Havets hemmeligeter: Har urfolk rettigheter i kystsonen?

Velkommen til Havets hemmeligheter med Norsk senter for havrett på UiT – og få spennende kunnskap om havet i en uformell setting!

Denne gangen er temaet: Har urfolk rettigheter i kystsonen?

Urfolks rettigheter er stadig et aktuelt og tilbakevendende tema. Dette gjelder også for rettigheter i hav – og kystnære områder, hvor temaet for noen år siden ble aktualisert gjennom arbeidet med en Finnmarkfiskelov og spørsmål om kvotefordeling - som fra samisk side ennå ikke sees på som løst. Temaet er ytterligere aktualisert som følge av de mange etableringene av oppdrettsanlegg i kystsonen.

Disse og andre temaer er belyst i boka «The Rights of Indigenous Peoples in Marine Areas». I denne utgaven av Havets hemmeligheter vil vi sette fokus på hvordan urfolks rettigheter i hav- og kystsonen blir ivaretatt i norsk lovgivning. Vi vil også få høre om konflikter relatert til lakseoppdrett i urfolksområder i Norge og Canada.

Førsteamanuensis Camilla Bratland ved Institutt for samfunnsvitenskap, HSL-fak og forsker Einar Eythórsson fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) vil fortelle oss mer om hvilke strategier urfolk velger i møte med oppdrettsnæringen og leder for Forskergruppen for same- og urfolksrett ved Jurfak, professor Øyvind Ravna, reiser spørsmålet om samiske kystfiskeres rettsvern.

Program:
Velkommen og kort introduksjon av boka «The Rights of Indigenous Peoples in Marine Areas», Tore Henriksen, Norsk senter for havrett, Jurfak.
Nykolonialisme på havet? - Urfolks strategier i møte med oppdrettsnæringen i Norge og Canada, Camilla Bratland, HSL-fak, UiT og Einar Eythórsson, NIKU.
Har samiske kystfiskere nødvendig rettsvern for sitt fiske?, Øyvind Ravna, Jurfak og forskergruppa for same- og urfolksrett.

Velkommen!
Arrangementer er gratis. Det vil bli servert fingermat og vin eller mineralvann.

When: 24. October 2019 at 19.00–21.00
Where: Champagnekantina Teo Hus 6
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Responsible: Christin Skjervold
Add to calendar