Gass-håndteringskurs

Illustrasjons-/bannerbilde for Gass-håndteringskurs

Seminaret arrangeres for NT-fak gass-ansvarlige og fokuserer på sikkerhet med hensyn til transport, lagring, håndtering og bruk av brannfarlig og giftig gass under trykk. Seminaret forutsetter grunnleggende kompetanse i, og erfaring med, håndtering av gass under trykk. Seminaret vil være praktisk rettet.

NT-fak har de siste årene hatt en økende bruk av ulike typer brannfarlige, oksiderende og giftige gasser. Ytterligere ny bruk og nye typer gass planlegges fremover. På den bakgrunn har fakultetet utarbeidet en rutine for håndtering av gass (NT-fak rutine for håndtering av gass). Relevante enheter ved fakultetet skal oppnevne gass-ansvarlige. Disse får et spesielt ansvar for håndtering og bruk av gass ved egen enhet. Dere som innkalles til dette seminaret er oppnevnt som gass-ansvarlig i egen enhet. Målsettingen med seminaret er påfyll av kompetanse slik at rollen kan utøves på en god og sikker måte. 

Kursansvarlig er teknisk spesialist og opplæringsansvarlig hos Linde Gass AS, Øyvind Guldbransen. Seminaret har følgende program:

  • Innledning, presentasjon. 5 min.
  • Regelverk ( fokus på bransjenorm for oppføring av sentralgassanlegg) 10 min.
  • God praksis for korrekt bruk av gass i lab. (spesiell fokus på brennbare gasser inklusive silan og giftige gasser). 45 min.
  • Krav til korrekt gassutstyr. (inkluderer demo av påmontering av flaskeregulator krever at fakultetet stiller med en 50 liters nitrogenflaske på tralle som kan benyttes. Vi tar med en flaskeregulator. ) 45 min.
  • Krav til ettersyn og kontroll av gassutstyr. ( fokus på hva man kan gjøre selv samt krav om tilstandskontroller som utføres av eksterne ). 15min
  • Korrekte rutiner for lagring, intern transport, håndtering av flasker. ( spesielt fokus på giftige og brennbare gasser ). 15 min
  • Rutiner ved lekkasjer, gassalarm, evakuering, beredskap 15 min.
  • Avsluttende test. ( multiple choice ) 15 min.  
When: 05. April 2022 at 09.00–12.00
Where: Teknologibygget 2.024 Automasjonslab
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Invited
Contact: Martin H Petersen
Phone: 48236377
E-mail: martin.h.petersen@uit.no

Registration
Deadline: 01.04.2022
Deadline has been reached. Sorry
Add to calendar