Start of semester, Autumn 2021:
Elkraftteknikk, ingeniør - bachelor (3-semester), Narvik

Welcome to UiT Norway's Arctic University! We are so pleased that you have chosen to study with us. Here you will find everything you need to start your studies at Elkraftteknikk, ingeniør - bachelor (3-semester).

Infection prevention

Mandatory infection prevention course for all UiT students.

Create IT user account

To access everything you need to study with us, you need to create IT user account.

* Mandatary Attendance

There is a mandatory attendance & registration on the first day of school. First attendance at:


Group:
From: 19. July kl. 09.00
Hvor: UiT Narvik / Digital


Other information:

Det er obligatorisk oppmøte 19. juli for Y-vei og 3-semester der det legges opp til en hybrid løsning med mulighet for enten fysisk oppmøte på campus eller digitalt på Zoom.

Lenke til Zoom-møte vil dere finne på denne siden

NB! Y-vei og 3-semester-studenter oppfordres til også å delta på den digitale semesterstarten 10. august kl. 10:00 - se mer informasjon her
Information from the faculty regarding semester start

10. august kl. 10.00 (studenter med norsk/nordisk bakgrunn): digitalt åpningsarrangement. Lenke til arrangement

Etter den digitale semsterstarten vil det være digitale, kombinert med fysiske, studieprogramvise etterfølgende seanser per studieprogram. Sjekk denne siden hva som gjelder for deg

Har du spørsmål om studiet eller studiestedet du har søkt på finner du en chatte-funksjon på denne siden IVT-fakultetet

Alle studenter må gjennomføre obligatorisk smittevernskurs og oppfordres samtidig til å sette seg inn i UITs smittevernregler.

------------------------------------------

August 9 at 10.00 (international students): digital opening event via Teams. Link to Team Event.

After the digital start of the semester, there will be digital, combined with physical, study program-wise subsequent sessions per study program. Check out this page regarding your studyprogram

If you have questions about the study or place of study you have applied for, you will find a chat function on this page IVT faculty

All students must complete a compulsory infection control course and are encouraged at the same time to familiarize themselves with UiT's infection control rules.


Follow UiT student at Instagram and Facebook to get acquainted with the study day of our student ambassador at UiT and send DM with your questions!

Do you have any questions?

Contact person(s):

Pankratov, Alexander
Østrem, Trond
Arlene Hall