Hvem er du når verden brenner?

Norges arktiske universitetsmuseum inviterer til åpning av utstillingen "Hvem er du når verden brenner?". Detaljert program kommer.

 

Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms er en rystende del av Nord-Norges krigshistorie. Via utstillingen får vi vite mer om valgene evakueringssjef Ragnar Hansen i Tromsø tok for å hjelpe befolkningen i det nordligste Norge. FOTO: NORGES ARKTISKE UNIVERSITETSMUSEUM 

Kunne du satt deg selv og dine nærmeste i fare for å kjempe for landet ditt? I ei tid hvor det er lite av alt, hva er du villig til å se gjennom fingrene med for å ha brød og vann på bordet? Hvem stoler du på, når verden rundt deg brenner? 

Norges arktiske universitetsmuseum har i 2 år planlagt en særegen utstilling om andre verdenskrig i Nord-Norge. Den skal ikke fokusere på krigsforløpet, tall og kamphandlinger, men på dilemmaene menneskene som bodde i her ble stilt overfor. De siviles innsats under krigen var betydelig, og andre verdenskrig blir ofte kalt «folkets krig». Likevel får de siviles fortellingen ofte lite rom i tradisjonelle krigsutstillinger.

Gjennom historiene til personer som levde i krigsdramaet vil vi prøve å forstå hva som styrer valgene våre når situasjonen vi befinner oss i er ekstrem.

Fokuset på det allmennmenneskelige og psykologiske gjør utstillingen unik og aktuell akkurat i disse tider i Europa. Gjennom utstillingen vil vi også at folk skal bli bevisst motet og forsvarsviljen som ble utvist av sivile i nord, men også hvordan vi alle påvirkes av sosiale bindinger og ideologiske strømninger. Ikke minst håper vi at utstillingen vil gjøre oss bevisst på at de valgene vi alle gjør, som enkeltindivid og som samfunn, er med å bygge det fellesskapet vi skal kjempe for når verden igjen står i brann.

Les mer om utstillingen og forskningsprosjektet bak utstillingen her

When: 28. May 2022 at 12.00–14.30
Where: Norges arktiske universitetsmuseum
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Guests, Students
Add to calendar