Mini-seminar i havrett

Jobber du med fiskerijuss? Da bør du få med deg dette mini-seminaret!

Vi gjentar fjorårets suksess og inviterer jurister, advokater, myndigheter og andre interesserte fra fiskerinæringen til fagseminar, med blant annet dette på agendaen:

👨‍🎓Pantsetting av fisketillatelser i et nytt kvotesystem - førsteamanuensis Svein Kristian Arntzen.

👩‍🎓Ikrafttredelse av landingsforskriften på Svalbard - førsteamanuensis Irene Vanja Dahl.

👨‍⚖️Sanksjoner i fiskerinæringen - førstestatsadvokat Lars Fause.

Arrangementet er gratis, les hele programmet her: www.rafisklaget.no/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/DiverseInformasjon/Mini_seminar_havrett.pdf

Tid: onsdag 19. september fra 16:00-19:00.
Sted: Kystens Hus, Tromsø.
Bindende påmelding senest 13. september til: gerd.sollid@rafisklaget.no

Norges Råfisklag samarbeider med JCLOS - K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea, UiT Norges arktiske universitet, og arrangementet er et av tiltakene for å styrke kontakten mellom organisasjoner i fiskerinæringen og det juridiske miljøet ved senteret.

When: 19. September 2018 at 16.00–19.00
Where: Norges Råfisklag
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Responsible: Christin Skjervold
Add to calendar