Jobber du med fiskerirett? Da bør du få med deg dette seminaret!
 
Norges Råfisklag samarbeider med Norsk senter for havrett, UiT Norges arktiske universitet. Arrangementet er et av tiltakene for å styrke kontakten mellom organisasjoner i fiskerinæringen og det juridiske miljøet ved senteret.
" /> Jobber du med fiskerirett? Da bør du få med deg dette seminaret!
 
Norges Råfisklag samarbeider med Norsk senter for havrett, UiT Norges arktiske universitet. Arrangementet er et av tiltakene for å styrke kontakten mellom organisasjoner i fiskerinæringen og det juridiske miljøet ved senteret.
" />

Seminar i fiskerirett

Jobber du med fiskerirett? Da bør du få med deg dette seminaret!
 
Norges Råfisklag samarbeider med Norsk senter for havrett, UiT Norges arktiske universitet. Arrangementet er et av tiltakene for å styrke kontakten mellom organisasjoner i fiskerinæringen og det juridiske miljøet ved senteret.

Vi gjentar suksessen og inviterer jurister, advokater, myndigheter og andre interesserte fra fiskerinæringen til fagseminar. Med hensyn til smittevernregler i forbindelse med Covid-19, er det begrensede antall plasser. Jurister og andre som arbeider med fiskerirett vil bli prioritert.
Andre interesserte vil kunne følge seminaret på Facebook og det vil være mulig å sende spørsmål til innlederne i kommentarfeltet i forkant av seminaret.
Dette står på årets agenda:
🧐 Forslag om innføring av rapporteringsplikt for leveringstidspunkt ved levering av fangst - rådgiver Anne-Tove Sivertsen, Fiskeridirektoratet.
👩‍🎓 Fiskerikontrollutvalgets tro på ny teknologi - førsteamanuensis
Irene Vanja Dahl, Norsk senter for havrett.
👨‍🎓 Administrativ inndragning etter havressursloven § 54: pønal reaksjon uten skyld og forholdsmessighet? - professor Jon Petter Rui, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet
Arrangementet er gratis.
Tid: onsdag 28. oktober fra 16:00-19:00.
Sted: Kystens Hus, Tromsø.
Bindende påmelding senest 20. oktober til: gerd.kristoffersen@rafisklaget.no   
When: 28. October 2020 at 16.00–19.00
Where: Kystens Hus
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Responsible: Christin Skjervold
Add to calendar