Prøveforelesning - Poul Henning Hansen

Master of Arts Poul Henning Hansen ved AHR holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning historie, med tittel:

«Regional and global readers. Transnational approaches to book history and literary sociology in the Nordic countries»

Disputasen starter kl 12:15 samme dag og på samme sted.

When: 16.03.18 at 10.15–11.00
Where: Auditorium B-1005, HSL-fakultetet
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Responsible: Isak Måseide
Phone: 77644294
E-mail: isak.maseide@uit.no
Add to calendar