Åpner nytt bygg på UiT

Studenter og ansatte ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) samles i et flunkende nytt bygg i Breivika i Tromsø og åpningen markeres tirsdag 11. august.

Rolland, Tomas
Published: 07.08.20 08:20 Updated: 13.08.20 14:22
Tromsø

Bygg
Det nye bygget ligger midt på campus i Breivika i Tromsø. Foto: Jørn Berger-Nyvoll/UiT

Det er Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ved UiT Norges arktiske universitet som skal inn i det nye bygget fra oppstarten av det nye studieåret.

Instituttet har tidligere vært spredd på flere lokaliteter i Tromsø, men med det nye bygget midt på campus i Breivika samles endelig 1500 studenter og 176 ansatte i ett og samme bygg,

– Dette flotte bygget er veldig etterlengtet! Fusjonen i 2009 er endelig fullført nå når også Institutt for lærerutdanning og pedagogikk samlokaliseres med resten av campus Tromsø. Nye og moderne lokaler gir arbeidsglede både for studenter og ansatte, og jeg ser fram til at bygget blir tatt i bruk for alle, sier Sonni Olsen, dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Vesentlig bedre fasiliteter

Samlokaliseringen i Breivika vil føre til mindre reising for de ansatte og en mer effektiv drift. Det nye bygget vil tilby studentene vesentlig bedre fasiliteter med grupperom, lesesalsplasser, masterarbeidsplasser og sosiale møteplasser.

Nybygget skal huse om lag 1500 hel- og deltidsstudenter innenfor barnehage- og grunnskolelærer, lektor- og pedagogikk, spesialpedagogikk og logopediutdanning, samt 176 ansatte. Arealet som er satt av til undervisnings- og studiefunksjoner er omtrent 4200 kvadratmeter, og det som skal benyttes til møterom og kontorarbeidsplasser omtrent 1900 kvadratmeter.

Bygget har totalt 11 000 kvadratmeter fordelt på seks etasjer, hvorav de tre nederste inneholder rom for undervisning og de tre øverste inneholder kontorer for ansatte og arbeidsplasser for masterstudenter (master i grunnskolelærerutdanning, master i pedagogikk, master i spesialpedagogikk og master i logopedi).

Statsbygg har vært byggherre og leier ut bygget til UiT.

For å ivareta mål om nesten nullenergibygg etableres et stort solcelleanlegg på taket.

Pressen er velkommen til åpningen

Åpningsseremonien finner sted tirsdag 11. august kl. 13 i Universitetsvegen 39 i Tromsø.

Pressen er velkommen, men på grunn av smittevernhensyn er det ønskelig at dere melder fra på forhånd til chris.bull.berg@uit.no, (77 62 09 01 / 951 16 459)

Se vedlagt program for mer utfyllende informasjon om åpningen.

Rolland, Tomas
Published: 07.08.20 08:20 Updated: 13.08.20 14:22
Tromsø