Premature project

Prematureproject - Education

Education/lectures

Educational assignments 2012

 • 17-21 april i Cape Town. WAIMHs Internasjonale konferanse. Lecture in a scandinavian symposium v/ Jorunn Tunby og posterpresentation v/ Kåre Olafsen
 • 22-23 mars i Fredrikstad. Oppstartskurs til NBAS-utdanning for tre kandidater v/ Jorunn Tunby
 • 30 januar i Tromsø. Premature barn - Etterutdanningskurs for peronale 1.linje-tjenesten. Innledning v/ Jorunn Tunby

Educational assignments 2011

 • 23 september i Tromsø, Uit. Doktorgradsdisputas ”A randomised clinical trial on the impact of early intervention on parental child-rearing attitudes and cognitive, motor and behavioral outcomes in preterm infants” v/ Solveig Marianne Nordhov
 • 23 september i Oslo, arr NoSB nordisk konferanse. "Presentation of an early intervention that gives premature children higher IQ" v/ Jorunn Tunby foredrag
 • 20 september, Storslett, Senter for psykisk helse, Nord-Troms. Konferansebidrag: "NBO, metode for samspill med familier med spedbarn" v/ Jorunn Tunby
 • 10-11 september i Fredrikstad. Fagdag "Om NBO - en metode for å lære det nyfødte barnet å kjenne og bygge relasjoner." v/ Jorunn Tunby
 • 20 April, Universidade Federal de São Paolo, Brazil, “A five-year follow-up study of low birth weight preterm infants: The impact of parental intervention on child development” v/ John A. Rønning
 • 16 mars i Oslo. Presentasjon for RBUP Øst og Sør "Prematurprosjektet i Tromsø" v/ John A. Rønning
 • 8 og 9 mars i Bergen. Presentasjon for Barneklinikken, nyfødtseksjonen Haukeland Universitetssykehus ”Samspill mellom foreldre og barn, erfaringer fra Tromsø” / Inger Pauline Landsem
 • 1 mars i Harstad arr PPD Sør-Troms. Forskningsresultater fra "Prosjekt tidlig intervensjon 2000" v/ Jorunn Tunby
 • 15 februar i Porsgrunn. Samspillsprogram; NIDCAP, Vermont, NBO
  v/ Nina Cheetham
 • 21 januar Familiens Hus på Finnsnes. Styrking av foreldrekompetanse. Foredrag v/ Inger Pauline Landsem

Educational assignments 2010

 • 19 november i Stockholm. Nordiskt NIDCAP
  Nettverksmøte. Foredrag v/ Inger Pauline Landsem (se PowerPoint nederst på siden)
 • 18 november i Stockholm. Ultra-Early Intervention. Foredrag v/ Marianne Nordhov (video-opptak av konferansen se nederst på siden)
 • 14-15 oktober i Tromsø. Internasjonal konferanse: Strenghtening parenting competency. (Se egen sak under nyheter.)
 • 26 august i Tromsø. Jordmorsenteret og UNN arrangerte konferansen "Liten i Norge". Foredrag v/ Kåre Olafsen og Inger Pauline Landsem 
 • 20 april i Fredrikstad. Født for tidlig - utfordringer og oppfølgingsideer. Kurs v/ Habiliteringstjenesten. Foredrag v/ Jorunn Tunby
 • 5 og 6 februar i Oslo. NFSU konferanse. Sensitivisering av nybakte foreldre v/ Inger Pauline Landsen og Nina Cheetham
 • 7 januar i Luxor, Egypt. The 2nd world Congress of Neonatology. Low Birth Weight Children: Effect on cognitive and motor outcome efter early intervention. A randomized controlled study. Foredrag v/ Marianne Nordhov

Educational assignments 2009

 • 27 november i Tromsø. Om NBAS og NBO. Telematikk-behandlingskonferanse Små-i-Nord v/ Inger Pauline Landsem og Jorunn Tunby (PPT nederst på siden)
 • 10 november i Førde. Prematurdag Helse Førde. Foredrag v/ Kåre Olafsen
 • 4-6 november i Tønsberg. Perinataldager. Tidlig intervensjon hos premature. Foredrag v/Per Ivar Kaaresen
 • 2 november i Tromsø. Fagdag Døvblindesenteret. Foredrag v/ John Rønning og Jorunn Tunby
 • 4-6 september i Greifswald. Internasjonalt symposium arr. German Academy of Science. Foredrag: Behavioral outcomes and perinatal development. v/ Kåre Olafsen
 • 14-16 juni i Verona. European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC). Posterpresentasjon v/ Marianne Nordhov
 • 2-5 mai i Baltimore. Pediatric Academic Societies(PAS)årlige pediatrikongress. Posterpresentasjon v/ Marianne Nordhov
 • 26 mars i Tromsø. Forskningskonferanse Helse Nord. Effekt av tidlig intervensjon på kognitiv utvikling hos premature barn ved 3 og 5 år. En randomisert intervensjonsstudie. Foredrag v/ Marianne Nordhov
 • 20 mars i Tromsø. NFBUI lederkonferanse. Foredrag v/Kåre Olafsen
 • 20 januar i Oslo. Seminar/workshop: Fremlegg fra studien v/ Marianne Nordhov

Educational assignments 2008

 • 19 september i Stjørdal. Kurs: Oppfølging av premature barn, biomedisinske og psykososiale aspekter. Foredrag v/ Kåre S. Olafsen og Per Ivar Kaaresen.
 • 13 juni i Tromsø. Doktorgradsdisputas v/ Kåre S. Olafsen
 • 20 mai Reykjavik, Island. Nordisk konferanse om Barnemishandling og Omsorgssvikt og 22 mai Barnelegemøte Reykjavik. Foredrag v/ Marianne Nordhov
 • 2-6 mai i Honolulu, Hawaii. Foredrag og poster på Pediatric Academic Societies(PAS) v/ Marianne Nordhov
 • 10 mars i Tromsø. Forelesning arr. av Fylkeslege Gerd Ersdal for Fylkeslegens kontor v/ Jorunn Tunby
 • 6 mars i Nordreisa. Fagdag for primærhelsetjenesten i kommunen v/ Jorunn Tunby
 • 1 februar i Tromsø. Doktorgradsdisputas v/ Per Ivar Kaaresen
 • 1 februar i Tromsø. Foredrag på De Nordnorske Helsesøstrenes årmøte og konferanse v/ Jorunn Tunby
 • 30 januar UNN. Undervisning for spesialelevene i barnesykepleie v/ Jorunn Tunby

Educational assignments 2007

 • 23 november i Drammen. Foredrag på "Landskonferanse om oppfølging av for tidlig fødte barn" v/ Kåre Olafsen
  arr. RBUP Øst og Sør.
 • 14 november i Tromsø. Undervisning ved etterutdanningen "Psykisk helsearbeid for helsesøstre.." v/J. Tunby (Foredrag se høyre marg)
 • 28 august i Tromsø. Foredrag v/Kåre Olafsen og Jorunn Tunby. Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Erfaringsseminar om sped- og småbarn i risiko for skjevutvikling.
 • 16 august i Tromsø. Undervisning medisinerstudenter. V/J.Tunby og Anders Lundesgaard
 • 8 juni i Tromsø. NIDCAP konferansen ved UNN. Foredrag v/ Solveig Marianne Nordhov
 • 24 mai i Tromsø. Nord Norsk Telematikkonferanse samt etterutdanningskurs for barneleger. Foredrag v/ Solveig Marianne Nordhov
 • 29 mars i Fredrikstad. Foredrag v/Kåre Olafsen og Jorunn Tunby. Sykehuset Østfold, Habiliteringen arr. (Foredrag se høyre marg)
 • 19-20 mars i Tromsø. Foredrag på konferansen: Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene v/ J.Tunby. Arrangert av SH dir, Troms og Finnmark Fylkeskommuner

Educational assignments 2006

 • 7 desember i Tromsø. Foredrag for Barne-, ungdoms- og familieetaten, (Bufetat) region nord, v/ Kåre Olafsen. Samling i forbindelse med etablering av nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse.
 • 28 november i Tromsø. Foredrag for foreldre til premature barn i regi av Lærings- og mestringssenteret ved UNN v/J. Tunby i samarbeid med Nyfødt-intensiv avdelingen.
 • 8 november i Tromsø. Foredrag i regi av PPT i Tromsø Kommune for barnehagene i Tromsø v/J. Tunby, Teaterloftet på Kulturhuset.
 • 1-2 november i Tromsø. Helse Nords Regionale forskningskonferanse innen medisin og helse. Foredrag ved Kåre Olafsen. Poster ved Marianne Nordhov.
 • 27-28 oktober i Trondheim. Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling, NFSUs årlige høstkonferanse. Plenumsforedrag ved John Rønning, Jorunn Tunby og Kåre Olafsen. Workshop med tema tidlig intervensjon.
 • 11-13 oktober i Oslo. Den 4. Verdenskonferansen for helsefremmende psykisk helsearbeid og forebygging av psykiske problemer og adferdsvansker. Presentasjon med foredrag og poster ved John Rønning og Jorunn Tunby
 • 29 september foredrag for helsesøsterne i Tromsø Kommune v/J. Tunby, Rådhuset Tromsø
 • September Svanhovd Finnmark. Foredrag på Nord Norsk Forskningskonferanse v/ Solveig Marianne Nordhov
 • 27-28 april Konferansen "Tidlig innsats i utsatte familier 0-3 år" Kunnskapskonferanse om effektive strategier basert på nyere spedbarnsforskning. Plenumsbidrag v/John Rønning, Kåre Olafsen og Jorunn Tunby , Oslo
 • 15 mars Videokonferanse med Sørlandet kompetansesenter v/J. Tunby

Educational assignments 2005

 • 30-31 mai Nordisk Jubileumskonferens 2005 for Familjecentraler i Sverige v/John Rønning og J. Tunby
 • 11-12 mai for Nyfødt intensiv, Sentralsykehuset i Rogaland v/J. Tunby

Educational assignments 2004

 • 20-21 oktober Skien. Fagdag for sykepleiere ved Nyfødt-intensiv Barneklinikken ST HF Foredrag m.m v/ J. Tunby
 • 6-8 oktober Regionkonferanse i Tromsø, "Familiesenter i Norden" "Tidlig intervensjon i Norge" Miniseminar: Premature barn v/ John Rønning, Stein Erik Ulvund, Lauritz Bredrup Dahl, Jorunn Tunby, Kåre Olafsen, Marianne Nordhov Fredriksen.
 • 28 mai Fagdag Barneklinikken Sykehuset Telemark HF Skien. Foredrag v/ John Rønning og Jorunn Tunby

 
Page administrator: Tunby, Jorunn
Last updated: 09.06.2022 09:57