UiT forskutterer tomtekjøp i sentrum 

UiT Norges arktiske universitet har fulgt opp den tydelige anbefalingen fra Tromsøs folkevalgte. Universitetsmuseet skal bygges i sentrum. Nå har UiT inngått avtale om kjøp av tomt like ved Hålogaland Teater og Framsenteret.

Aarskog, Karine Nigar
Published: 25.11.20 08:28 Updated: 25.11.20 08:38

Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (t.v.), rektor Anne Husebekk og universitetsdirektør Jørgen Fossland på den nye museumstomta i Tromsø sentrum.
Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (t.v.), rektor Anne Husebekk og universitetsdirektør Jørgen Fossland på den nye museumstomta i Tromsø sentrum. Foto: Jonatan Ottesen/UiT

– Vi har jobbet for å tilfredsstille signalene fra det politiske nivået både lokalt og nasjonalt. Nå er det opp til kommunestyret i Tromsø og Stortinget å gjøre resten av beslutningsprosessen, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland ved UiT Norges arktiske universitet.

UiT har lagt betydelig vekt på at det nye museet skal være bynært og bidra til å gjøre Tromsø sentrum mer attraktivt for fastboende og gjester. Den arkitektoniske løsningen fra Henning Larsen Architects ivaretar dette:

  • Siktlinjen fra øvre del av sentrum til havet er ivaretatt
  • Høyden på bygget blir langt lavere enn de opprinnelige skissene
  • Bygget vil bidra til å skape et av Norges mest spennende kulturkvartal

– Dette er en attraktiv tomt i hjertet av Tromsø. Her blir vi en del av et spennende kulturkvartal. Selv om vi har en egen tomt stående klar i Breivika, kjennes det riktig og fint å kunne følge opp de ønskene vi opplever at både byen og nasjonale myndigheter gjennom flere år har gitt uttrykk for i forhold til lokalisering, sier UiTs rektor Anne Husebekk.

Både hun og Fossland mener det haster med å få på plass de nødvendige vedtakene.

– Vi setter nå vår lit til de folkevalgte i Tromsø kommune. Det er viktig at reguleringsplanen behandles våren 2021. Klarer vi det, er det håp om å få startbevilgning i statsbudsjettet for 2022, sier Husebekk.

Ettersom det ikke finnes egnede kommunale eller statlige tomter i sentrum, har UiT inngått avtale om å forskuttere kjøp av tomten fra Eiendomsspar og Ludwig Mack.

– Avtalt kjøpspris er 129 millioner kroner. I tillegg kommer det et avtalt ulempetillegg på grunn av endringer i prosjektet, som har gjort at selger har fått vesentlig økte byggekostnader. Tillegget er på 63 millioner kroner. Beløpene kommer til utbetaling først når kommunestyret har behandlet reguleringsplanen. Universitetet får refundert kjøpesummen når Stortinget gir bevilgning til bygging av museet, sier Fossland.

For UiT og byggeprosjektet er det avgjørende at reguleringsplanen behandles i første del av 2021. Uten en ferdig regulert tomt er det ikke mulig å få startbevilgning fra Kunnskapsdepartementet og Stortinget.

– Tromsø trenger et løft – og Nord-Norge trenger et museum til å ta vare på og vise fram vår egen kulturarv, sier Fossland.

Norges arktiske universitetsmuseum er ett av Norges fire nasjonale universitetsmuseer og har røtter helt tilbake til 1872. Museets kultur- og naturhistoriske samlinger, som består av to millioner objekter, er utgangspunkt for forskning innenfor begge vitenskapsområder. Museet er i tillegg myndighetsutøver innen kulturminneforvaltning. Universitetsmuseet har i dag en bygningsmasse som ikke er tilfredsstillende for å oppbevare samlinger av nordlig kultur- og naturarv, eller drive med moderne forskning og formidling.

Universitetsmuseet skal skape engasjerende forskningsbasert formidling om nordnorsk natur- og kulturforsking, samt sikre gode forhold for samlingene. Det forvalter en betydelig del av Norges kulturarv i nord.

UiT har holdt tett dialog med alle involverte aktører, ikke minst Tromsø kommune.

– Dette er en stor og viktig satsting. Vi er glade for at universitetsledelsen har jobbet fram et sentrumsbasert museum. Vi vil selvsagt gjøre alt vi kan for å gi prosjektet en god og grundig politisk behandling og sikre at reguleringsplanen er ferdig tidsnok til å rekke statsbudsjettet for 2022, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Aarskog, Karine Nigar
Published: 25.11.20 08:28 Updated: 25.11.20 08:38