Gled deg til et nytt og spennende "Havets hemmeligheter"!
KG Jebsen-senter for havrett ved UiT vil nå ut med sin kunnskap, og arrangerer derfor en rekke med populærvitenskapelige foredrag i en hyggelig setting med litt fingermat og et glass vin til.
Denne gangen er temaet: Hvem har retten til ressursene i havet ved Svalbard?" /> Gled deg til et nytt og spennende "Havets hemmeligheter"!
KG Jebsen-senter for havrett ved UiT vil nå ut med sin kunnskap, og arrangerer derfor en rekke med populærvitenskapelige foredrag i en hyggelig setting med litt fingermat og et glass vin til.
Denne gangen er temaet: Hvem har retten til ressursene i havet ved Svalbard?" />

Havets hemmeligheter: Hvem har retten til Svalbards ressurser?

Gled deg til et nytt og spennende "Havets hemmeligheter"!
KG Jebsen-senter for havrett ved UiT vil nå ut med sin kunnskap, og arrangerer derfor en rekke med populærvitenskapelige foredrag i en hyggelig setting med litt fingermat og et glass vin til.
Denne gangen er temaet: Hvem har retten til ressursene i havet ved Svalbard?

Vi hører jevnlig om konflikter mellom Norge og andre land når det gjelder retten til olje-, fisk- og nå sist om snøkrabberessursene i Svalbardområdet.
I denne utgaven av «Havets hemmeligheter» søker KG Jebsen senter for havrett å belyse flere sider av hvem som egentlig har retten til å forvalte disse ressursene.

Etter Svalbardtraktaten av 1920 har Norge suverenitet over Svalbard. M...en hva betyr dette for retten til ressursene i havet? Flere stater påberoper seg rett til å utnytte ressursene på grunnlag av likebehandlingsprinsippet i traktaten. Dette har særlig dreid seg om retten til å høste av fiskebestandene, men i det siste har utenlandske fiskere også fanget den verdifulle snøkrabben, i strid med det norske forbudet. Forholdet mellom Norge og Russland i Barentshavet gjør seg også gjeldende i disse områdene.

Program:
Tore Henriksen, professor ved KG Jebsen senter for havrett ved UiT,  vil innlede om hovedelementene i Svalbard-traktaten og hvordan den anvendes i dag.
Irene Dahl, førsteamanuensis ved KG Jebsen senter for havrett, vil fortelle om fiskevernesonen rundt Svalbard, grensene i forhold til Russland og EU, aktuelle konflikter og mulige utfall av konfliktene i domstolene.
Geir Hønneland, direktør ved Fridtjof Nansen Institutt  vil sette konfliktene inn i en internasjonal politisk kontekst. 

Det vil serveres småmat fra havets skattkammer, samt litt vin og mineralvann.

Arrangementet er gratis, men på grunn av servering, ønsker vi påmelding. Vennligst meld det på via e-post til marius.t.gronnbakk@uit.no


Hjertelig velkommen!

When: 15.02.18 at 19.00–22.00
Where: Champagnekantina Teo Hus 6
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Responsible: Christin Skjervold
E-mail: marius.t.gronnbakk@uit.no
Add to calendar