Referansegruppen for forhandlingene i FN om biodiversitet i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon

Det juridiske fakultet ved Norsk senter for havrett, er sammen med Utenriksdepartementet, vertskap for det tredje møtet i referansegruppen  for forhandlingene i FN om en ny avtale om biodiversitet i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon (BBNJ). Møtet finner sted 27. november, fra kl. 11 - 15.30 på det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet, Teorifagbygget, Hus 4, rom 4.213.

Det blir en innledende seanse hvor statssekretær i Utenriksdepartementet, Jens Frølich Holte, vil innlede om "Norske prioriteringer og behov".

Etter lunsj legges det opp til to paneldebatter, en om forvaltningsbaserte områdetiltak i den nye globale avtalen og deretter en paneldebatt om BBNJ-avtalens potensiale for å være en positiv kraft for å håndtere klimaproblemene.

 

Program:

1100 - 1110 Velkommen

Professor Tore Henriksen, leder for NCLOS

1110 – 1125 Norske prioriteringer og behov

Statssekretær Jens Frølich Holte, Utenriksdepartementet

1125 – 1135 Oppsummering fra forrige forhandlingsrunde i New York

Delegasjonsleder Kjell Kristian Egge, Utenriksdepartementet

1135 - 1200 Spørsmål og innspill fra salen

Anledning til å stille spørsmål og komme med innspill

1200 – 1250 Lunsj

1250 - 1400 Panel 1: Områdebaserte forvaltningstiltak i ny global avtale

Hva gir best forvaltning av marint naturmangfold utenfor nasjonal jurisdiksjon: forvaltning gjennom et partsmøte til BBNJ-avtalen eller tyngdepunkt i sektorielle og regionale organisasjoner? Hvilken rolle bør BBNJ-avtalen spille i etablering av områdebaserte forvaltningstiltak? Hvordan kan avtalen med dens partsmøte og eksisterende sektorielle/regionale mekanismer sameksistere uten å ødelegge for hverandre?

Viggo Bondi, direktør, Norges rederiforbund

Ingvild U. Jakobsen, professor/prodekan forskning, UiT Norges arktiske universitet

Vito De Lucia, førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet

 

1420 - 1530 Panel 2: Hvordan bør BBNJ forholde seg til miljøproblemer knyttet til menneskeskapte klimaendringer?

Hva kunne avtalen konkret inneholde for å gi et reelt bidrag i kliamarbeidet? Hører klimaløsninger i det hele tatt med når man snakker om BBNJ eller bør man legge all vekt på bevaring av naturmangfold?

Christian Prip, senior policy analyst, Fridtjof Nansens institutt

Halvard Raavand, havrådgiver i Greenpeace

Christina Voigt, professor ved Universitetet i Oslo

 

When: 27. November 2019 at 11.00–15.30
Where: Teo H4 4.213
Location / Campus: Tromsø
Target group: Invited
Responsible: Christin Skjervold
Add to calendar