Linguistic and Cultural Diversity at Work

Linguistic and Cultural Diversity at Work

Linguistic and Cultural Diversity at Work er et personlig postdoktorprosjekt (2014-2017) innen Forskningsrådets SAMKUL-program (samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger).

Prosjektsammendrag

Flerspråklighet og kulturelt mangfold kan være en utfordring, og det kan være en ressurs. Språk, inkludert all forskjell og mangfold, er det viktigste verktøyet vi har for å delta i samfunnet, å utveksle informasjoner, varer og tjenester, for å sikre økonomisk suksess og forhandle identiteter.

Prosjektet “Linguistic and Cultural Diversity at Work” vil utforske hvilken rolle flerspråklighet og kulturelt mangfold spiller på arbeidsplassen. Prosjektet fokuserer på den aktuelle utviklingen i Nord-Norge, hvor økonomiske forandringer møter et stort språklig og kulturelt mangfold: Utvinningen av naturressurser lover økonomisk profitt og nye arbeidsplasser. Klimaendringen vil gjøre ferdsel i arktiske strøk enklere og øke regionens posisjon i global transport og kommunikasjon. Også det språklige og kulturelle mangfoldet er i forandring. Innvandrere fra hele verden og mange ulike kulturer har flyttet til regionen. Samtidig befinner regionens urfolks- og minoritetsgrupper seg i en revitaliserings- og emansiperingsprosess, og de forsøker å ta i bruk språkene sine på nye områder.

”Linguistic and cultural Diversity at Work” er forankret i Sosiolingvistikk og Pragmatikk. I en interdisiplinær tilnærming vil det kaste lys på hvordan dette mangfoldet påvirker den hverdagslige praksisen på forskjellige arbeidsplasser. Prosjektet vil undersøke hvordan bedrifter og arbeidstakere med variert kulturell bakgrunn bruker sine språklige ressurser på arbeidsplassen for å gjøre jobben sin, for å håndtere sosiale relasjoner og for å konstruere og forhandle sine kulturelle identiteter. Interaksjon på arbeidsplassen involverer også lokale, regionale og internasjonale partnere.

Et sentralt spørsmål som prosjektet vil diskutere, er om, og hvordan, flerspråklighet og kulturelt mangfold kan brukes som en verdifull ressurs i arbeids- og næringssammenheng, og hvordan bedrifter, ansatte og politikere kan håndtere de utfordringene som språklig forskjell og flerkulturell utvikling medfører, i praksis.

 
Page administrator: Hiss, Florian
Last updated: 31.10.2017 09:48