Centre for Advanced Nanoscopy to Decode Subcellular Biological Systems

I vår ble det lyst ut i alt 15 stipendiatstillinger med driftsmidler til tverrfakultære prosjekter innenfor de tematiske satsingsområdene i strategien. Centre for Advanced Nanoscopy to Decode Subcellular Biological Systems er ett av 4 prosjekter som fikk støtte.

Under Construction

 

Related projects

Page administrator: Balpreet Singh Ahluwalia
Last updated: 02.03.2016 08:47

Visting adress