Virksomme innsatser for barn og unge

Tiltak og innsatser for barn og unge virker på ulik måte. Hvordan kan man finne ut hvor god effekt ulike innsatser har og på den måten hjelpe barn og unge til å få det bedre?

Psykiske lidelser er en av våre største Folkehelseutfordringer. Forebyggende psykisk helsearbeid kan både bedre livskvaliteten for barn og unge her og nå og forebygge utvikling av psykiske lidelser og vanskelige livssituasjoner senere i livet. Forutsetningen er at innsatsene er virksomme. I webinaret vil vi vise hvordan de som arbeider med barn og unge kan finne kunnskap om effekten av innsatser/ tiltak, og hvordan de kan bruke denne kunnskapen til å skape gode tilbud for barn og unge.

Foreleser: Førstelektor Helene Eng.

Webinaret er gratis og foregår på Zoom.

When: 07.12.22 at 14.00–15.00
Where: Zoom
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Anne Hartviksen
E-mail: anne.hartviksen@uit.no

Meld meg på!
Add to calendar