Medisinsk humaniora - Hva kan UiT lære av Lunds universitet?

 

 

Vi inviterer med dette til seminar 14. oktober kl 14 – 16 på MH. U7.220 med lektor i medisinsk humaniora Katarina Bernhardsson. Hun vil presentere erfaringer med å integrere lesing og diskusjon av skjønnlitteratur i medisinstudiet ved Lunds universitet i Sverige https://allmanmedicin.sfam.se/1919/allmanmedicin/353719/nr-4-2020/17281187/medicinsk-humaniora-i-lund.

Etter å ha fått en stor donasjon bygger Lunds Universitet opp et eget senter for medisinsk humaniora, som vi også får høre om.

Hensikten med seminaret er å vise hvordan Universitetet i Lund har skapt en tverrfaglig medisinutdanning der humaniora utfyller det biomedisinske perspektivet. Vi inviterer med dette til forelesning etterfulgt av  plenumsdiskusjon om hva medisinerutdanningen ved UiT kan lære av Lunds universitet.

Vi som inviterer til dette seminaret er en tverrfaglig og interfakultær prosjektgruppe ved UiT. Gruppen ble opprettet i 2019 og har siden arbeidet med hvordan humaniora kan integreres på en sammenhengende måte på medisinstudiet i Tromsø.

Hilsen prosjektgruppen for medisinsk humaniora ved UiT

Thor Eirik Eriksen (UNN/Institutt for samfunnsmedisin)

May-Lill Johansen (Institutt for samfunnsmedisin)

Linda Nesby (Institutt for språk og kultur)

Unni Ringberg (Institutt for samfunnsmedisin)

 

When: 14.10.22 at 14.00–16.00
Where: 14. oktober kl 14.15 – 16.00 på MH. U7.220
Location / Campus: Tromsø
Target group: Students, Guests, Invited, Employees
Contact: Linda Nesby
E-mail: linda.nesby@uit.no
Add to calendar