Fiskerirettsseminar på Kystens Hus

Norges Råfisklag samarbeider med Norsk senter for havrett, UiT Norges arktiske universitet, og ønsker å bidra til at man styrker kontakten mellom organisasjoner i fiskerinæringen og det juridiske miljøet ved senteret.

Vi gjentar tidligere års vellykkede arrangement og inviterer til seminar på Kystens Hus hvor innledere fra UiT Norges arktiske universitet presenterer aktuelle temaer for et nettverk av jurister/advokater, myndigheter og andre interesserte fra fiskerinæringen. Arrangementet vil bli gjennomført i samsvar med gjeldende smittevernregler.

Program:

«Administrativ inndragning etter havressursloven § 54: pønal reaksjon uten skyld og forholdsmessighet?"

v/professor Jon Petter Rui, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet       

 

«EUs tilnærminger til torsk og snøkrabbe i fiskevernsonen ved Svalbard»

v/ professor Irene Vanja Dahl, Norsk senter for havrett/Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet 

 

«Utnyttelse av marine ressurser fra lavere trofiske nivåer i norsk havbruksnæring – En rettslig studie»    

v/Phd.student Mathilde Morel, Norsk senter for havrett/Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet 

 

«Bruk av AI ved kontroll i fiskeriene»

v/professor Dag Johansen, Institutt for Informatikk, UiT Norges arktiske universitet

 

Det serveres sjømattapas etter den faglige delen av seminaret.

Bindende påmelding til gerd.kristoffersen@rafisklaget.no senest 20.10.2021.

Velkommen!

When: 28. October 2021 at 16.00–19.30
Where: Kystens hus
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Guests, Invited
E-mail: gerd.kristoffersen@rafisklaget.no
Add to calendar