Centre for Advanced Nanoscopy to Decode Subcellular Biological Systems

Centre for Advanced Nanoscopy to Decode Subcellular Biological Systems

I vår ble det lyst ut i alt 15 stipendiatstillinger med driftsmidler til tverrfakultære prosjekter innenfor de tematiske satsingsområdene i strategien. Centre for Advanced Nanoscopy to Decode Subcellular Biological Systems er ett av 4 prosjekter som fikk støtte.

Under Construction

 

Related projects


Visting adressPage administrator: Ahluwalia, Balpreet Singh
Last updated: 16.12.2021 09:30