Nils Abel Aars

disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: “Physical Activity and Body Composition in Norwegian Adolescents. Results from The Tromsø Study: Fit Futures”

 

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl.1015
Tittel for prøveforelesning: “What is the evidence base of school-based lifestyle interventions on body composition and other health outcomes?
Prøveforelesning vil strømmes her/
the trial lecture will be streamed here!

På grunn av koronautbruddet er auditoriet stengt for publikum.
Disputasen vil bli strømmet her! 
Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i en måned.

The auditorium will be closed to the public because of the corona outbreak.
The defense will be streamed here! 
A recording of the disputation will be available for one month.

 

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen. Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to: laila.hopstock@uit.no

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:
Physical activity is associated with body composition, but during adolescence there are substantial changes in both.
This thesis looked at the association between physical activity and several indices of body composition in a group of Norwegian adolescents participating in the Tromsø Study: Fit Futures Cohort.
Self-reported physical activity was associated with body composition in the first year, but this association did not remain prospectively, with self-reported physical activity generally not associated with changes in body composition over two years of follow-up.
Similar findings were observed using objective measures of physical activity. Changes in self-reported physical activity between the two surveys predicted changes in fat mass in boys and lean mass in girls and illustrate the positive effects of physical activity and the difficulties of untangling a relationship between two factors that are subject to natural changes during adolescence.

Hovedveileder
Professor Sameline Grimsgaard, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Biveileder
Professor Bjarne Koster Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité
Professor emerita Agneta Yngve, Uppsala universitet, Sverige- 1.opponent

Professor Sigmund Alfred Andersen, Norges idrettshøgskole, Oslo, Norge- 2.opponent

Førsteamanuensis Anne-Sofie Sand, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder:
Forsker Laila Hopstock, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

 

 

When: 04.02.21 at 12.15–16.00
Where: Strømmes/heldigital
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Anna Afanasyeva
E-mail: anna.afanasyeva@uit.no
Add to calendar