Shipping i Arktis: Hva vil Russland?

Med økende internasjonal interesse for skipsfartsmuligheter i Arktis, rettes øynene i stigende grad også mot Russland. Hvordan regulerer Russland skipsfarten i sine farvann, hvordan forholder de seg til nye, internasjonale spilleregler, og til den økende interessen for shipping i nord?

Fridtjof Nansens Institutt og Norsk senter for havrett inviterer til seminar om shipping i Arktis og Russlands rolle knyttet til utviklingen av den Nordlige sjørute.

 

Tid: 29. oktober 2019 kl. 12:30-15:00. Lunsj serveres fra kl. 12.

Sted: Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Fridtjof Nansens vei 17.

 

Program:

 

12.30:   Introduksjon, v/Tore Henriksen, Professor og leder for Norsk senter for havrett (NCLOS), UiT - Norges arktiske universitet

 

12.40:   The Northern Sea Route: Russian regulations and international law, v/Jan Jakub Solski, Post-doc, NCLOS, UiT - Norges arktiske universitet

 

13.00:   Tendenser i Russlands poltikk for utviklingen av den nordlige sjørute. v/Arild Moe, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

 

13.20:   Russlands anvendelse av miljøsstandarder for skipsfart i Arktis, v/Alla Pozdnakova, Professor, Nordisk institutt for sjørett, UiO

 

13.40:   Russland og forhandlingene om polarkoden: Implikasjoner for fremtidige reguleringer og politikk. v/Dorottya Bognar, PhD, UiT/FNI

 

Seminaret er basert på forskningsprosjektet Regulating shipping in Russian Arctic Waters: Between international law, national interests and geopolitics. Prosjektet ledes fra Juridisk fakultet, UiT– Norges arktiske universitet, med FNI som deltaker. Prosjektet er finansiert av Norruss 2-programmet i Norges forskningsråd.

 

Seminaret er lukket.

 

 

 

When: 29. October 2019 at 12.30–15.00
Where: Fridtjof Nansen Institute
Location / Campus: Other
Target group: Invited
Responsible: Christin Skjervold
Add to calendar