Prøveforelesning: Magnus Skytterholm Egan, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Magnus Skytterholm Egan holder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde filosofi. 

 

 

Tittel på prøveforelesningen

«Do states have the right to political self-determination. If so, why?»

 

Følg prøveforelesning og disputas via Mediasite

 

Bedømmelseskomité

Første opponent professor ph.d. Nils Holtug, Københavns Universitet.

Andre opponent Assistant Professor Eszter Kollar, KU Leuven. 

Leder av komiteen professor Jennifer Clare Heyward, UiT Norges arktiske universitet. 

 

Leder av disputas

Instituttleder Tor Ivar Hanstad, UiT Norges arktiske universitet. 

 

Tittel på avhandlingen:

Who Merits Admittance: The Fairness of Skills-Based Migration Criteria

 

Disputas finner sted samme dag kl. 10:15

 

 

When: 20. October 2021 at 09.15–10.00
Where: Auditorium 3, Teorifagbygget hus 6
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Kari Refsdal
E-mail: kari.refsdal@uit.no
Add to calendar