Kommisjonsmedlem Anne Julie Semb informerer om kommisjonens arbeid for UiO

Kommisjonsmedlem Anne Julie Semb deltar på ansatteseminar for psykologutdanningen (RETHOS). HUn vil informere om kommisjonens arbeid. 

 

UiO integrerer samiske perspektiver i studieplanen til psykisk helse (psykologutdanningen - RETHOS). De vil i den forbindelse informere om dette i et ansatteseminar. Kommisjonsmedlem Anne Julie Semb er inviteret til å snakke om granskingen og dens konsekvenser. 

When: 24. January 2022 at 12.00–15.00
Where: UiO, eventuelt digitalt
Location / Campus: Digital
Target group: Invited
Contact: Inger Elin Utsi
E-mail: inger.e.utsi@uit.no
Add to calendar