Visste du at du har tilgang til å bruke åpne digitale læringsressurser? Kom på Lunsj & Lær og bli inspirert!

Du trenger ikke alltid lage all undervisningen selv. I den nye nasjonale delingsplattformen for digitale læringsressurser, DLR, kan du bli inspirert og bruke innhold som andre fagpersoner har laget.

Lunsj & Lær - en uformell møtearena

Lunsj & Lær er HelPeds nye uformelle møtearena for undervisere ved Helsefak. På lunsjene vil vi ta opp ulike tema og invitere til prat over matpakka.

På høstens første Lunsj & Lær vil Rigmor Furu fra HelPed vise fram DLR og fortelle om hvordan du kan finne nyttige læringsressurser og hvordan du kan benytte og tilpasse dem egen undervisning.

Hva er DLR?

Digitale Læringsressurser, DLR, er en skybasert tjeneste for digitale læringsressurser som gjør det enkelt å gjenbruke læringsressurser; på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. Tjenesten setter deling og gjenbruk av digitale læringssressurser i system. I DLR kan du søke etter, dele og gjenbruke undervisningsressurser.

RETHOS

Du kan finne digitale lærings- og vurderingsressurser tilknyttet de 12 felles læringsutbyttene i helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) åpent og tilgjengelig i DLR. 

 

Hjertelig velkommen til inspirasjon, spørsmål og dialog over matpakka!

 

På vegne av arrangørene
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed)

 

 

When: 29.09.22 at 11.30–12.15
Where: MH2 U9.308 Aktivt læringsrom
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Guests, Invited
Contact: Rigmor Furu
E-mail: rigmor.furu@uit.no

Registration
Meld meg på
Add to calendar