Linguistic and Cultural Diversity at Work

Activities

Scientific presentations

Hiss, Florian: Traditional and new multilingualism in regional economy: Resources, diversity, and professional practices. "Multilingual Perspectives on Professional Discourse in Europe", Gent (Belgium), 10.-11.09.2015.

Hiss, Florian: Order out of chaos. Developing business ideas in linguistic collaboration. "International Pragmatics Conference", Antwerp (Belgium), 26.-31.07.2015.

Hiss, Florian: Linguistic and cultural diversity at work. Perspectives from Northern Norway. Conference presentation at "Multilingualism in Baltic-Sea Europe", Mainz (Germany), 13.-15.04.2015.

Hiss, Florian: Traditional and new multilingualism in work and economy: Perspectives from Northern Norway. Conference presentation at "iMean4", Warwick (UK), 09.-11.04.2015.

Hiss, Florian: New speakers, old minorities, and the workplace: Perspectives from the High North. Conference presentation at "New Speakers in a Multilingual Europe", Barcelona (Spain), 20.-22.11.2014.

Workshops

"Contextualizing Linguistic Diverstiy in Institutional Settings." Tromsø, 8.-9.10.2015.

"From data to analysis to text." Oslo (UiO/MultiLing), 10.11.2015.


Upcoming events

"Språk og samfunn"-seminar 16.03.2016 (Onsdag 16. mars kl. 18.00 til 20.00, rom E-0105 i SV/HUM-bygget i Breivika):

Språkmangfold rundt Nord-Norges første storindustri

Alten Copper Works, koppergruva i Kåfjord ved Alta var Nord-Norges og Nordkalottens største industribedrift på midten av 1800-tallet. Gruva var eid og styrt av engelske forretningsmenn, som rekrutterte gruvearbeidere fra ulike deler av Norden og Europa. Etter hvert utgjorde kvenske innvandrere en stor del av arbeidskraften. Presentasjonen vil kaste lys på ulike aspekter ved mangfoldet i gruvesamfunnet og på arbeidsplassen: (a) Jeg vil kartlegge språkmangfoldet blant arbeiderne og de sosiolingvistiske forholdene i gruvesamfunnet og (b) diskutere ledelsens viktige rolle i håndteringen av dette mangfoldet vis-à-vis den allmenne språkpolitiske utviklinga på 1800-tallet – i diskursen og i språkpolitisk praksis. (c) Det fins klare likheter og tydelige forskjeller mellom håndteringen av språklig mangfold i vårt historiske eksempel og i dagens arbeids- og næringsliv. Ifølge ulike forskere har språket fått en ”ny sentralitet” i det moderne næringslivet. Jeg skal drøfte kontinuiteter og forskjeller. (d) Å analysere sosiolingvistiske forhold (språkbruk, -holdninger og -ideologier) i en historisk kontekst på grunnlag av et begrenset historisk tekstmateriale (forretningskorrespondanse og administrative dokumenter) byr på en rekke metodiske utfordringer, som jeg også vil diskutere i presentasjonen.

Conference presentations:

 Page administrator: Hiss, Florian
Last updated: 31.10.2017 09:48