Workshop: Rettslige rammer for bioprospektering og bioinnovasjon i polområdene - BIOSPOLAR

Utnyttelse og utforskning av naturressurser i det marine miljøet og polområdene har alltid vært viktige for Norge. Bioprospektering og bioinnovasjon har potensiale til å skape verdifulle produkter innen farmasi, kosmetikk, matvareproduksjon og andre produkter innenfor livsvitenskapene. I prosjektet "Rettslige rammer for bioprospektering og bioinnovasjon i polområdene  BIOSPOLAR», som er finansiert av Norges Forskningsråd, har vi sett på de rettslige rammebetingelsene for akademisk og kommersiell utnyttelse av genetisk materiale fra polområdene. Deltakere i prosjektet har vært UiT Norsk senter for Havrett, Fridtjof Nansen Institutt og United Nations University. Nå presenterer vi resultatene fra prosjektet.

Arrangementet er avlyst!

 

Velkommen til workshop/presentasjon av resultater fra prosjektet

Tirsdag 10. mars 2020, Thon Hotel Vika Atrium

 

Program

 

10:00    Coffee

 

10:15    Opening – short presentation of the project

              Professor Tore Henriksen, UiT Norwegian Centre for the Law of the Sea

                           

 10:30   The legal status of bioprospecting and bioinnovation in polar regions

              Associate professor Vito De Lucia, UiT Norwegian Centre for the Law of the Sea

              Research Fellow Philipp Nickels, UiT Norwegian Centre for the Law of the Sea

 

11:30    Break

 

12:00    The current practice of patent applications and academic publications based on genetic Resources

              from polar regions

              Researcher Paul Oldham, Emerging Technologies Group, Manchester Institute of Innovation Research

 

13:00    Lunch

 

14:00    Regulating Bioprospecting in Polar Regions: Corporate strategies and responses

              Senior research fellow and Research director Kristin Rosendal, the Fridtjof Nansen Institute

 

15:00    Break

 

15:15    Options for regulations that may stimulate academic and commercial research and development on

              genetic resources from the polar regions

              Senior research fellow Morten Walløe Tvedt, the Fridtjof Nansen Institute

 

16:30    Closing

 

When: 10. March 2020 at 10.00–16.30
Where: Oslo
Location / Campus: Other
Target group: All
Responsible: Christin Skjervold
Add to calendar
Attachments / Pictures:
Program_WS2020