Brennpunkt nord

Brennpunkt nord er et nettverksprosjekt som kombinerer utdanning, forskning og nettverksbygging mellom institusjoner i nord.

Senter for samiske studier er navet i nettverksprosjektet. Tromsø forskningsstiftelse har bevilget midler til et pilotprosjekt og Utenriksdepartementet har bevilget midler til hovedprosjektet.


Den faglige rammen for Brennpunkt nord er at utviklingen i Arktis er gjenstand for omfattende endringer som følge av globalisering, klimaendringer og konflikt knyttet til utnyttelse av ressurser. Tre tematiske områder vil stå sentralt:

- Befolkningsgruppers møte og revitalisering
- Ressursutnyttelse og rettigheter
- Klimapolitikk og institusjoner

Page administrator: Else Grete Broderstad
Last updated: 05.09.2018 11:50

This page is also available in EnglishBrennpunkt nord er drevet av
Senter for samiske studier