vi gleder oss til å ta imot de nye studentene, avslutter rektor Anne Husebekk.


Kontaktpersoner:

Rektor, Anne Husebekk: Tlf.: 481 41 286. E-post: anne.husebekk@uit.no

Prorektor for utdanning, Wenche Jakobsen: Tlf.: 942 17 239. E-post: wenche.jakobsen@uit.no

Kommunikasjonsrådgiver, August Hansen: Tlf.: 906 07 022: E-post: august.hansen@uit.no

 

 

Solhaug, Randi Merete
Published: 24.07.20 12:10 Updated: 03.08.20 11:14