Retten til fesken: seminar om NOU 2016: 26 – Et fremtidsrettet kvotesystem

Hvem skal kunne høste av og tjene på fiskeressursene i framtida? Hør Arild O. Eidsen, leder av utvalget for NOU 2016: 26 - Et fremtidsrettet kvotesystem, presentere utredninga, og delta i debatt etterpå!

K.G. Jebsen-senter for havrett, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 arrangerer 

Åpent seminar

om

NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem

Onsdag 26. april 2017

Teorifagbygget, hus 6 

Auditorium 3

Program: 

09.00 – 09.05  Velkommen

v/Tore Henriksen, leder for K.G. Jebsen- senter for havrett

 

09.05 – 09.45  Presentasjon av NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem

                        v/ Arild O. Eidesen, førstelagmann, og leder av utvalget

 

09.45 – 10.00  Pause

 

10.00 – 11.00 Innlegg/spørsmål/diskusjon

11.00- 11. 10 Avslutning, v/Tore Henriksen. 

Velkommen! 

When: 26. April 2017 at 09.00–11.10
Where: Aud 3, Teorifagbygget Hus 6
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Responsible: Trude Haugseth Moe
Add to calendar