NOU 2014:16)." /> NOU 2014:16)." />

Rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av "Tveterås-utvalget" (NOU 2014:16)

K. G. Jebsen-senter for havrett (JCLOS) inviterer til seminar om Tveterås-utvalgets arbeid. (NOU 2014:16).

Et flertall i Tveterås-utvalget har foreslått vesentlige endring i fiskeriregimet for å øke verdiskapingen i fangst- og produksjonsleddet. Utredningen er gjenstand for heftig debatt og fiskeriministeren svarte den 28. januar 2015 på kritiske spørsmål i Stortingets spørretime. Se her:

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2015/H264-full/Storting/01/28/Stortinget-20150128-095900.mp4&msid=60&meid=9619

 

Formålet med seminaret er å drøfte de rettslige rammene som vil gjelde ved eventuelle endringer som følge av forslaget til utvalget. Det vil bli satt fokus på enkelte aktuelle problemstillinger som det forskes på her på Universitetet.

 

Seminaret er åpent for alle.

 

Påmelding sendes per e-post til christin.Skjervold@uit.no

Program

When: 28. April 2015 at 12.00–16.00
Where: Teorifagbygget, hus 6, aud. 3
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Responsible: Christin Skjervold
Add to calendar